DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF

" 315 —


dakle đemoo devastacije prije zabrane bio? — Rogata marvU; "k^ja ćira odstranjena,
sve se počelo dizat i veselo uspievatio
Svakako se ne smije cdtud izvadjati, da ovca ne škodi, ali se može konstatovati,
da je njena šteta prama onoj od krave kao 5;L
Od ovce je stabitć sjeguran, ako je prerastao 80 cmt Ona malo brsti
vršike, ali više brsti pokrajne grančice.
Osim ovce i krave nema danas druge domaće životinje, koja bi pašom
na grobnički Krš navaljivala
Smiono mogu reći, da se pašom polovica godišnjeg prirasta gubi, a na
pojedinih je predjelih jedina ona otvorila grob Kršu.
Zašto specialno ovca pun-^ manje od ostalib životinja škodi, obrazložiti
ću u IV. poglavju.


Prekomjerna sječnja isto tako užasni je neprijatelj Krša, kao i paša. —
Radošću se ipak može u najnovije vrieme konstatovati, da sječnja prilično malakše,
na čemu se ima zahvaliti revnim lugarom.


Prekomjerna sječnja i paša, te gubitak kamata tih kapitala razlogom je,
da se po segregaciji za Krš grobnički do jučer učinilo nije ništa, — Namicanje
novih kapitala, — zabrana, — ne stoji danas u nikakovom razmjeru sa bivšim
obstojnostima. Mi možemo mirne duše reći, da smo sa baštinjenom nemani —
s Kršom, tek ovog decenija (1884„ —1891.) počeli ljudski gospodariti, te o propalih
gornjih kapitalih možemo samo sanjati, a nam.aknuti ih za razdoblje, za
koje su propali, značilo bi kod postojećih okolnostih „Urbara" Ijevati s Danaidami
vodu u posadu, koja dna nema. Zato i đokazah, da do danas po segregaciji
učinjeno nije za Grobnički Krš — ništa,


Izkazi odkrivenih šumskih šteta izgledaju ovako:
U godini, slučajeva: U godini, slučajeva:


1873. 162 1882. 300
1874. 270 1883. 335
1875. 312 1884. 233
1876. 132 1885. 187
1877. 127 1886. 148
1878. 279 1887. 116
1879. 321 1888. 97
1880. 373 1889. 177
1881. 366 1890. 137


Po bivšem neuredjenom gospodarstvu, u pomanjkanju lugarskog osoblja,
te po izkustvu u malo vremena stečenom, može se računati godišnjih neodkrivenih
šteta do 100 slučajeva, — Prama tomu bi redom bilo slučajeva od godine
1873.-1890.: 262, 370, 412, 232, 227, 379, 421, 473, 466, 400, 435,
333, 287, 248, 216, 197, 277, 237, odnosno popriečno svake godine 345 slučajeva.


Popriečno se može računati odšteta za 200 slučajeva sa 450 for. odnosno
za 345 slučajeva 800 for. — Uzmimo, da ipak, kad bi bilo više i boljeg lugarskog
osoblja 50 slučajeva godišnjih odpadd, da ib je lOO neu´jerivlh, to bi