DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 288 —


Kanal Onega. Preliminarna studija o kanala Onežkomu primidu se kraju. Veliku
znamenitost toga, da se spoji obala bieloga mora s Petrogradom, pripoznala je veodavna vlada a i trgovački stališ. Rezultati tehničkih studija u rukama su ministarstva
nutarnjih poslova, a englezki vice-konzul u Arhangjelsku u svome posljedjem izvježču
veli, da su ove činjenice ustanovljene: niveau je bieloga mora od prilike 15 stopa uzvisitiji,
nego li onaj Onežkoga jezera. Duljina projektovanoga kanala bila bi 219 vrsta,
129 vrsta od toga prirodni su vođeni put. Izmjere kanala bile bi sliedede: Širina 63
stope, na ulazištima 112 stopa, dubina 10 stopa. Troškovi su procjenjeni od prilike
na 7,500.000 rubalja. Ovamo nisu uračunani troškovi za pođignude luke na jednoj
tački obale bjelomorske. Stanovnici provincije Oloneeke i Arhangjelske ne žele ništa
više, nego da vide ovaj projekat ostvaren. Bude li kanal jedan put izgrađjen, ciena
de transporta robe iz Petrograda u Arhangjelsk nedvojbeno pasti s jednog rublja po
pudu na 40 kopejaka. Jednako pružat de kanal svaku lakotu za transport riba s velikih
ribolovištah bieloga mora, pa sve do Petrograda, a tako i za transport ruđokopnih
produkata Olonečkih. Zatim napokon bit de od velike strategičke znamenitosti, spoje
li se Petrograđ i Kronstadt s bielim morem. Kad kanal jedared bude gotov, nema
dvojbe, da de se pomorsko gradište priđidi do velikog prometa. Provincija Alonest može
da dobavlja šumsku robu do neograničene količine, a stanovnici onoga kraja vrlo su
podhvatni. j,Le Bois."


Trgovina liesom u Busiji. Izvoz šumskih proizvoda neprekidno raste. Od 95
milijuna puda g. 1887. poskočio je god. 1888. na 122 miljuna, a g. 1889. na 55
nailijuna. Obdenito izvoze se omorikove i jelove daske. Njihove dimenzije variraju izmedju
5—30 stopa duljine; 4 — 16 stopa širine; od pol do 4 palca debljine. Osim
toga izvoze se osobito omorikovi balvani, ređje jelovi, nu neiztesani, a često i neoljušteni,
dugi od 14 — 70 stopa (lies za jarbole), s promjerom u gornjem kraju od 5—17
palaca; zatim grede, koje su navadno otesane s četiriju strana, duge od 14—50 stopa
8 promjerom u gornjem kraju od 5—14 palaca. Najveći dio eksportnoga liesa dolazi
iz krajeva Poljesja, koju natapaju desni pritoci Dnjepra, Berezina i Pripet, te odatle
skreće kanalom u dolnju Dvinu, Njemen i Vislu i onda splavima do Danziga, Memela
i Stetina. Lies gubernije Oloneeke i Novgorodske izvozi se Petrogradskom lukom, a
lies s jugozapada gubernije Petrogradske i gubernije Pskowske skrede u Narvu. Lies
pako, koji se izvozi bielim morem, izkrcava se u Arhangjelsku. Luke : Biga, Petrograđ
Kronstadt, Narva i Arhangjelsk izvoze osobito piljeni lies, a balvani i grede prevoze
se splavima Vislom i Njemenom.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. : M. 0—L. u Beogradu: Vaš članak uvrstismo, a zašto priposlane slike
neotisnusmo, javit demo Vam pobliže pismom; u ostalom izvolite se nas dogodice sjetiti.
J. M. Čavle: Vašu razpravu ne mogosmo ovaj put još otisnuti, jer smo ju morali
prije priuđesiti za tisak ; đodi de u bududi broj.
M. R. Kutjevo: Vaše razprave dobismo sve, hvala Vam ; ono šta zatražiste, udovoljit
de Vam se po mogudnosti, pismom demo Vam više priobćiti.
I. St. Vinkovce: Očekujemo još sveudilj obedano, nu do sada nije prispjelo; nemojte
na nas zaboraviti.
Molimo gg. cienjene sudrugove, da nas se vedkrat sjete, i da nam pripoSalju
šta za naš družtveni organ, biti demo jim veoma zahvalni.


Uredničtvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga đružtva. — Tisak C. Albrechta.