DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 197 —


smo ju Kii našii u hrastiku duboke uvale Ponikve (Veli lug; kod Kukuljaiiova,
gdje ju 20VU „ponikvarica", a obreli srno ju i u dolini Eječine kod Pašca, u
šumskom kraju M´alinovu, gdje ju poznaju kao ^prisunac."


Liepi je ures šumskih okrajaka i šuma žarko-crveni žilj (Lilium bulbiferum),
vrst liera, koji je mjestimice običan, a inače ga uresa radi u cvietnjacih
i perivojih sadimo. Ima ga kod Ilieke, Bakra, oko Senja i druguda, te
od mora prelazi i u gorski kotar. Našli smo ga na Velikom Tuhobiću kod
Zlobiua, na Javorju, Bitoraju i Medvedjaku kod Fužine, dapače i na samoj
tjemenici Velikoga Risnjaka.


Mogli bisaio još koja o bilinah primorskih šuma reći, a naročito o onih
prekrasnih kaćunovica (Ochideae), tih toli zanimivih biljka, gdje se je prirodi
kao potitrat htjeJo tvornom snagom svojom, ali bi odviše i^atrančili. Spominjemo
samo, da Oplirjs apifera oponaša ocviećem pčelu, 0. muscifera obiik muhe, 0.
arachnites pauka-križaka, i da je Orchis globosa toli žarko-crvena, da ti oko
utrudjuje. U jednu rieč: božica je flora u primorskih i^umah svoju obilnicu
izpraznila u velike.


Zaustavit ćemo se još kod bljusta ili bi ušća (Tamus conimunis), ove
krasne biline povijuše, u koje je srcoliko lišće svietlo, a velike bobulje žarko
crvene, dozrievajuće koncem kolovoza. Bljust nas sjeća ti´opijskih povijuša, te
je rjedji u šumah, nego li u sitnogorici i po grmlju. Oko Bakra i Rieke dobta je
običan, đočim kod Senja manjka. Ovo je prava iuediteranka., sižući iztoeno do
Švicarske, odkuda prelazi u Francezku, Belgiju, Eaglezku i u rensku dolinu.
S južne strane Alpa bljust je sa Dioscoreom Pireneja jedini evropski zastupnik
tropske ove ol)itelji, razširen od Krima do južne Spanije.


Prije nego li se oprostimo sa morskom obalom, odnosno sa trećom i drugom
stepenicom liburnijskoga pojasa, da razgledamo prvu stepenica, posietiti
nam je dolinu Rječine.


Od Eatulja do izvora istoimena potoka, najveće primorčice, protegla se
ta dolina na dva sata daleko, dočim. joj ciela duljina do Orehovice 2 kilometra
iznaša. Pram.a kraju ona se sve to više suzuje, a s obih je strana obrubljena
vrhovi i manjimi brežuljci. Gdje se je razvio vapnenac, tu je vegetacija
riedka, dočim je na pjeskaru, kojim i potočići žubore, upravo bujna. Ima
tu šuma zelenića, livada i košenica upravo debele trave.


Na pećinah kod Žaklja buji Silene italica, Cjtisus alpinus, žarki Dianthus
litoralis, Leucanthemum platylepis, a u njihovu krugu razsipava svoj jaki miris
likovao alpinski (Daphne alpina). Tu, i samo tu u cieloj monarkiji uspieva Hieracium
ijuminense.


Ovaj je kraj botanička Meka i koji botanik nije ovuda biljario, taj ne
ima pojma o bogatstva primorske flore. Ovdje je u dolini mjesto pod Orehovicom,
gdje botanik usupnut stane, kad je stupio u bližnju hladovitu šumicu,
jer se prenaša jednim mahom u šumske krajeve sjeverne Hrvatske. Tu raste
plućnjak (Pulmonaria officinalis), Aposeris foetida i Heracleum Sponđ/lium tako
bujno, kao i u zagrebačkom Tuškancu, gdje imadu uvjete potrebite za živovanje.