DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1891 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 253 —


nu da je najkrjepčije šumsko izkrčeno tlo još najbolje. U jeseni da se po razsadniku
ne plive, jer da korov od smrzavice biljke štiti.


13. Presadjena omorika pogiba najćežće radi toga, jer se preduboko presadjuje
i to da je navadna pogrješka, nu žilarni ipak plitko usadjena al ulo
žena u zdjelicu ona uspieva najbolje; baš i kamen povrh ždja shodno djeluje.
(Dolazi on ovdje iz jedne pogrješke u drugu, jer u prvom slučaju je predebelo
nagrnjao a to je ,Tiefpflanzung" a u drugom slučaju, jer je razsadnik izpod
prirodnog pojasa, kako se to obično čini dakle u pretoploj stojbini, zato pridošla
u zdjelu voda biljku razhladjuje, a opet ju u ljeti izparina ubija),
14. Kod jele spominje, da u Njemačkoj, sadjena po ravnicah i po briežuljcih,
obično u zadnjih pogonih pomrzava i zato da se vazda pod nadstojnim
stabaljem presadjivati imade (to sve vrati drva ljube).
Srednji nastilj pa ponješto zatravljeno, da oplodu jele pripomaže, a opet
zastravljeno i suho tlo da onemogućuje sjetve ili naravne oplodnje (kao kod
svake vrsti). Izpod gusta bukova sklopa da se jela oploditi ne može (tako niti
jedna vrst drva!)


15. Kod ariža veli, da su tek poslije 40—50 godina do uvjerenja došli,
da se uspješno gojiti ne dade (podpuno opravdano, al zato se u svom pojasu
kao svaka druga vrst po prirodnih zakonih ipak uspješno sije i presadjuje!)
Ariž uspieva najbolje na rahlom, kamenitom frižkom tlu (jest u svom pojasu,
al izpod toga bi prije u hladnijem tlu kao u ilovači uspievao!) Na vapnenastom
tlu, veli on da baš ne će ariž uspievati (dakako u neprirodnom pojasu,
al zato po vrhuncu svoga pojasa uspieva i divno pa mu još granit i zrnavac
ovdje prija, nu kako god izpod 5000´ ne trpi toplih šumišta, tako izabire ovdje
hladne položaje (a opet podnosi na pašnjacih osamljenu stojbinu, gdje vjetrovi
često prolaze izpod njegova domorodna pojasa, dakle inače nego u toplijoj stojbini;
upravo protivno nalazimo kod hrasta, kestena i t. d. dakle drveća iz
toplijeg pojasa, prenesena k nama i posadjena osamce po naših pašnjacih pak
jer mu je stojbina još hladnija nego u sklopu šume, stoga i biva sasvim granat,
jer mu naime pogoni pomrzavaju.


Isto se tako tumači, da i sijalište ariža izpod pojasa pod nadstojnim drvećem
uspievati ne će (al uspieva zato krasno pod sklopom 0"3—0 5 u svom
pojasu!)


16. Za limbu kaže, da uspieva najbolje na ilovastom tlu a ne na vapnenastom,
ako ilovače primješane neima, pa da traži vazda vlažno friško tlo (ta
to joj domorodni pojas kaže).
Ako iz svih pabiraka u tom djelu stvorimo zaključke, proizlazi u glavnom
rezultat, da´ može sjetva, presađnja i gojitba šuma fizikalno i lučbeno bez inih
analiza najveći uspjeh polučiti tada, ako joj je stojbina povoljna i ako se ovdje
sjemenom, priesadnicom ili sastojinom prirodno postupa, a kako to biva?


(Nastavit će se).