DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 259 —


metan Jovac za vrieme zimskih mjeseci svojoj divljači daje —, toga „Futterpulvera",
kojeg je sastav, uporabu i uspjeh nadšumarnik Holfeld višegodišnjom
praksom izkušao Holfeld je svoj uvaženi remedium u četiri razne smjese izložio,
te svrhu i uporabu istoga „Futterpulvera" u jednoj posebnoj brošuri
potanko raztumačio.


Izložba raznih krunovina usavršena je s Potockijevo m zbirkom rogova
i sa zbirkom kneza Oamilla Starhemberga. U prvoj zbirci mora
se svaki posjetnik ove izložbe, ako i nije lovac, začuditi rezultatu trodnevnoga
lova. Četiri lovca: dva grofa P o t o c k i, grof B r a n i c k i i knez L u b omirsk
i ulovili su na tri večeri i tri jutra: 75 srnaca, jednu divlju svinju i
jednog orla, kojih tropheje u ponositim redovima, jedna do druge gizdavo stoje.
Uračunamo li k ovome uspjehu još i nezgoditke (promašaje), kojih se sjegurno
u to 6 polazaka dosta desilo, to moramo na takov lovni revir da zaključimo,
koji pod velikomoćnim pokroviteljstvom svetoga H u b e r t a i božanstvene
D i a n e stojati mora.


Veleliepi izložci Starhembergove zbirke nalazili su se pored rogova jur
iztaknutih radi osobite ljepote: jedan pjegavi i jedan kao´ snjeg bieli srndač,
liepo sjajuća se koža ovoga svjeti se poput perja labudova. U posmatranju ove
dražestne životinje umješan je reć bi cieli, prepun gafaka šumski čar. Pomislimo
samo to, što i kako je lovac osjećao, kad mu je ova riedka životinja
pred oči izašla, kao ljubimac vile, koji čudotvornu baštu svoje gazdarice ostavi,
da istinu izkuša i da se prošeće. Kako se skupo mora platiti znatiželjnost!
najpre smrtonosno tane, pak onda sudbina, da kao nadjevena neman ovu izložbu
krasi.


Ne samo čisto lovački odjel, već i medju šumarskim kolekcijama izložbe
nalazila se množina, ponajviše za ures postavljenih dermoplastičnih (nadjevenih)
životinja, tako da specialnp ovi preparati obširnijeg posmatranja zaslužuju. Tu
su u prvom redu djelomice lovske tropheje pojedinih predjela i krunovina, a
djelomice upravo kao nakit za stiene ili pako zoološke raritete. Pojedine skupine
imadu osobitu instruktivnu vriednost, kao što n. pr. prikazivanje šumarstvu
škodljivih ili koristnih vrsti Ornisa, ribarstvu škodljivih sisavaca, ptica itd.


Kad bi sve ove po pojedinim skupinama razbacane preparate u jedno sastavili,
imah bi ogroman muzej, u kome bi se sastali iz raznih predjela Austrougarske
eksemplari jedne te iste vrsti i roda, najimpozantnija obilježja mjestnog
razvitka rodova, raznolikost boja i žalibože i degeneriranje ili tjelesne nedorasti,
pregledno u cjelini imali.


Još su spomena vriedne tropheje ulemenitog jelena, koje su izložili knez
Sch w arze nb erg i c. kr. ,0 b e r s t j ag er m e i s te r-Am t", koje su
većinom histerične vriednosti; zatim je izloženo vrlo zanimivih stvari od c. k.
upraviteljstva lova u Gedollou i magjarskih velikana.


U veliko i u najljepšim eksemplarima zastupani su i ovdje srneći rogovi,
kojih nenadane dimenzije, jakost pa biseritost prajarca (Urbock) dovoljno karakterišu.
Sasma je naravno, da na onim prostranim i visokim stienama mo