DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 279 —


izpunjene imađu pričvrstiti na svaki izložbeni predmet, a kod toga neka se naroSito
pazi kod izložaka kudnog obrta. Kod ovih neka se cedulje prišiju na zadnjoj strani
predmeta i to na ugao, nu ipak tako, da se šivanje neće odviše opaziti. Liepe i ukusne
cedulje, koje de kod izložbe biti na predmetib izpunit će i priSvrstit eksekut. izložb,
odbor u Zagrebu. Uz ove cedulje ostat de na zadnjoj strani i prije prišivena cedulja,
da se jedan predmet nebi s drugim zamienio. Ujedno se razaslalo cedulja, na koje se neka
napiše koliko predmeta ima u škrinji i koliko od pojedinih vrstih n. pr. koliko čilima,
koliko omota žitarica, te se neka u svaku škrinju polag poslanih predmeta stave dvie
tako izpunjene cedulje.


Jednu de cedulju pridržati eksekutivni izložb. odbor, dočim de druga cedulja sa
potvrdom, da je eksekutivni odbor sve na cedulji naznačene predmete primio, poslati
natrag onomu, koji na cedulji podpisan i koji je odposlao predmete. Iztaknute točke
neka izvoli svatko točno uvažiti, da kod primanja predmeta ne nastane nered i napokon,
da se eksekutivnom odboru pismeno javi, čim su predmeti, odaslani i koliko je
je škrinja odpremljeno. Da si dopremu i razpored predmeta eksekutivni odbor koliko
mogude olakša, opredielio je po županijah ove rokove: županija ličko-krbavska odpremit
de izložbene predmete od 15. lipnja do najkasnije 20. lipnja, sriemska i virovitička od


20. lipnja do 30. lipnja, požežka od 30. lipnja do 5. srpnja, varaždinska i bjelovarskokriževačka
od 5 —10 srpnja, županija zagrebačka od 10—15. srpnja. Ako tko neima
dovoljno cedulja, koje se imadu priliepiti na pošiljke (kištre i sanduke) ili ih možda
do sada nije primio, neka izvoli to odmah javiti eksekutivnom odboru, koliko ih treba
i za koju skupinu (poljski proizvodi, pčelarstvo, kućni obrt, rudarstvo itd.), koji de ih
kretom pošte odpremiti. *
I odsjek za lutriju priredio je sredk e za jubilarnu izložbu; u svemu je 1001
sgoditak. Prvi sgoditak (u vriednosti ili u novcu) 10.000 franaka u zlatu, drugi sgoditak
1000 fran. u zlatu, a tredi sgoditak 500 fran. u zlatu. Zatim mnogobrojni sgoditci
po 50, 20 10, 5 i 2 forinta. Jedna srećka stoji 50 nvč. austr. vriedn.
Srećke se dobivaju u mjenjačnicah hrvatske eskomptne i komercijalne banke u Zagrebu,
zatim u svih gradovih kod glavnih prometnika i u vedih trgovinah. Vučenje neOpOzivno
4. listopada 1891.


Konačno nam je javiti, da de i posestrima naša kraljevina Dalmacija u velike
zastupana biti kod jubilarne izložbe i da su u tu svrhu dotični odbori sve svoje sile napregnuli,
da čim dostojnije proslave pređstojedu narodnu svečanost.


Sa drvarskog tržišta.


Izvješće o trgovini drvom na Bieci mjeseca svibnja 1891. Savezno B našim
posljednim izvješdem javiti nam je, da se stanje prodje s mekim drvom malo promienilo,
naročito nam je spomenuti, da su poslovi s Prancezkom tako nepovoljni, kao
što ved od nekoliko godina postoje, unatoč tomu, što ima dovoljno brodova za odpremu
i to uz jeftinu cienu.


Mogude je, da je ovu okolnost prouzročila neizviestnost u pogledu carine, akoprem
nede se ona, kako se čini, u onoj visini odmjeriti, kao što bje odmah,s početka očekivano.
Na svaki način de povoljno uplivati na drvarsku trgovinu ugovor ugar. vlade,
kojeg je ista utanačila s brodarskim družtvom „Adria " u pogledu pomorskog prometa
prema tomu postojati c´e, izim onih za odpremu drva od slučaja do sluoaja potrebitih
vožnja, sliedece redovite sveze:


12 vožnja tamo i natrag međju Riekom i Rouenom ili kojom drugom lukom iztočne
Prancuzke.


12 vožnja tamo i natrag medju Bordeaux-om.


18 vožnja tamo i natrag medju Biekom i španjolskim ili portugižkim lukam, odnosno
kojom lukom zapadne Francuzke.