DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 263 —


marve, doCim je za istu plohu na rečenoj strani šum. lista u ime odštete izra&
unano za konja ili za govedče 26 n., kojoj se osim toga hoće, da se pribije
posredna šteta iznosom od oC/o obračuuane efektivne štete, što je u ostalom
posve neosnovano, pošto se §-om 9. neustanovljuje nikakova takova posredna
šteta, nego se imadu jednostavne obračunane naknade prema otegotnim okolnostima
poldrugi put ili dvostruko uzimati.


Inače smo sa gospodinom dopisnikom podpunoma sporazumni, da bi se u
predstojećoj osnovi novoga šum zakona uzela jednaka odšteta, koli za konja,
toli i za govedče i da se, sada razmjerno za svinjče premalena, povisi.


Isto tako imati će se glede koze, toga izmedju životinja najopasnijeg zatornika
šume, svrsi odgovarajućom cienom udariti.


Konačno nam je opaziti, da prema našem mnienju neima ustanovam
priloga D) šum. zakona, što se jednostavnosti i shodnosti tiče, s nijedne strane
prigovora, ter nam se čini i ona ustanova vrlo shodna, kojom se uzimlje za
podlogu kod obračunavanja odšteta ogrievno drvo srednje vrsti, jer je zakonodavcu
po svoj prilici bilo i u tom pogledu do toga stalo, da bude obračunavanje
ne samo jednostavno, nego i svrsi najviše odgovarajuće, znajući, da sve šume
nisu takove sastojine, koje bi bile sposobne i za proizvadjanje tvorivnog drva,
nego da imade i sastojina; gdje se može drvo samo za ogriev upotrebiti.
Uzimajuć te okolnosti u obzir, može se odmah uvidjeti, da bi se došlo u nepriliku,
kad bi se mjesto upitne ustanove bila druga postavila, naime, da se
obračunavanje ima obavljati po stanovitom kvantumu tehnički sposobnog drva,
kad ga faktično nije, niti mogu dakle glede istog kakove ciene postojati, dočim
ciene glede ogrievnih drva za svaku šumu postoje.


0 gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin).=^


Piše: M. I. Dudan.


Pošto racionalno gojenje šarana u ovo zadnjih godina veoma liepo napreduje,
osobito u češkoj i u Šlezkoj, a buduć da u skoro svih naših ovećih rieka
a navlastito u Savi, Dravi i Kupi ta riba od davnine krasno uspjeva, to sam
nakanio da što kraće moguće o gojenju iste nešto kažem


Uvjeren da racionalno gojenje riba pruža gospodarom liepe prilike, da
podignu dohodak vlastitih dobara, osobito onakovih zemljišta, koji sad im skoro
nikakove koristi ne daju, cienim da u tom pogledu šaran (krap) jest najzahvalnija
riba, jer kako ćemo tekom ove razprave pokazati racionalno gojenje
ove tečne ribe, nije spojeno s velikim potežkoćam, te pristupno svakom inteli


* Budud da se mi šumari u više prilika moramo ribogojstvom baviti, to smatramo,
da će ova razprava mnogom od naših cienjenih sudrugova baš dobro dođi, ter je a toga
u našem organu priobiiujemo. Uredničtvo.


ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 264 —


gentnom gospodaru bilo u Hrvatskoj, bilo u Slavoniji. S toga prelazim odmah
na stvar.


Šaran (krap, Cjprinus carpio, Karpfen). Ova riba spada u rodu šaranovidnih
riba (Oyprinida), koje se sbog toga odlikuju, što imadu dosta malena
usta, u prednji dio usta ne nalazimo zubib, dočim vilice i gušne kosti pune
su raznovidnih zubi. Šaran imade prilično visoko tielo, sa bokova nešto stisnuto,
na ledja opažamo samo jednu oveću peraju, oko usta sa svake strane po dva
brka, sve mu je tielo pokriveno sa dosta velikim krljuštim (ljuskama) izim glave,
prsne su peraje dobro razvijene isto tako i trbušne. Boja tiela nije stalna, nego
ovisi 0 vodi u kojoj šaran prebiva, o starosti, o doba godine, i o hrani.


S bog oblika i razdieljenja krljušti po šaranovom tielu ) azlikujemo tri odlike
(pasmine) šarana, naime kada skoro nema krljušti onda naziva se: šaran
goliš (Lederkarpfen); kada mu je takodjer tielo golo nu imade tri niza ovećih
krljuštih, koje se sjaje poput zrcala onda velimo da je zr cal as ti šaran,
(Spiegelkarpfen), a napokon sedlasti šaran kada mu oveće krljušti leže jedan
niz duž ledja, a jedan na pobočnu crtu ili liniju.


Šaran je mirna riba, koja žive u jata, u Evropi je svagdi nalazimo u
predjelu djeverike i u dol njem priedji-lu mrene, takodjer šarana imade
u kaspijskom moru i pritocima istog u velikom množtvu, te može i da žive u
dosta slanih bara. U riekama koje se slievaju u Crnome moru, nalazimo mnogo
šarana, nu o Crnome moru riedko kada šaran zabasa, d´očira u Jadranskome
moru kod Laguna di Comacchio gdje rieka Po (Pad) u more utiče, često ga ribari
uloviše. Najradje šaran prebiva u vodama sporim tekom, koje niesu preduboke
dapače plitke, te prilično tople, i pune vodenih bilina, a uz to imadu
muljasto korito. Šaran se hrani poglavito malenimi vodenimi životinjami, kao
što su kukci (Insectl), crvi, vodeni kozlići (Flohkrebsen) larve žaba, pužići i
sličnim, te takodjer jede biline, kao zelene voge (Alge), sjemenja, kruha, kuhanih
krumpira, repe, bundeva, te i izmetine domaćih životinja. Do nazad malo
godina mislilo se, da šaran ponajviše žive od bilinske hrane, nu usljed desetgodišnjog
proučavanja češkog ekonoma gosp. Josipa Šušte kod ogromnih
ribnjaka za šarane na domenam kneza Švarcenberga u Wittingau (Češka), svi
su se ribogojci uvjerili, da to nestoji, nego da maleni korepnjaci (Crustacea),
mekušci (Mollusca) i zareznici (Insekti) jesu glavna hrana šaranu. S toga
šaran uvjek kišom duboke jame u muljato korito kopa, i tobože jede mulj
samo da životinjice, koja se u mulju i zemlji nalaze izbire. Na tresetno m
zemljištu (Torpfboden), u kojem nema odviše željeznih soli, najbolje uspjeva
šaran, te veoma brzo raste; dočim ako tlo sadržaje mnogo željeznih soli, onda
ne može da nam riba tu brzo raste, te ostane kržljava.


S toga na tu okolnost dakle neka se osobito pazi pri osnivanju umjetnih
ribnjaka za šarane.


Zimi šaran ništa ne jede, nego u mulju zakopanom kišom posve miruje,
rek bi kao da spava, kroz to doba on žive iz vlastitoga sala, kao i mnoge
druge životinje. Čim počmu pramaljetni dani marta ili aprila, kad se naime
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 265 —
voda počme grijati, onda se i šaran probudi, te pošto je dugo postio sad on
dobije dobar apetit pa brzo raste.


Po izkustvu postignutom pri gojenju šarana u raznim ribnjacim opazilo
se je, da on raste za razne mjesece na sliedeći način:


U svibnju za 10 (po sto)


„ lipnju „ 30 „ „


„ srpnju „ 35 „ ,


, kolovozu „ 10 , „


« rujnu „ 6 „ ,


Dakle kako vidimo šaran raste samo kroz 5 mjeseci na godinu. Što se
tiče njegove realne veličine, ta ovisi večinom o poduebju u kojem žive; dočim
u sjevernim krajevima Europe šaran biva obično najviše 40—50 centimetra
dug, a imade 2—3 klg. težine, u južnih predjeli, kao kod nas u Savi i Dunavu
naraste najviše 1 metar do l*/s dužine, a težina mu je od 20—25 kigr. Doduše
takovi su šarani i kod nas riedki, obična im je težina od 10—14 kilgr.


Da pak imade i golemih šarana navlastito ako se tove u ribnjake, evo
nekoliko primjera. God. 1840. uloviše kod Lehnsaha (u sjevernom Holstein-u)
u jednom ribnjaku dva šarana jedan u težini od 21 klgr. drugi od 28 klgr.;
za doba 1830.—1840. godine u Schwanen-See (Njemačka) ulovio je grof Schulenburg-
Lieberose jednog šarana od 38 klgr. težine. Čuveni ribogojac Eckardt
potvrdjuje, da je u istom jezeru god. 1865. vidio 18 šarana, koji su važili 13
do 16 klgr. U koliko se znade obično šaran živi 12—15 godina, nu imade
slučajeva gdje je šaran veliku starost doživio. Tako n. pr. glasoviti francezki
zoolog Buffon tvrdio je, da šarani u ribnjaku Pont chartrain doživiše 150
godinu, a priča se, da oni šarani, koji još sada živu u dvorcu Fontainebleau
(blizu Pariza) bijahu tu postavljeni za vrieme Franje I.


U Englezkoj do god. 1504. nebijaše šarana , te godine uveo ih je Pierre
Marshall; takodjer Sjeverna Amerika nije imala šarana do nazad desetak godina,
gdje su udomovljeni po brigi ribarskog povjerenstva „sjedinjenih država*.
Po viesti što nam iz Amerike stižu, rek bi da šaran i tamo veoma dobro
uspjeva.


Što se tiče mriestenja (ili prporenja) šarana, ono spada u mjesece svibanj
i lipanj. Šaran se već u trećoj godini dobe svoje razplodjuje, čim se voda u
rieka i bara počimlje grijati, tim šaranu nabreknu ikre odnosno muda, te
on sad traži sgodno pristanište za mriestenje. Najprikladnija mjesta za mrieštenje
nalazi šaran u stare rukave rieka ili u plitke bare, gdje dosta vodenih
trava raste, tu se u mnogobrojnih grupa sakupe ikraši i mliečaši obično
jednog ikraša prate dva´mliečaša — te vrše razplodjivanje vlastite vrsti.
Izkustvo je pokazalo, da kad voda prekorači toplinu od 14" R. (17 V« C.) onda
se tek šarani počimlju mnogobrojno mriestiti. Poprieko možemo računuti, da
ženski šaran t. j . ikraš izbaci 200.000—250.000 jajašca svake godine, dakle
kako vidimo šaran je vrlo plodovit. Šaranova jaja nisu veća od prosova zrna,
te su obkoljena Ijepivom tvari, kojom se na vodenih trava i biljka priliepljuju.
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 266 —


Poslije oplodjenja jajašca izlega se nakon 8 — 14 dana maleni šarani, koji veoma
brzo rastu kad nadju dovoljno hrane, tako da u godinu dana mogu narasti 20
do 22 centimetra u dužini a važiti ´/^ kilograma; šarani od ´/* klgr. težine
mogu kroz jedno ljeto narasti do l´/a klgr.; a oveće ribe mogu za godinu dana
2V2 klgr. težje postati.


Pošto je šaran naj pitomija riba, koju čovjek odavna u ribnjake goji, to
je pokušao i uskopiti je, da se bolje utovi, i sbilja uskopljuje se šaran veoma
dobrim uspjehom. U tu svrhu moramo izabrati mlađe šarane od ´/* klgr. težine,
ovima se oštrim nožem med gužnjakom i trbušnim perajam proreze trbuh,
te se onda tupim nožem izčupaju ikre odnosno muda iz crieva i mokraćnog
mjehura, gdje su ti organi usadjeni, u daljini od 6—9 milimetra od istih da
više ne mogu narasti, zatim moramo ranu sašiti, i ribu odmah u vodu pustiti.
Ako niesmo ozledili crievo ili koji drugi unutarnji organ, onda će nam ta operacija
sigurno uspjeti, a riba poslije tri tjedna biti će podpuno zdrava.


Šaran često oboli t. j. napadnut je od nekih parasita, koji su mu uzrokom
raznih bolesti. Najobičnije bolesti kod šarana jesu: boginje (kožice),
pljesnivost, kržljavost i sliepoća. Boginje se pokazuju mnogobrojnimi
čibuljicami koje se medju krljušti pojavljuju, ove čibuljice izlučuju osobiti liepčivi
gnjoj, te cielo tielo ribe biva Ijepčivo. Mogu se od te bolesti šarani izliečiti,
ako se premieste u nov ribnjak sa čistom vodom, nu prije premještenja
biva probitačno ako se nekoliko sati šarani drže u kacama pune slanom vodom
naime u kojoj smo raztopili 2o/o morske sob.


Sol dieluje antiseptično proti bakterijama koje su uzrokom boginja. Pljesnivost
nam se pokazuje kod šarana pod oblikom mesnasti izraštaja (divljeg
mesa) na glavi i na ledja, ta se bolest onda pojavljuje ako se šarani ozlede,
te izgube na ta mjesta krljušti, s toga kad se premieštavaju iz jednog u drugi
ribnjak, moramo paziti da se neozlede krljušti. Kržljavost jest bolest, koja
se tim pokazuje, što šarani veoma sporo rastu pa maljušni i mršavi bivaju,
uzrok te bolesti jest ili slaba hrana ili da korito vode sadržava mnogo željeznih
soli. Ako je prvi slučaj onda trebamo se za dovoljnu hranu brinuti, ako drugi,
onda moramo ribe u novi ribnjak premiestiti.


Sliepoća pojavljuje se obično kod starijih ovećih šarana, a toj su uzrokom
žabe, koje nad glavu ribe dolaze počivati, pa nogama pritisnu oči šaranu,
R toga moramo paziti da se odviše žaba u ribnjacih nerazkote. Ako šaran nema
dovoljno hrane u ribnjaku, onda ga napadne i neka uš koja se baš zove šaranova
uš (Ergasilius Lieboldii), ova se obično priliepi na škrge i kod perajah,
pa tako biva ubitačna po ribu.


Sada kad smo se dovoljno upoznali sa običajim i osebujnostim šarana, vidimo
malko kako se u ribnjaku racionalno goji.


Još u srednjem vieku opažamo, da su osobito manastiri i gospoštije imali
velikih ribnjaka, gdje su ponajviše gojili šarane. Ti ribnjaci rek bi da su obilježje
sreiovječne epoke, jer ih u eieloj Europi nalazimo, gdje su manastiri
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 267 —


fratarski imali svoja imanja, bilo na sjeveru ili na jugu, bilo na zapadu ili na
iztoku, a napokon bili to katolički ili pravoslavni manastiri.


Ćeska kraljevina u tom pogledu bijaše od starine sbog svojih ribnjaka na
glasu, a i sada ih najviše i najuzornijih tamo iraade, osobito kod Wittingau na
imanju kneza Švarcemberga, gdje skoro 6000 hektara površine ti ribnjaci za
šarane zauzimaju.


Pošto u ovome članku nije mi moguće potanko tumačiti, kako se ribnjaci
za šarane grade, to ću samo pnglavitije stvari o njimi kazati, te sam pripravan
onima, koji bi htjeli takovih ribnjaka osnovati, pružiti sva moguća potanja
razjašnjenja.


Pri gojenju šarana trebamo više vrstih ribnjaka i to sliedeći: 1) ribnjaka
gdje se riba mriesti (prpori); 2) ribnjaka gdje mlad raste; 3) ribnjaka
gdje odrasle ribe do željene veličine za trgovinu dozriju; 4) ribnjake gdje šarani
prezimljuju. Ako u postotke označimo prostor kojeg ti ribnjaci razmierno
moraju imati nalazimo da;


ribnjaci za mriestenje iznose . . . 0 018 o/o prostora


„ gdje mlad raste, prvoga reda 0´55lo/o „


» » „ „ drugoga reda 13-111 o/o „


„ „ „ „ trećega reda 25-175 o/o „


, „ ribe dozrievaju za trg . 6l´l-±5o/o


ili drugimi rieči u konkretnom slučaju, buduć da pri racionalnom gojenju za
mriestilište dostatno biva O´l hektara prostora, to će ribnjak prvoga reda gdje
mlad raste imati 3 hektara prostora, drugoga reda 71*4 hektara prostora, trećega
reda 137 hektara prostora, a ribnjak gdje ribe za trg dozrievaju 333 hektara
prostora.


Ovi nam brojevi donekle pokazuju, da su to minimalni prostori pod kojimi
se racionalno gojenje šarana za trgovinu izplaćuje. Tim ipak neću kazati
da se ne može gojiti šarana i u manjih prostorija, nu onda to gojenje nije toli
unosno, t. j . dotičnik neće od svog poduzeća crpiti svu korist kao kad na veliko
posluje.


Ribnjaci za mriestenje ne treba da budu veći od 0-1 hektara, a najprikladnija
dubina neka im je pri obali 30 centimetara, a u sredini 1 metar, korito
ribnjaka mora da je mekano. Ti ribnjaci moraju tako biti sagradjeni, da
kad se hoće iz njih voda odtočiti, ova mora 30 centimetra pod koritom ribnjaka
pasti, da se ribnjak uzmogne podpuno izsušiti, kad ga suha ili bez vode ostavimo,
s toga taj će ribnjak imati poprieko pri koritu niz dubokih graba (jama).
Dakle glavni uvjeti takovih ribnjaka jesu: da se mogu podpuno osušiti i da im
je korito mekano. Ti ribnjaci kroz zimu i pramaljeće ostanu suhi, te se malo
dana prije nego se šaran počimlje mriestiti vodom izpune. Tim se postigne, da
sve po ribama opasne životinje kao kornjaši, ličinke i slične kroz zimu propadnu,
i da se zemljište (tlo) od suvišne kiseline oslobodi.


Za nasaditi ovakvog ribnjaka dostatno nam je imati pri ruci jednog zrelog
ikraša i dva manja mliečaša. Ovih u mjesecu svibnju nije kod nas težko
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 268 —


dobiti, samo treba paziti da nam je ikraš (ženska) posve zdrav, krepak, liepog
oblika i brzog rasta, jer su to sve svojstva, koja se razplodjenjem baštinuju,
isto kao kod ostalih naših životinja n. pr. konja, volova, ovaca i t. d. Mliecaši
moraju biti krepki i zdravi.


Po mojem mnienju, kod nas bi se moralo uvjek izabrati razmierno mlada
ikraša (ženka) t. j . u težini od 4—5 klgr., a mliečaši nek imadu 272—3 klgr.


Gdje već imadu osnovane ribnjake za gojenje šarana, tu iz onih gdje prezimljuju,
izbiraju se najsavršenije ribe za razplod, te se u posebna odielienja
drže ikraši, a napose mliečaši.


Ribnjaci za mriestenje nek se kod nas vodom izpune koncem travnja, a
prvog tjedna svibnja može zrele šarane ikraše i mliečaše nasaditi. Kako sam iz
početka kazao, kad se voda ugrije do preko 14° R. (17´5° C), onda se tek
šaran mriesti, s toga ako mi prije u plitke bare ugrijemo do te ili preko te topline
vodu, pa je pustimo da izpuni naše mriestilište, onda možemo za mnogo
dana pospješiti mriestenje, što je veoma važno pri racionalnom gojenju, jer čim
je dulje ljeto, tim više šarani rastu.


Od jednog ikraš a u težini od 4= 5 klgr. možemo uvjek sigurno računati,
da ćemo postići 100.000 mladih ribica, a ta količina jest dostatna za ukupno
prostorje od 500 hektara ribnjaka. Poslije 6—8 dana nego se je ikraš sa mliečaši
mriestio, iz oplodjenih šaranovih jaja izlegu se mlađe ribice, i one kao
sve ribe posjeduju žumančev mjehur, koji je ipak veoma maljušan da ga poslie
4—5 dana sasvim probave, te nam onda cieli ribnjak vrvi sa sičušnimi ribicami,
koje sad počimlju same jesti. Posve je shvatljivo, da će te male ribice
brzo izcrpiti hranu, koje im mriestilište može pružati, te bi onda sbog pomanjkanja
hraniva morale od gladi propasti. S toga pri racionalnom gojenju moramo
tih 100.000 ribica poslie 5 dana nego su se izleglo uloviti, i premiestiti
ih u ribnjak za mlad prvoga reda, koji će imati površinu od 3 hektara za tu
količinu ribica. I ta vrst ribnjaka dosta da je jedan do jedan i pol metra duboka.
Da se uzmognu uloviti sve te male ribice evo kako se postupa: iz ribnjaka se
kroz otvor što imade ođpusti vođa, postavljući na taj otvor fini pleter od mjedene
žice (6 žica na I centimetar) tim će polako vođa odteći, te ćemo lasno
ribice loviti; ili ne treba da osušimo ribnjak, nego da pomoću finog trbok a
(Gazekescher), koji imađe 50 centimetra u promjeru lovimo mlad.


Ribnjak za mlad br. I. mora da je cielu zimu i proljeće bio posve suh,
uzrok zašto te ribnjake zimi i u pramaljeće trebamo posve suhe držati leži u
tom, što se prije svega svi neprijatelji riba uništuju, a s druge strane, jer baš
mrazovi pospješuju razvitak jajašca sićušnih korepnjaka, mekušaca, infusorijadrugih sitnih životinja, kojima se osobito mlađ šarana hrani. Zato dosta je da
jedan tjedan prije, takove ribnjake napunimo vodom. Ovo lOO.OOO mladih šarana
što smo u ribnjak za mlad br. I. postavili, poslije mjesec dana biti će narasli
nekoliko centimetara u dužini, te će takodjer jedan dio i propasti, pa
s toga buduć sad ne imadu dosta hrane u tom ribnjaku, moramo ih premiestiti
u ribnjake za mlad drugog reda. Praksa nam pokazuje da gubitak ribica kod
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 269 —


ribnjaka I. reda iznosi 25o/o, dakle mi ćemo poslie mjesec dana imati samo


75.000 malih šarana
Ribnjak za mlad II. reda. Ove ribnjake takodjer treba da zimi i pramaIjeće
posve suhe držimo, sbog istih razloga što sam prije kazao, razlikom samo
što ćemo u pramaljeće na njih krmnu travu posijati, (kao n. pr. djetelinu ili
Timoteus travu), te treba da je nekoliko dana prije nego vodu u ribnjak pustimo
pokosimo. Vješti ribogojac gosp. Dubisch (Šlezija, Austrija) tvrdi, da ribnjak
na taj način pripravljen veoma dobro odgavara, te da od 1050 ribica što
on na hektaru nasadjuje u jeseni lOOO komada opet ulovi, dakle gubitak iznosi
samo 60/0. Kad ne bismo kao gori postupali, nego imali od davna ribnjak vodom
napunjen, onda gubitak bio bi znatno veći naime 13—160/". Kako znamo
ribnjak za mlad II. reda, mora da je znatno veći, u našem slučaju za napučiti
vodu sa ono 75.000 šarana, trebati ćemo 71´4 hektara površine t. j . na svakom
hektaru dolaze po 1050 mladih šarana.


Pri našem podneblju te će ribice do konca rujna tako liepo narasti, da
će im težina iznositi 200—250 grama po komad. Kad bi želili postići još krupnijih
ribica, onda ne bismo smieli na hektar ribnjak^ II. reda uzeti više od
400—500 komada za nasad, u tom slučaju do konca rujna naši će mladi šarani
narasti do ´/* klgr. i više težine.


Dakle stoji u našoj volji, još kroz prvo ljeto dobiti šarana od preko pol
kigr. težine, naime kad ribnjak II reda redje nasadimo. Dubina ribnjaka za
mlad II. reda neka je ista kao ona I. reda. Polovicom listopada mora da mlade
šarane premiestimo u zimske ribnjake, jer zimi u ribnjake II. reda, voda bi se do
dna sledila te bi nam led uništio ribe. Zimski ribnjaci treba da su dosta duboki
naime najmanje 3—4 metra, a ako je moguće još više t. j . do 5 i 6 metara.
Kad se voda s ledi na površini, moramo više luknja na led probiti, pa
slamom ih sienom te luknje od studeni obraniti. Luknje nam služe da uzmogne
pod ledom vazduh kolati, i tako da se voda nasiti kisikom (oxigenom) zraka,
te da se ribe nezaduše. Tok vode u tih ribnjaci nek je umjeren t. j. , da voda
odviše brzo u njima ne kola. Što se tiče broja riba kojih smijemo u zimske
ribnjake postaviti po hektaru površine, to zavisi 0 krupnoći šarana. Tako n.
pr. od jednoljetnih šarana iz ribnjaka II. reda, koji imadu srednju težinu od
pol klgr., možemo postaviti 25.000 komada na hektar. Ako su šarani krupniji
naime od 1 klgr. težine onda biva dostatno 18.000—19.000 komada na hektar;
kod više godišnjih riba u težini od 4 —5 klgr. po komadu, nesmiemo više od
4200 — 5200 komada po hektar postaviti. Ne treba niti da kažem, da se premieštenje
jednoljetnih šarana iz ribnjaka II. reda u zimskimi ribnjaci obavlja
dielomičnim osušenjem ribnjaka i lovitbom običajnimi mrežami.


Zimski se ribnjaci mjeseca travnja počimlju loviti, a onda se mladi šarani
premieštuju u ribnjake za mlad III. reda. I ribnjaci III. reda moraju sbog
istih razloga što sam prije kazao, cielu zimu suhi ostati, a pramaljećem da se bobom
ili drugom sočivicom nasade, pa čim srao pokosili travu onda čemo ih vodom
naplaviti, te mlade šarane iz zimskih ribnjaka tu presaditi. Šarani kroz zimu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 270
nekako prospavaju, te pošto nikakve hrane ne jedu, to gube 3—4 po sto vlastite
težine. Ribnjaci III. reda u našem slučaju za 71.430 šarana, trebaju
ukupno 1371 bektar površine. U ribnjake III. reda postaviti ćemo polovicom
travnja na 500 komada naših jednogodišnjih šarana po hektar površine; izkustvo
nas uči, da koncem listopada ti će šarani narasti poprieko do 1*/* klgr. težine,
a riedko kada do 2 klgr, tim smo dakle ipak kroz jedno ljeto postigli
od ´/4 klgr. težkog šarana ribu prilično liepu, 5 puta krupniju. Koncem listopada
loviti ćemo te naše šarane i premjestiti ih u zimske ribnjake, kao što
sam prije kazao. U te zimske ribnjake postaviti ćemo najviše 14.000—15.000
naših dvdljetnih šarana po hektar prostora. Dojdućeg travnja t. j . treće godine,
naše dvoljetne šarane treba premjestiti u ribnjake, gdje nam ribe za trgovinu
dozrievaju, koje nazivamo i glavnimi ribnjaci.


Gubitak riba u ribnjaku III. reda iznosi 4 po sto, kad su okolnosti povoljne.Glavni ribnjaci ili za dozrievanje. Ovi ribnjaci treba da su prilično
veliki naime dva i pol puta veći nego li ribnjaci za mlad III. reda. U
našem konkretnom slučaju uloviti ćemo iz ribnjaka III. reda 68.688 šarana, pa
s toga postaviti ćemo na hektar ribnjaka 206 šarana od IV4 klgr. težine t. j .
trebamo za glavne ribnjake prostora od 333 hektara. Glavni ribnjaci moraju
biti prilično duboki, da tu naši šarani uzmognu prezimiti, i tako da si prištedimo
osobite ribnjake u tu svrhu. Zemljište koje biva prilično plodovito za
zemljoradnju biti će veoma povoljno za takove glavne ribnjake; nu samo neka
nije korito odviše valovito t. j . sa nepravilnimi jamami i brežuljci, jer bi onda
to otežčalo mnogo ribolov. Plodna zemlja naraste brzo sa raznimi biljkami, a
ove su uzrokom da se milijuni, mekušaca, kukca, (Insekta) i inih sićušnih
životinjica razvijaju, koji svi bivaju hranom šarana. Obale takovih ribnjaka neka
su koso nagnute i prilično visoke, jer tako će se takodjer
mnogo kukaca na toj obali razviti, koji padajući u vodu pružati će opet dosta
hrane ribama. Takodjer neka nije odviše visokih stabala oko glavnih ribnjaka
nasadjeno, da se uzirogne voda dovoljno ugrijati, jer 0 toplini vođe poglavito
ovisi brzi rast šarana. Kad nam dakle ti ribnjaci budu takovi kakovih sam ih
opisao, u jeseni t. j . koncem listopada od svakih 206 šarana po hektar uloviti
ćemo 200 komada u težini od 2—3 klgr. Tako u trećem ljetu dobit ćemo
liepih šarana za trgovinu u srednjoj težini od 2´/aklgr. Gubitak riba u glavnim
ribnjacima iznosi 3 po sto u povoljnim! okolnosti.


Pošto troljetni šaran još se nemriesti, to u glavne ribnjake ne smijemo
još štuke postaviti. Štuke se postavljaju samo u ribnjake kod četvero ljetnih
šarana, da zaprieče donekle mrieštenje i da požderu mlad, koja se eventualno
izleže, te tako da se uzdrži ravnovjesje medju šarani.


Upozoriti mi je odmah ribogojce, da svi ribnjaci od kojih sam dosada govorio
moraju biti posve prosti od grabežljivih riba, kao što su štuke, smudji,
bandaši i somovi, inače gojenje šarana nebi nipošto onoliko dohođka pružilo,
koliko sam dosada kazao.
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 271 —


Osnova gojenja šarana na gori opisani na6in poziva predpostavu, da se
samo upotrebi prirodna hrana, koju u tako uredjene ribnjake ribe mogu naći,
dakle ovdje nema govora o umjetnom tovljenju riba, pa s toga taj način gojenja
jest pristupan svakomu poljodjelcu, koji razpolaže dovoljnim zemljištem
i vodom.


Da se još bolje svaki uvjeri o liepoj koristi što mu može gojenje šarana
pružati rekapitulovati ća u sliedećoj skrižaljci c^elu osnovu gojenja.


Veličina ribnjaka
Koliko ribj, postavljamo
Gubitak Uvoljene ribe
3
«s fl o
p p^
u
M
CD
n
na
ribnjak
u
a
te´5" s
S
a
na
ribnjak
Mriestilište
Ribnjak za mlađrt n n„ . . „ . „
I. .. .
^^´
III... .
0-1
3-—
71-4
1371
333´ 0-
018
0-551
18111
25-175
61-145
33.333
1.050
520
206
3
100.000
75.000
71.430
68-688
8333
50
20
6
25.000
3.570
2.742
1998
26.000
1.000
500
200
100.000
75000
71-430
68.688
66.690


Ukupno: 544-6 hektara ribnjaka pružaju na godinu 66.690 komada šarana
od 2´/a klgr. težine biva 166 725 klg. riba ili ti 1667-25 metričkih centi


t. j . na hektar ribnjaka dobijemo 306 kilograma šarana; računajući da se kod
nas tako\i šarani mogu prodati barem po 40 novč. klgr., to će nam nečist
prihod po hektar ribnjaka pružati 122 for. 40 novč.
Kad se promisli da se skoro nikakov trud u tu svrhu ne ulaže, i da se
izmjenice rabi zemljište i u poljoprivredne svrhe, to cienim, da gore označeni
prihod možemo podpunim pravom smatrati kao čist dohodak.


Sto se tiče tovljenja šarana u ribnjacih umjetnom hranom i to se liepo
izplaćuje. Dosada ipak nije pošlo za rukom onom sigurnošću proračunati, koliko
će se sa stanovite hrane u meso pretvoriti, kao kod tovljenja blaga, naime goveda,
svinja i t. d., jer ribe nemamo u staji zatvorene, gdje možemo kontrolirati
točnu izcrpivost razne hrane, s toga samo aproksimativno znamo, kako se
stanovita hrana izrabljuje. U obće odmah opažam, da o umjetnom tovljenju riba
u strogome smislu rieči osobito kod šarana ne može biti govora. Hranu koju mi
u ribnjake šaranom pružamo, nebiva od njih nego u veoma maloj mjeri ravno
pojedena, nego ona poglavito služi da se živa hrana u naših ribnjacih pomnoži
t. j. da se silesija mekušaca (moUuscae), korepnjaka i kukaca
(insekta) razplodi, koje sve pak šaran prdždere. To se dogadja dobrim dielom
i s toga, jer hranivne tvari što u vodu ribnjaka bacamo, dieljuju kao djubar
na vegetaciju vodenih bilina, a pri bujnoj vegetaciji razvijaju se mnogobrojno
gori spomente sićušne životinjice.


Prolazeći na praktični dio tovljenja šarana, evo kojom krmom dosada najboljih
rezultata postigoše: mesnato brašno (Fleischmehl), komine kunžuta, (Se
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 272 —
samkuchen) — to su ostatci fabrika sesamovog zejtina (ulja) — komine lanene
(ostatci izprešani lanenih sjemenja), zob, ječam, krumpir, izsjećkana djetelina,
repa, trop slada iz pivovara (Malztreber), odpadci kuhinje, sve te stvari
veoma sitno izsječkane ili stučene. Nadalje veoma dobro hranivo za šarana jeste
friški djubar utovljenih svibja, isto tako i ono konja, kao takodjer i guano.
U maogimi krajevi Češke i Njematke bave se ekonomi samo tovljenjem šarana
dvo ili troljetnim , i tako u kraće vrieme postignu krupne i ukusne ribe
za trgovinu.


Da se i naši ekonomi upoznađu sa tom granom gojenja šarana; navesti ću
ovdje praktičan pokušaj polučen od izkus>,a češkog ekonoma gosp. Josipa Bajera.
On već od god. 1886. tovi svoje šarane sa žutim vučjakom (Gelbe Lupinen).
U jednome ribnjaku II. reda, mršavim zemljištem, koji dobija dielomice vodu
kišnicu, a dielom´ce iz studenog vrutka, a imade 8 hektara površine, gojio je
poprieko na godinu 1230 komada dvoljetnih šarana, ukupne težine od 424 klgr.
tako, da je svaki šaran važio 344 grama. Pri običnom gojenju polučio je godimice,
da su šarani za 322 klgr. narasli t. j . kroz jedno ljeto bijahu 606 grama
težki. Taj višak možemo dakle smatrati kao popriečnu produktivnos t tog
ribnjaka. God. 1886., 1887. i 1888. on je nasadio tog ribnjaka sa 2000 komada
šarana dvoljetni, dakle za 770 komada više nego prije; šarana je odsele
tovio sa žutim vučjakom, rezultat tovljenja predočuje nam sliedeća skrižaljka:


God. 1886. God. 1887. God. 1888.
težina težina težina
s a C3 a

a
p .
J 4
s
o- a
oM
C8
a
c
& I
s
T3
o s8
M
cS
a
M
53
o
^ a oJ>!
oJ 4 kilograma oJA kilograma oiA kilograma
2000 916 0-458 2000 623 0-371 2160 862 0-400
Obzirom na gubitak .. .
odbija se od prvobitne
198!)
20

2094
907
1053

1777
223

1850
553
0041

2024
136

2083
854
1-029

Lovitba nam pokazuje
Odbivši produktivnost rib—
1187
322 — —
1297
322 — —
1229
322 —
Mora da smo kroz tovljenje
dobili višak od...
tpotrebili smo za tovljenje
žuti h vučjaka
Polučili smo dakle 1 klgr
mesa sa krme

865
2644
30.5

975
2880
2-96
.

907
2580
ili sa bjolankovine . .. — 0-953 — — 0947 — *


* Za godinu 1888. ne može se toCno kazati, koliko je uplivao žuti vuCjak, jer
gosp. Bayer veli, đa je osim žutog vučjaka rabio i lifiinaka muhe upljuvače, dobivenih
iz mesnati ostataka. .


ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 278 —


Ako izračunamo sada novčani uspjeh po češkim cienama evo što doznajemo:


1886. 1887. 1888.


E a 6 u n


novčana svota


for. nvč. for. nve. for. nve.


Viša k raSunat po srednjimi cie


nami i to od ICO klgr. po tj6


for., za 865 klgr 562 25


633 75


589 55


Tovljenje je stojalo 297 59 293 69 252 55


Tim dobitak iznosi 264 66 340 06 337 —


88-7 Vo 103-5 o/o 133-30/0


Ovaj praktičan slučaj jasno dokazuje, da se tovljenjem šarana polučuje
liep dobitak, s toga preporučam našim ribogojcem, da se još ove godine okoriste
sa niladimi šarani, kojih nije težko ljeti uloviti, pa da ih u zatvorene ribnjake
sa žutim vučnjakom tove. Što se pak tiče kolikoće krme, koju treba šaranom
pružati svakim, danom odnosno svakim mjesecom, to ćemo uvjek imati
na umu da šaran ne jede redovito kao vol ili konj nego u sliedećem razmjeru:
u svibnju za 10, u lipnju za 30, u srpnju za 35, u kolovozu za 20 a u rujnu
za 5 postotaka.


S toga ukupnu količinu krmiva, u našem slučaju žutih vučnjaka, razdielit
ćemo po gornjem razmieru na te pet hrpine, pa ćemo svaki mjesec na 30 jednakih
obroka odnosnu količinu krme šaranom u ribnjaku pružati.


Buduć ja smatram pitanje o tovljenju riba veoma važnim, to ne mogu da
ne priobćim najnovija izkustva postignuta pri tovljenju šarana, jer da se tako
naši ekonomi bolje uzmognu orientovati u taj zanimiv posao ribogojaca, te i
da sami uzmognu praktične pokušaje izvadjati.


Izkustvo pri tovljenju šarana je pokazalo, da hranivni razmjer možemo
sliedećom formulom izkazati, ako sa Azc, označimo dušičnate (proteinske) sastojine
krme, a sa Azl, nedušičnate sastojine krme, onda dobivamo da hranivni
razmjer jest:


Azc : Azl = 1: 05 (— 0-6) t. j . može mienjati u granicama med
0-5—0-6. Usljed pokušaja izvedenih kod velikih ribnjaka kneza Švarcenberga
u Češkoj, za doznati koliko je trebovalo krme za dobiti 1 kilogram
priobćujem sliedeću skrižaljku:


18
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 274 —


Krma sadržaje probavljive Na 1 klgr. Sa hrane u 100 klgr. K-«! mesa trebalo


o L Ime krme je bjelankojs
S a. bjelanko-ugljičnih vinepopriečvine
hy(irata masti I a Ino kilogr. ==


Mesnato brašno (Pleisohm.) 2"232 69-2 11-2 04 1-559
Komine repice (Eapskuoh.) 2-442 25-3 23-8 7-7 1-7 0-621
Žutih vučjaka (G. Lupinen) 2-500 34-4 41-8 49 1-6 0-860
Graška (Erbsen) 2-850 20-2 54-4 1-7 29 0576
Kukuruza 3-510 8-4 599 1-7 7-9 0295
Pšeničnih mekinja 6133 12-6 42-7 2-6 39 0-778
Klice slađa (Malzkeirae) .. 11166 14-4 46-0 1-7 2-5 1608
Tropice (Treber) 24-204 8-9 18-8 0-8 3-4 0-944
Krumpir 32-803 2-1 21-8 0-2 10-6 0 689


Jedna smiesa, koja odgovara gornjem hranivnom razmjeru jest sliedeća:
Mesnatog brašna 60 dielova, komine kunžuta (Sesam) posve izmrvljena
20 dielova, lanenih komina izmrvljenih 4 dielova, a stučene zobi 16- dielova.
Što se tiće bjelankovine koju trebamo za polučiti 1 klgr. mesa, to količina
bjelankovine iznosi popriečno najviše 700 grama. Dakle mješovita krmiva
u kojimi su zastupane u gornjem razmjeru dušičnate i nedušičnate
tvari , bivaju najracionalnija pri tovljenju šarana,


Razumieva se, da će svaki ekonom upriličiti onu smjesu krmiva, koja
njega najjeftinije stoji, te po mogućnosti tražiti, da se drži gori navedenih
razmjera.


Trgovačko gibanje sa šumskimi proizvodi na Rieci g. 1890.


u broju 380. pr. god. donosi „Le Bois" uvodni članak o izvozu šumske
robe iz naših krajeva tekom g. 1890. te mnogo iztiče eksportnu važnost grada
Rieke. Pošto smo u broju 2. o. g. našega lista priobćili viesti, koje se dotiču
istoga predmeta, mislimo, da ne će biti s gorega, da k onome, što je već priobćeno
i ovaj pendant u cielosti pridonesemo.


Poznato je, da je riečka luka glavno izvozište Ugarske i susjednih joj
pokrajina, koje imadu znamenitu eksportnu trgovinu šumskim proizvodima. Izmedju
ove luke i francezkih tržišta izvode se mnogobrojne transakcije, te su
pače i pogledom na trgovinu bačvarskom robom tako znatne, da smo im u br.


367. t. g. posvetili posebni članak. Danas hoćemo samo da popunimo one oglede
pripomencima, koji su im slični, ali više obćenitoga karaktera.
God. 1889. bilo je iz Rieke odpremljeno 59,945.127 dužica, dasaka, letava,
greda, željezničkih traversa te do 48.445 kubičnih metara gradjevnog
liesa u oblome stanju. To je porastak od 4,622.603 komada liesa u izgradjenome
stanju te vrlo neznatno umalenje od 3 350 kub. metara u oblome stanju.
Mi smo v§ć izkazali, da je količina samih hrastovih, u Francezku izvezenih
dužica g. 1889. iznosila 46,663.475 komada naprama 38,890.429 komada od