DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 316 —


još uviek godišnjih"Tlšt^™utjerauo moralo biti 575 for> odBOSBO do d^Bas:
475 X 17-= 7075 for. odnosno, kod bi bila ta glavnica uz kamate od´4o/o miožeudj
predstavljala bi i^EOS od


Sn^~^~-~ kod oas


´ U"Up´


g,^il^iLOfiziil^iZMi-^"-^^^~~ 1)_^3^^^^-,^^^ : . ^´
"^^ 0*04 0 04 ,
A jer zapisnici kažu da činovnici „ne mogu" (?) ni 30^0 utjerati, pa prem
smo im u premisi´ 100 slučajeva ostavili kao neutjerive, ipak ćemo iwili 30^/o
odbiti, pa ćemo uvidjeti, da je radi ^^^neutjerivosti´^ (?) izgubljeno:


´ X:13-196 = 30: 100 —i j\X-13195 ^^-=3958 for. ,50 noY& .odnosno
izgnbismo radi „neutjerivosti" 9236 for. 50 nove., koja bi svota danas
(kad bi ju bili utjerali) sa 47o doniela godišnje kamate u iznosu od 370 for.,
za koju svotu uz .tekuće godišnje odštete šum. kvarova — recimo samo za
50 for.j ukupno 420 for,, mogla bi siromašna obeina Grobnik na sve viekova
uzdržavati đvaobćinska lugara!


´ Mje li to ´^devastacija sjeSe" — recte ^devastacija iaika% kojim atributa
dati ne ću, jer ga čitalac već s^m. pogađja. ´


Ja sam po izkustvu uzeo dosta neznatnu tangentu, uzev n obzir strahovite
đogodjaje odmah po segregaciji, te one od danas, dok nisu poprimljena onadrakoaična
sredstva, kojima uvađjamo „razumno šuinarenje^. ´ / ´ "


, Za njekog nadlugara Švoba, koji je ovdje pred 10 godina upravljao sumarni,
pripovjedaju mi očevidci, da najboljom voljom nije mogao na put stati
štetočincem — osobito ne noćnim konstrabantom,


U ostalom promotrimo te ^ kori trabante" i njihovu svrhu.
Čovjek, koji ne pozna grobničkog Krašana, mislit de,´da veliki.dio onih
čini štetu od nužde, prije nego za što drugo. Na to ne obstoji.


Njemu je za gorivo manje više lako, on, a osobito onaj u´ Podhumu, više
krade po -branjevini za trgovinu u Rieku i Bakar= (Rieka je l sat, a Bakar.
iV´s sata od sjedišta kot. Šumarije Grobnik u Čavlih udaljen). ´


Po više noći- hara on u branjevinah. Kad je drva dovoljno nakrao, izdjelat
će ih u liepe cjepanice, valjano prosušit; pa kad prvom zgodom odbije polnoći
kreće svjetiljkom put Rieke drhčućega srca, neprestano se obziruć: „nije li
gdje lugar?´´


´ Kontrabaat, koga nose većinom stare bake i žene, riedko djevojke i muž


karei, iznose od prilike 0-25 m´^ tjesno naslaganih stablića, izradjenih u cjepanice
Po, padajućoj i za hridinama vigajućoj se cesti liepo možeš od zdola u
u zasjedi´ motriti s vrhova se priMižujuću četicu. Najednom zamakB-e svjetlo
za pećinu, pa se opet pomoli, dok ti na koncu ne dodje rek bi u naručaj. ~


Što onda sliedi, to se već razumije.
Tim „kontrabantom" staio se na put tek u najnovije vrleme. U početku
(po, segregaciji), dok je bilo šumsko-čuvarsko osoblje malobrojno (nije ga ni