DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 24     <-- 24 -->        PDF

« _ 2a njega je absurduna, a još većis ,,karetima^
poći po\uharje u veliku šumu — „fe se ben po zimi i u «brambah:^ nač«.


Imade ili (Zoretići), da mu m možeš iz glave nikako izbiti njegve predsuđe;
— prijaviš li ga, OB će iz tvrdokornosti dalje prkositi. Zabra^ismo im
prelaz preko umjetnih knetura (Zalucki); uzalud, u roku od mjesec dana bilo
15 prijava, da su po zabrani marvu tjerali. Uzprkos tomu, ´što´ zna, da je zabrana
od „županije na Riki", došla i da je učinio šumski prestupak, on će apelirati
— „a da šumara ustraše", sabrat će novac, pa će k caru u Beč.


^ On -znade, da |država kulture izvadja i na pošumljenje troši, to ga peće,
budući da se boji, da će, kad „naraste", sve „gospoda posvojati", a on porez
od objekta plaćati.
Naći ćeš med njima i takvih mudrijaša, koji će ti dokazati, da „brambi"
paša ne škodi — za njega raste hrastić i onda, kad mu vrške marva poodgrize.


Što će to reći ^^urbarno gospodarenje sa šumama** to mi ^urbarni šumari"
Jako dobro znamo, a vam koji ne kušaste te „pilule", svjedoci »Šumarski list"
pnk vas sve upozorujem na „urbarnu upravu na Kršu**.


Perhorescirati Vesseljjevo mnienje, da mora na Kršu država upravu preuzeti
te da ima.gojiti upravu ^urbarnu" znaci, da se je taj kapacitet prevario,
0 čem ja veoma dvojim,


O tom ću još govoriti u drugom poglavju.


Niti Cerber u Hadu, .ne označuje tako „Had^´, kao što paša^grobnički-^
Krš. Prije nego na nju specialno pređjem, reći ću za to, da se uzmogne paša
u pravoj slici pokazati sliedeće, jer su devastacijom naši predji ostavili unučadi
glavnicu sastojeća od mogila kamenja, morala je ta za svoj ^ život posegnuti
za onim malim zelenilom med kamenjem, morala je segnuti za pašom —
dakle za intenzivnijim stočarstvom.


Uzev u obzir, da se je puk Grobnički u toj Sahari. vanređno pomnožao,
jer jer je za vrieme, dok nije bilo željeznice, nalazio obilne zasluge u susjednoj
Eieci — dakle bez stranih opasnih konkurenta, te temeljem toga rapidno brojem
rastao, usljed česa je veća potrieba nastajala; uzev u obzir, da se je-u najnovije
vrieme-željeznica otvorila, te u´brzu ruku Grobničana smlavila, kog se
je broj znatno povisio, nastala je i´veća nužda, — našao je naime konkurenta;´
kad ipak nadje spas — u paši.


Tomu je razlog taj, što se na Rieci jako mnogo mlieka konsumira, a izvor
mu je jedino u Grobniku i u Krasici, pače narod, nalazeći se u, materijalnoj
nevolji, u ;velike trguje s mliekom, a to mu danas najveću privredu daje,"


Trgovati mliekom u velike nije moguće, ako nije na Krša izdašne paše.
U ostalom neka brojke, dokažu.
Po dosta točnom zadnjem´ popisu imade Grobništiaa 1500 komada rogate
i 4500 "komada sitne marve. Odtud ćemo dobiti sljedeće stastičke podatke:
^ Teritorij kotarske šumarije „Grobnik« pristupan paši odgovara od prilike
površini od 26.000 kat. rali.