DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 278 —


jzpitu. Neke vlade imadu pače glede toga specijalnih ugovora s Francezkom,
koji ustanovljuju predavanja, pri kojima se od njihovih pripadnika iziskiva
revnost. Za polazak Nancy-ske škole ne plaćaju strani djaci ništa. Od g. 1868.
pa do 1886. Englezka je takodjer pošiljala u Nancy mlade ljude, opredieljene
za šumarsku službu u Indijama. Sada još Belgija šalje svoje šumarske aspirante
iz ratarskih zavoda u Gembloux-u i u Loudain-u na nauke u Francezku.
Do dana današnjega polazili su školu Nancy-sku 274 inozemska djaka, a medju
ovima 83 Engleza, 56 Rumunja, 39 Poljaka ili Rusa, 38 Belgijanaca, 26 Švicara,
10 Luksemburgovaca, 10 Portugalaca i t. d.


Od vremena svoga utemeljenja dao je taj zavod Francezkoj 1394 pitoraca,
koji su se posvetili šumarskoj upravi. Prošle godine bilo je pitomaca u zavodu
samo 34. Šumarski krugovi konstatuju u tome žalostnu okolnost, da se francezkoj
mladeži slabo raci ta struka, premda ih treba za rukovodstvo silnih
šumskih domaina, koje su u rukama privatnika. Ovi su i ponajviše tomu krivi,
jer malo pokazuju želje, da se domognu učenih i vrstnih upravnika.


LIST^^K:.


Družtvene viesti.


Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba. Pođpunim zadovoljstvom možemo
priobditi, da sve pripreme za predstojeću jubilarnu izložbu velikim uspjehom napreduju.
Svi odsjeci imaju pune ruke posla. Šumarski naš paviljon je već skoro gotov, jedino
ga valja još oličiti. On predstavlja jedan od najvećih i najljepših objekta izložbe, a i
mora tako biti, kada pomislimo, da će se u njem morati veliki broj šumarskih i lovskih
izložaka ukusno i simetrično razporediti, a tome treba velikog prostora.


Medju ostalim imamo ovdje iztaknuti, da je naša zemljakinja gospođjiea Matilda


pl. Mestrović , poznata kao veoma produktivna umjetnica u slikanju s uljem po ino


zemnih novinah, priredila šest komada originalnih slika lovskih, tri veće a tri manje,


koje će slike ona u našem paviljonu za dekoraciju lovskog ođiela izložiti; već unaprieđ


možemo kazati, da će te slike pravim uresom biti.


Odsjek za šumarstvo predložio je za porotnike sliedeću p. n. gg. Alberta Bedo-a
kr. ministerijalnog savjetnika (Budimpešta). Luju Blažića, veletržca (Sisak). A. Dauhelovskoga,
umirovljenoga ravnatelja dobara, dr. A. Heinza, D. Hlavu, profesora (Križevac),
Fr. Hermana, veletržca (Vukovar), P. Ž. Kestereanka, kr. nadšumara, Fr. Kružića,
profesora (Križevac), M. grofa Kulmera, W. Miillera, šumarskog nadzornika kneza
Schaumburg Lippea (Virovitica), E. Malbohana, kr. šumarnika, (Senj), SI. pl. Nemćića, šumarnika
(Vinkovci), M. Prokića, šumarnika (Mitrovica), Šandora Perca, nadšumara,
(Otočac), G. viteza Pongratza, J. Pfistera, J. Sorgera, veletržca (Osiek), M. Sriću,
veletržca (Novi Vinodolski), St. Švrljugu, veletržca (Fužine) i Miju Vrbanića, kr. zem.
šumarskog nadzornika.


Nadalje nam je priobćiti, da je eksekutivni odbor razaslao već pozive na pojedine
gospođ. podružnice u pogledu ođpremanja izložaka, koje da istomu odboru odpremi
plaćene željeznicom. Eksekutiv. odbor razposlao je s istim pozivom i cedulje, koje se