DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 276 —


neizradjenoga liesa. To je umnožanje od 1,816.116 komada izradjenoga te od


1.171 kub. metara neizradjenoga liesa naprama izvozu odnosnih prvih dvaju
mjeseci g. 1888. Jošte u ožujku bile su odpravljene 3,276.284 hrastove dužice,
a od tih 3,149.755 u Francezku.
Požahti je, da francezka zastava malone nikada ne leprši u luci riečkoj
i bez obzira na toli mnogobrojne transakcije, što ih s našom zemljom sklapa.
Jedva da će se povjerovati, da su ove posljednje godine našu trgovačku mornaricu
zastupala samo dva francezka broda, a do te godine da naš pomorski
saobraštaj s Riekom ipak nije bivao s manje od 233 broda (105 parobroda i
128 jedrenjača) s izmjerom od 139.971 tonna. Ugarska vlada ide za tim, da
Eieku posvema oslobodi starinske supremacije tršćanske. Znamenita željeznička
mreža, koja je odprije nekoliko godina izvedena, ovoj kombinaciji pogoduje, a
i pružila joj moć, da na široko razprede poslovne odnošaje izmedju Ugarske
i drugih dielova svieta.


Bojazni, što ih tršćanskoj trgovini sadanja situacija udahnula, opravdane
su; gotovo je, te se svaki dan već od deset godina ovamo vidi, kako znamenitost
ugarske luke raste na uštrb austrijske. Pa budući je najkraći trgovački
put iz Ugarske do Adriatika onaj riečki, jamačno će ugarski državnici uztrajati
na putu, koji je njihovoj zemlji pribavio toliko koristi.


Nancy-sko šumarsko učilište.


Na strani 462. „Šumarskoga lista" od god. 1890. bilo je spomena o francezkim
šumarskim školama, a poglavito se spomenulo i više francezko šumarsko
učilište u Nancy-u. Ne će biti s gorega, ako se ovdje spomenemo i onoga živoga
udioničtvovanja, što no ga je to učilište razvilo prigodom posljednje narodne
francezke izložbe u Parizu, koja se je toli vanredno odlikovala te zadivila
vas obrazovani sviet. Izložci Nancy-skoga učilišta na toj izložbi nalazili
se u izložbenom odielu za šumarsko upraviteljstvo u Trocaderskom paviljonu,
a bili su takovi, te ,Le Bois" veli, da si je o njima svatko sačuvao najbolju
uspomenu. Resultati rada i nauke na tome zavodu učinili su, da se na nj ponovno
svratila pozornost. Znamenita je u tom pogledu i posjeta, prigodom koje
je ministar za poljodjelstvo zavod razgledao Već god. 1889. u broju od 20.
ožujka iznio je „Le Bois" novi red predavanja i radova, koji se obdržava i
provodi počevši od reorganizacije, usljed koje se pitomci nasnubljuju iz agronomičkoga
zavoda.


Medju zavodskim izložcima osobito nam je iztaknuti povelik broj speci


jalnih djela, što su ih Nancy-ski profesori većim dielom i publikovali Tako n. pr.:


„0 uredjenju brzica" (rukopis) od Thiery-a, prof. uporabne matematike ;


„Grafičke table o proračunavanju površine* te razpravica „0 postupcima