DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 262 —


ravno vazda paziti na vriednostni razred odnosnog revira. Uzmimo n. p., da
imademo opredieliti šumsko-kvarnu odštetu za prekršaje paše četirih revira sa
različitim razrednim vriednostima, i to recimo, da stoji u I. razredu a) bukovo,
grabovo, jasenove i javorove drvo srednje vrsti 86 n, b) hrastovo, brezovo,
briestovo, divlje voćke i kestenovo drvo 68 n., zatim c) bagremovo, lipovo,
topolovo, vrbovo drvo itd. 58 n. i d) omorikovo i jelovo 61 n. po m*, to bi
iznašala odšteta za konja na polovicu izraslog, tičući se sastojina, naznačenih
pod a) 0-25 X 86 = 22 n., za sastojine pod b) 025 X ^8 = 17 , za sastojine
pod c) 0-25 X 58 = 15 n. a za sastojine pod d) 0-25 X 61 = 16., pri čem
se opaža, da se đrobiši od novčića imadu uzimati kao cjeline. Ako bi pak
imali šume sa pod a), b), c) i d) označenim drvom, koje bi stajale u trećem
vriednostnom razredu, i to za a) sa cienom od 51 n., za b) sa cienom od 42 n.,
za c) sa cienom od 31 n., a za d) sa cienom od .34 n, onda bi iznašala prema
odnosnoj ustanovi zakona za sva ta četiri slučaja glede konja 0-2o X 55 == 14
novč. Takovom operacijom računanja došli bi do sličnih rezultata glede goveda
i druge marve. Iz toga sliedi, da upitne šumske odštete nisu vazda jednake,
nego iste su ovisne od gore naznačenih faktora.


Glede odštećivanja po §-u 5. priloga D šum. zakona iztaknuto je nadalje
u gore naznačenoj razpravi, da je taj § odviše ukočen, jer da se istim mjeri
za sve vrsti drva i za sve vrsti kultura jednakom mjerom. Ni ta tvrdnja nestoji,
jer se u tom paragrafu izrično napominje, da se dotične odštete imadu naknadjivati
po tarifnoj cieni odnosne drvne mase, iz česa opet sliedi, da se je i
tuđe uzimao obzir na vrst drva, jer kako znamo, nisu sve vrsti drva jednako
vriedne; što se pako raznovrstnih kultura tiče, to nam je zajamčena glede istih
podpuna odšteta §-om 10. priloga D, koju usljed §-a 72. šumskoga zakona
zahtievati možemo; mi možemo dakle tražiti naknadu za eventualne kulturne
troškove i za prirast, izgubljen dotičnim oštećenjem, prema razmjerju drva za
tvorivo i ogriev.


Nadalje se predlaže više spomenutom razpravom, da bi se šumsko-kvarne
naknade, odnoseće se na prekršaje paše, prema stupnju počinjene štete obračunavale.


Glede toga opažamo, da je tako i do sada bivalo, samo ne bi bili sporazumni
sa načinom obračunavanja po trećoj grupi, prema kojemu bi se imao
uzimati u obzir i počinjeni kvar na biljkam ili sjemenu i prouzročen popašenom
travom. To nam se čini komplicirano a i neizvedivo, jer tko će moći uz najbolju
volju konštatovati, koliko je upravo marva biljka oštetila, s druge strane
ne polučuje se tim nipošto veća odšteta, ako se za takovom već teži, dapače
ista izpada mnogo manja, nego kad ju obračunavamo po ustanovah šumskoga
zakona. Kad se naime biljke ozliedjuju, možemo se služiti §-om 5. pril. D)
šumskoga zakona, prema kojemu bi dobili za slučaj, izračunan na strani 212
šumarskoga lista broj 5. ex 1891. za površinu od 100 D´i ili 360 m", na kojoj
su, recimo do dviegodišnje biljke samo mjestimice ozliedjene, dakle za 4 ara
2 m´ primjerice samo 55 nvč. po m* 1 for. 10 nvč. u ime naknade bez razlike