DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 257
i stare učevne knjige. Zanimiva su na priliku: lovačka prikazivanja iz g. 1541.,
zatim t. ZV. ,F o r s t a m b t s-R e c h nu n g e n" od god. 1665., pa francuska
i njemačka lovska djela iz 16. i 17. vjeka, i kasniji autori kao: Tantze rF 1 e m m i n g nalaze se u toj zbirci; vještačko oko zaustavit će se na fotografično
reproduciranim listovima i slikanim lovskim knjigama vojevode Job.
Gas i mir a od Sachsen-Coburga iz 17. vjeka.


Čitava razporedba historijskog paviljona vrlo je dobro za rukom pošla.
Posjetnik ovog paviljona naići će pri svakom okolišenju na nešto nova, što će
ga zanimati, te će često pomisliti na „stara dobra vremena".


Podjimo sada iz historijskog paviljona u druga odjelenja, koja su s lovačkim
materijalom snabdjevena, pak počnimo u rotundi. Ovdje se je tako riedka
obilatost lovskib tropheja i lovačkog oružja, prepariranih životinja i instruktivnih
modela sastala, da lovcu, koji se svemu ovome divi, srce u grudima zaigrati
mora, pa i svakom lajiku i nestručnjaku u najvećem stupnju zanimivost pobudjuje.
Što više pak ovo bogatstvo izloženog materijala i ukusno poredanje
pojedinih skupina hvalu zaslužuje, tim je više i šteta, što prostor nedopuštaše,
da se svi na historiju i izvršenje lova protežući se predmeti u jednu cjelinu
sastave. Moderno je lovstvo u južnom, a s ovim u tjesnoj svezi stojeće ribolovstvo
u sjevernom dielu rotunde. Pored ovog unaokolo nalaze se mnogobrojni
predmeti razbacani kao: u madjarskom odjelenju, u baruna Poppera paviljonu
i po šumarskim odjelenjima. Kod ovako prepunjenog izloženog materijala dvostruko
je težko bilo posjetoiku ove izložbe zadobiti onaj poučni pregled, koga
svaki kao svoj najdragocjeniji dobitak kući treba da ponese.


Svratimo se sad najprije u odjelenje za moderno lovstvo. Iz jednog
velikoga, sa zelenim jelovim granama, rogovima, oružjem, životinjama i lovačkim
orudjem izkićenog hodnika dolazimo u 8 porednih prostora, od kojih tri na
magjarsku, a po jedan na gornju i dolnju Austriju, Češku, Moravsku i Šlesku,
Galiciju, Bukovinu i na gorske predjele odpada. Medju ovima zaslužuje prostor,
koji je za gorske predjele označen, najviše interesa, pošto je ovdje život divljači
plastično najljepšim i najvjernijim načinom predstavljen. Pred nama vidimo, gdje
se prostire grdna grupa ogromnih litica već na granici drveća.


Izpod grmečka sakrivena mudra gorska lija vreba na bezazlenog alpinskog
zečića, koji nesluteći na pogibelj upravo nasuprot njojzi lahko poskakuje; malo
dalje medju crnim jagodnjakom čeprkaju tri ženke tetrieba i traže hrane, dočim
tetrieb ponosito i visoko na grani svoju mužku pjesmu popjevkuje; na strmoj
snježnoj poljani bore se dva valjda ljubomorna pjetla, a na pjeskovito tlo spustilo
se jato gorskih golubova, dočim suri orao iznad njih u vazduhu prieteći
svoja velika krila širi te se vija kao hitra smrt iznad bezbrižna života. Izpod
jedne litice opet u koritu zaklonjena igra se divokoza sa svojim majušnim
kozlićem, dok oprezni jarac na oštroj visokoj stieni s napred izpruženim vratom
u dubinu urla i tako spreman izgleda, kao da je već opazio hod lovca, koji se
na strmom obronku penje tražeći svojem nepromašivom tanetu nišan.


17