DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 310 —


BurPiri^i (l´^^^STšt^su se shill pred malo decenija, razdielilo se kmetstvo
od DodaničU^i vlasteoskog, udariv si time BOVU stasu samostalnosti Tu
ima francezka revolncija eklatantni pr()totyp i defiriacij-i: bratstva, jednakosti i
sloboH.? t. ]. :i siimskoj povjesti odpocela je segregacija Krša odigravati zadnju
historičku ulo^^u ; dovrs^dvati užas devastacije, koja se tu nad sve vrhunce digla
te nas pozvala, .´la Krš u staro stanje romanticizma i raaterijaliznaa smjestimo.


Se^re^ac.ijo:^^j. Krša nastaje i njegova nova povjest, jer ona prijašnja t j.
prije segregacije ima sredovječni karakter.


Najveće i 2ađnje historičko zlo je to, da su urbarske šume odmah po
se,^-/A-f.;acijl bez valjane uprave ostale, dospjev u ruke lakoumnih urbarijalaca,
kcji upotricbiže zgodu, da se ne nadzirani i ravnopravni okoriste, niti najmanje
ne misleći na buduće generacije, ni na rast krške devastacije.


Tu doVjivu politička ekonomija za svoj materija! tri znamenita epitetona
ornaAsa za: soeializaus, gnibežno gospodarstvo i princip specialiie partije o
,:Slobodi i rofastvu**: ^da nije ništa tako pogibeljno za razvoj čovjeSanstva, bilo
to materijalno, bilo to duševno, kao nagli skok iz slobode u robstvo*.


Krške urbarske šume, ostavljene po segregaciji bež uprave, zapečatiše i
ostaviše ^adrsji žig uistoričke devastacije, s toga, jer su segregirane u XIX.
viekii, u vieku prosvjetljenom.


aSiajeklatantniji je dokaz gornjoj istini to, što su negdje izmed godina
1850—1868. žitelji sela Podhuma imištiH u njekoiiko noći ogromne hrastove
šume Siljevica i Dugomjera, pa Je danas s malim iznimkama jedna polovica
slababna nizka šumica, a drugu polovicu krije kamen do kamena, gdje se njekađ
stoljetni ba^astovi zelenili.


Prema tomu zaključit ću ovaj odsjek razprave:


„Krš Grobnika ona je žalostna Sahara i ona pustoš, koja je poglavitim
´jzrokom siromaštva njegovog pučanstva , ali je i vrelo kukavna mu života, gdje
inu vrije zadnji vrutak napitka, kukavnog napitka, ali bez kojega mogao nebi
biti, ´- jasnije: on je ubogara Grobničanu ko slamka izgubljenom na moru, o
kojoj se on hvata„ Skrha 31 se ona, propao je on. Mi taj kritički dogodjaj necekamo,
ali mu. smiono u susret idemo, dok se možda novimi zakoni boriocem
položaj Tie olakša, da njima smlave grdnu neman kukavna života.


Zato je to ona „životna činjenica", koja se „životnom« smatrati mora;
sii je i ona čirijenica, do koje puk malo drži, jer mu lebdi pred očima „statua
in nuo azte^ majores eoram« - nesretno hrvatsko geslo: „tako su naši stari
nuiiii, i)i.\ su svega dosta imali".


Istina, da današnja generacija nemože i nesmije h principa posvud obviaaalog
ego^xn:ia žrtvovati svoj bitak za.buduće generacije, ali mi)ra ipak toliko
aatv aa nu krv od krvi ao pogine, da. si i sama današnjim radom svoje sjedine
,ros]:M:Ku. stripom DO ogorči, na što se misliti mora i držati na pameti Cy;:
jvu ijiivmeau: „M-ae, teke], ufar siu.^