DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

--313 ~ ´
.


Broj žiteljstva-´pomnažao se je od´zadnjeg po´pisa do danas od 6200
na 7500´ ljudi.
, Iz svega slieđi: .


a) da Ba 5. kat. rali dolazi 3 komada pasiide stoke. Uzmimo da paša traje
7 mjeseci, to Ba 5´ kat. rali dolazi 7 X 30 X 3 =--630 komada marve za godinu
dana odnosno na 1 ral dolazi 126 komada stoke. Jer je pak V* nkupne
stoke rogata, a ^/4 sitna marva, to odtud proizlazi, da na jednu ral dolazi
31 komad rogate i 93 komada sitne marve. . -


Posvemašnjega Krša t j . koji nije ni sličan šumi, ima nkupno 7269 kat.
rali; od kojih je težkom mekom od paše zabranjeno 700 rali, odnosno preostaje
slobodno za pašu 6569 kat. rali, od kojih se 3500 rali suviše uživa; a može
se još računati, da imade površina od 1000 rali, gdje se paša umjerenije uživa..


Dakle od 6500 rali krša (okruglom broju) užira se 70´^o pašom! Uzev u
obzir odsutno žiteljstvo, činovničtvo i dr, to dolazi na svaku dušu 1 komad
marve.


b) prosječno se računa, da 1 krava na Kršu 6 litara mlieka dnevice
daje, dakle: 1500x6 = 9000 litara dnevice sva rogata marva.
1


Tri ovce daju dnevice 1 litru ili: 4500 X -=150 0 litara daje dnevice


3
sva sitna marva/ ´
´ Godimice dakle daje rogata marva: 9000 X 365.= 3,095.000 litara mlieka,
a sitna marva 1500 X 365 =´ 615.500 litara.
Uzmimo, da se za domaću porabu konsumirana godinu 1,095.000 litara,
to za trgovinu s Riekom preostaje 2,000.000 litara.
Prodajna´ vriednost litre Je obično 10 novč., odnosno puk Grobnički crpi
iz Rieke za mlieko na godinu 200.000 for, .
Secimo da imade 1000 obitelji, to svaka dobiva godišnji dohodak u iznosu
od 200 for.
c) sliedi: da ono 4500 kat rali paši pristupnog kukavnog Krša daje godišnju
rentu od 200=000 for. odnosno 1 kat. ral 45 for.


Da pak i narod silno oskudieva, razlog je taj, što spomenutu množinu
stoke većinom posjeduju imućniji, đočim na siromašniju obitelj dolazi tek 1 najviše
2 komada blaga.


Pisac ovih redaka poznaje obitelj, koja crpi od mljekarije godišnjih
1000 for.,^ a više njih, koji crpe 600. 700. 500. i,t. d. for., a to je značajno
za „Krš i Krašane".


Vrieđno je razmotriti voćarstvo i produkciju sira.
U rano proljeće opazit ćeš, kako po jedan, dva kad i više pastira gone
čitava stada, gdje kad po 800 ovaca put visokih Grobničkih subalpinskih šuma.
To oni´ čine zato, jer užasna-ljetna .žega po njihovom „kamen-polju´´
ovcam osobita škodi; a pod sjenama 100 ljetnih bukava, u hladnom^ divnom,.
gorštačkomu zraku i u obilatoj paši ovce zaamenito napreduju.