DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 16     <-- 16 -->        PDF

254


Lovstvo na medjunarodnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi u


Beču g. 1890 *


Piše: Milan Obradović-Ličanin, izpit. profesor za šumarstvo.


Ova najljepša i kako za šumara tako i za gospodara najzanimivija zelena
naša grana, resi i uzveličava ovu izložbu, na kojoj uz gospodarsku torbu i
lovački zeleni baljinac, glavnu ulogu igra.


Tko bi i pomisliti mogao, da bi se sve ono, što se u šumi u gaju i dubravi
pa u neprobodnoj prašumi vidi, čuje i osjeća, u izložbi sastavljenoj od
mrtvih predmeta predstaviti moglo i tako u punoj mjeri čari i veličinu svietu
prikazati, pak skrbi, muke, opasnosti i najposlje uspjeh i one divotne osjećaje
lovca, koje samo on podpuno ćuti i poznaje, te koji na prvom mjestu znade,
hoće i može, da uživa čari veličajne prirode!


Ovo je i onako tim teže ocrtati, što većina osjećaja stravstvena lovca ne
proizlazi iz potrajnih utisaka, nego samo iz časovitog razpoloženja dotičnika,
u osvjedočenju, da pravomu mužkomu zvanju pripada i da se lovčev uzhit i
njegova ljubav do šume zaista drugima neda da dokaže i predstavi, koji nijesu
sami lovci i koji u onom času srce brže i jače udarati ne čuju, kad jelenu na
trag unidju ili kad nišane na divlju svinju.


Sto se moglo u ovome smjeru u što vjernijoj slici velikoj publici da prikaže,
to je na ovoj izložbi u punoj mjeri i učinjeno i postignuto. Hiljade, iz
svih krajeva naše monarkije nastojahu, a u prvom su se redu naši prejasni
vojvode i nadvojvode, kao i drugi kavaljeri i aristokracija, zauzeli i otčinski
pripomogli, da se ono neizmjerno blago lovačkih tropheja tako pribere i u cjelinu
sastavi, kakovih još vidjeti ne bijaše. Sve ovo bijaše liepo predstavljena ne
samo u posebnom paviljonu za lov, nego i razporedano po raznim sbirkaraa
kao ures drugih izložaka.


Početi ću s opisom „historijskoga paviljona za lov", da se sjetimo
i zadjemo malko u liepu prošlost lova t. j . u historiju lova, koja se ovdje očigledno
zrcali, ter koja nam predstavlja cieli razvitak njen.


Sveukupni materijal „historijskog paviljona za lov" grupira se s jedne
strane u nalazcima, a s druge strane u opravama, umjetninama i nacrtima iz
historijske periode lova. K nalazcima ubrajamo u prvom redu palaolitlčn e
i neolitične nalazke iz naslaga diluvialnih Mamutlovaca u Lossu,
zatim bakreno, mjedeno i željezno oružje iz Halstatske i La T6n e - periode.


Glavni prostor ovog historičkog paviljona, koji se bogatstvom i raznovrstnožću
oružja i lovačkog orudja, odtiscima i trophejama, lako razumljivijem


Ovu razpravu dobismo ve<5 pred dulje vremena, nu nemogosmo ju prije otisnuti,
dok nije red na nju došao. PoSto ce mnoge od naših cienjenih drugova zanimati,
uvrSdujemo ju u ovaj broj našeg organa. Urednifitvo.