DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1891 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 309 —


sjajni dokaz iutelektualoosti visoke aristokracije, al pođjeđno i vječni žig i sliku


barbarstva i vaBđalizJiia.


Porazpraviti tu to6kii ^ koja Je uz onu prvu temeljnu uništila današnje


Krašaoe i obezbiedila stoLinam generacija materijalni obstanak, — držim su


višniin; — ta mletačko barbarstvo već rugoui i u zviezđe grohote okovaše


historici obći i oni šosBski specialni.


I kad je mletački lav silami bio okovan i stisnut u uzke granice tek u
prostorih od njekoliko koračaja od Sv. Marka i Rialta; kad je pritiskom
uskočkih sokolova porušen po svih ovih strauah silnog Veneđiga, nastavljena je
tekar devastacija i sad je rek bi kulminacijo dosegla.


Prem je tadanji ^^istarski šumski zakonik" dobro shvatio tadanji užasni
položaj, te dobro po2;imuo i predstavio si strahovitu budućnost generacija, ipak
ne vidimo onog blagoslova i blagodati njegove, jer je Krš ostao Kršom, prem
je on zaista strogo sudio šumskim štetočincem, a poglavito s toga, što je još
šumska struka počivala u mrtvilu, a nauke njene bile su u početku dok se
ne rodiše Hundeshageni^ Cotte, Pressleri i dr. — tako primitivne naravi, da su se
tek po laicima razabirati mogle, a u našoj domovini i tada nepoznate, i to
radi toga, jer je tad Hrvat bojak bio, dok je iza toga štita Njemac mogao
roiroo kulturu širiti — inter arma Musae silent.


Čitavi se položaj toga vremena jo^ povoljnim smatrati mora, budući da
je gospodarstvo kraških urbarnih šuma ponajviše u rukuh velmoža stajalo,
kojim su oni absolutistifki vladali; jer tadanji kmetovi ^služahu´^ zemaljskim
gospohom", a usljeđ toga niesu smjeli dirati u šume tih „gospoiia\ pa ako to
i u jednom smislu smjedoše, to ipak ue u smislu njim povoljna života i uživanja,
voć samo toliko, koliko im je za život mižđao bilo. — Tim se jedinim načinom
može tumaSiti i klasiticirati ova povoljoost, jer bi mače Kras, kad bi tada obstojaie
okolnosti, koje obstoje danas — razumjeva se bez utieanja vlasti i
uprave strukovnjaka, kojih u obće tada ni bilo nije — kud i kamo bio bi
užasnijim, nego li de facto jest!


Način toga gospodareDJa u šumah ima u povjesti Krša veoma osebujan
položaj, to većma, što se kroz burne dobe srednjega vieka nepromienljivim
uzdržao i udario onaj biljeg povoljnosti, koji malo prije opisah, čemu nam i
obćenita povjest izobilje dokaza podaje, jer duboko zasjeca baš u tih mjestih
u specijalnu šumsku, rek bi s njom se sdružuje, prem ne u materiji, ali prama;
x,aTa au^´LGuv.


Kad su se sredovječne oluje prilično utišale i kad je puknuo na polju,
čovječaustva uovi viek, zače se sa svimi drugimi stvukami gibati iz primitivnog
stanovišta i šumarska povjest.


Prije nego na tu okolnost predjemo i iztaknemo, koliko je ona specialno
u hrvatsku kršku poviest zasiecala, valja da obćenito predjemo i dokrajčiv
uvjet zadnji, al najžalostniji u devastaciji grobničkog Krša, označimo historijski
red kroii>>Iožkiro — krškoga užasa.