DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 280 —
12 vožnja tamo i natrag prema iztoSnim lukam Italije, dalje prema Siciliji, Malti
i Tunisu (Groulette).


S velikim interesom očekuje se posljedak glede carinskih razprava s Njemačkom,
jer de za slučaj sniženja carine za drvo znatni dio šumskih proizvoda iz gornje Ugarske
i Galicije opet tamo dobru prodju nadi.


BorđunalS . su dva nakrcana broda prijašnjih prodaja za Francezku ođplovila,
u trgovini se za taj sortiment, imenito za svježu robu, nudja 57 nvč. po cub. stopi,
ter unatoč toj cieni neima osobite prodje s bordunali.


Žaganic e i Semett i ostaše kod prijašnje ciene; trgovina primjerena.
Testoni i Tavoletti . Nekoliko prodaja sklopljeno je za Siciliju; ciena je
po prilici 10 for., nješto manja nego li prošloga mjeseca.
Vratila (Sulbien) se još sveudilj traže, nu pošto ne ima dovoljno robe na
tržištu, mala prodaja.
Hrastove dužice počimlju se sve više tražiti, i to s toga. Sto se je po
izvješdih, stigavših iz Bordeaux-a, povoljnom urodu nadati.
Odprema brodarska u obsegu sredozemnoga mora stoji za dužice 11 fr.
50 novč., za meku robu 12 for.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, imenovala kr. žup.
nađšumara Vilima Dojković a predsjednikom, a šumskog izvjestitelja grada Varaždina
Josipa Gučij a zamjenikom predsjednika kod izpita kandidata za lugarsku, odnosno
šumsko-tehničku pomodnu službu kod kr. županijske oblasti u Varaždinu. — Kr. šumarsko
ravnateljstvo u Zagrebu promaknulo je sliedede, u području kr. šumskoga ureda
u Otočcu službujude čuvarsko osoblje i to: Nadlugare III. razreda Josipa Jurković a
i Ivana Tomljenovida nadlugarima II. razreda; zatim lugare I. razreda Tomu Stilinovida,
Vuju Hinića, Stevana Ogrizovida, Ivana Slavkovida, Mihajla
Ljubobratovida, i Danu pl. Rukavinu nadlugarima III. razreda; nadalje lugare
II. razreda Milu Ive 1 ića, Tomu Starčevida, Ivana Tutekovida, Bozu
Bušljetu, Antuna Francetida i Luku Tomičida lugarima I. razreda; lugare
pako III. Tomu Pavičida, Adama Miškulina, Josipa Biljana, Milu Rojčevida,
Josu Č o r k a, Marka Markovića, Janka Rojčevida, Nikolu 0 k 1 o bž
i j u , Janka M i h i d a, Jovu K1 e u t u , Milu Vukadinovida i Danu Narančida
lugarima II. razreda; zatim lugare IV. razreda Danu S r d i d a , Janka Kuprešanina,
Miloša Mandića, Janka Vukmirovića, Josu Prpida, Miloša Lemaida, Milađina
Šakida, Milu Lalida, Milu Pe ino vid a. Tomu Gutešu, Milu (Jzelca,
Nikolu Cuturilu i Samojla Božanida lugarima III. razreda, ter je napokon ime
novalo isto ravnateljstvo lugarske zamjenike Marka Agbabu , Matu V ukus i da, Josu
Mara sa. Danu Kneževida, Milu Podkonjaka, Nikolu Uzelca i Nikolu Rukavin
u privremenim lugarima IV. razreda.


Sitnice.


šamar na likvidaciji šumskih šteta ^ gorskoga poreza. U mojim prošlogodišnjim
pismima predočio sam cienjeaim čitateljima šumsko gospodarstvo u ,stubičkom
kotaru".


Na početku godine 1891. zapade me liepa zadaća, a to je likvidacija šumskih
tražbina u obdini Bistra, pak sam evo odlučio cienjenim drugovima priobditi pastupak iste.
Likvidacija — to vam je borba proti ljudima „dugačkih prsta", pak ako ju


točno provadjaš, to si se zamjerio i ljudima i obdinskim činovnicima.