DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 260 —


triocu mnogi komad ne izgleda onakov, kao što u istinu jest, već bi se tek


onda prava vriednost istih pokazala, kad bi svakog pojedinog mjerili.


Jedan veoma gizdavi komad dermoplastike predstavlja u naravnoj veli6ini
nadjeveni jelen (cetrnajsterac) iz Podunavja, iznad kojeg bijahu razne
lovske stvari poredane iz života velikog lovca pokojnog carevića R u d o 1 f a.
Pomnog gledaoca susreta ovdje i opet u svem svojem sjaju i veličini a u vjernim
oblicima zelene naše šume kralj. Po svršetku izložbe postavljen je ovaj jelen
u c. k. zoološki kabinet u Beću. Isto tako i u istom naravnom zamašaju nalazi
se u najbližoj blizini vjerno izradjeni prizor iz lova na svinje, tu se naime
vidi jedan od dvaju jazavčara potišteni vepar. Izraz ljutite resignacije na glavi,
kao i opreznost i okretnost pasa upravo je majstorski pogodjena. Naprotiv
ovome prizoru nalazi se opet skupina iz velegorja, koja gledaoca neodoljivom
silom privlači i veže. Dva siva orla diele svoj plien, jednu divokozu, pak ne
mogu da ga bratski porazdiele. I ova razbojnička četa vierno je pogodjena.


U magjarskom odjelenju naročito su spomena vrijedna dva u najžešćem
nasrtaju na zadnjim nogama stojeća medjeda, osobito medjedica s izrazom
zdvojne žestine i jarosti. Vidi se, kako do skrajnosti razjarena medjedica na
razbojnika svojih mladih medjedica reži.


Nordijsk a faun a lova u Švedskome paviljonu vrlo je zanimiva,
poimence se izticahu nekolike preparirane zvjerske glave. U kolekciji grofa


W. Dzieduszyckog a prućio se ogromni kapitalni vepar. Još je spomena
vriedna pokraj ovoga karakteristična skupina mladih medjeda. U ovom odjelenju
nalaziš se usred najbogatijeg zvjerinjaka. Najjači vukovi, srne, lisice, jazavci,
divlje mačke itd. iz Galicije vrlo su vjerno predstavljeni.
Prirodoslovac R e i š e k izložio je prilično veliku i liepu grupu K i v i s a,
onih originalnih, već malo ne sasvim izumrlih australskih ptica. Ova sbirka
imade ne samo umjetničku, nego i veliku znanstvenu vriednost. Riedke je liepote
hercegovački jastreb t. zv. „B ar tg e i er", koji nad kolekcijama češkog
,Volksschul-Verein-a" krili; to je jedan intenzivno obojeni eksemplar, koji je
izvrstno prepariran. Divlje mačke i risi u velikoj su množini zastupani, zatim
mnogo životinja sa djelomičnim ili podpunim albinizmom, riedki bastardi i množina
drugih poučnih stvari iz životinjskoga svieta.


Svi su ovi iz velike množine izabrani preparati kako u njihovom čistom
izvedenju i plastici tjelesnih oblika, tako i njihovim životnim položajem i grupiranjem
radostni dokaz, na kako se visoku stepenu usavršenja dermoplastika
već dan današnji nalazi.


U ovoj izložbi bilo je toga toliko,vidjeti i tolikim stvarima se diviti, pa
ipak . . . najbolje opet manjka, naime: šuma , u kojoj se sve ovo i ovako
bogatstvo tropheja nalazi, šuma sa svojim zelenim granjem i svojim kitnjastim
zelenim lišćem, sa svojim tiho žamorećim potočićima, sa svojim mirisom i svojim
suncem, sa svojom tajinstvenom i milozvučnom pjesmom ptica i zagonetnim
glasovima njezina nedohitna života. Što najveće veselje pravom strastvenom
lovcu pravi, ta to nije traženje i nadmudrivanje, nije ubojstvo, krvoločtvo ili