DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 238 ~
^^^^o^^oi^ozmhciena na željeznici nedolazi skoro ništa ovamo iz ITgarske
i G-alicije, Ugarski proizvodi za luke jadranskog i sredozemnoga mora odpretnaju se
preko Trsta, jer je onuda pomorska vožnja jeftinija.


Proizvodi iz Galicije, Bukovine i Sedmigradske odpremaju se preko G a 1 c a i
0 d e s e. U ob^e se u ovih dvib luka stiže ciela trgovina mekim drvom i to tako, da,
već najvede trs<5anske tvrdke, koje trguju s tim drvom, svoje potrebštine za export
odanle pokrivaju, Sortimenti, koji se onamo dopremaju^ jesu najHepši i najbolji uz
prilidno nizku cienu, a doprema je takodjer jeftinija baš obzirom na okolnost, što u
spomenute luke biva živahan uvoz, a brodovi, vracSajuc se odanle, mogu jeftinije vožnju
pružiti.


Ciene, koje se mogu na Rleci za piljene sortimente dobiti, jesu sliede<5e:
Jelovo I. qualitera 26/27 mm deb. 22—40 cm široke po prilici for. 17.50 po m´´
JI- 1 K
T) ^^- 55 W -f W TI » n » " » ´


» ili- 3? n n » » n » J7 J) " ^ i) n


IV « S-50


Jelovo 18/20 mm za for. 1.— po m^ skuplje


„ gredice stoje u cleni onib od 26/27 mm.
Letve jednostruke i dvostruke — po prilici for, 14 po m^„ Trgovina bukovom robom
je dosta potištena, jer je campagna već minula,


Dogodice ćemo slična izvieŠĆa priobdivati u našem listu još obŠirnije.


Lovstvo


Količina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada
izplaćena. Po naknadno stigavšim izvješćima kr„ županijskih oblasti ubijeno je u IV.
Ćetvrtu godine 1890. grabežJjive zvieradi i to: u obsegu županije lićko-krbavske 1
medjed^ S stara i 3 mlada vuka, 355 lisica, 14 div, maćaka i 274 kuna; u obsegu
županije modruško-ricčke 1 medjed, 2 vuka, 1 vućica, 58 lisica, 2 div, maćke i 23
kune; u obsegu županije belovarsko-križevaeke 1 mladi vuk i 3 vučice ° u obsegu
županije sriemske 3 vuka, 60 lisica, 6 div. mačaka i 5 kuna; u obsegu županije
zagrebačke 1 medjed, 78 lisica i 7 kuna; u obsegu županije požežke 2 vuka, 1
vučica, 29 lisleaj 7 div. mačaka i 13 kuna 5 u obsegu gradskog poglavarstva petrinjskog


1 lisica i napokon u obsegu gradskog poglavarstva brodskog 18 lisica i 1 div, mačka.
Ukupno: B medjeda, 19 vukova, 599 lisica, 23 div. mat^ke i 322 kune.


Za ubijenu grabežljivu zvicrad izplaćena je nagrada i to; u obsegu županije
iiSko-krbavske 350 for. 50 nS,; u obsegu županije modruško-riečke 75 for,; u obsegu
županije bclovarsko-križevačke 20 for.; u obsegu županije sriemske 51 for, 50 nvč.;
u obsegu županije zagrebačke 56 for.; u obsegu županijske oblasti požežke 42 for,:
u obsegu gradskog poglavarstva petrinjskog 2 for. i napokon u obsegu gradskog pogla
varstva brodskog 9 for. 50 novč. Ukupno: 606 for, 50 novč. V. R.


Trovanje grabežljivaea. U nekojih lovištih imovne obćine križevačke bje preduzeto
tečajem mjeseca siečnja i veljače o, g dozvolom vis. kr. zem. vlade br. 47906
od 9/12 1890. trovanje gruhežljivaca stnchuinom.


Kako je svagdje i u svačem početak najteži, to smo ipak s konačnim resultatom
predbježno zadovoljni, jer se je ukupno na otrovne zalogaje povlakom (^^cblcppe) i na
izložene mrcine do danas pronašlo otrovanib: 2 kurjaka, 64 lisice, 2 divlje mačke, 1
kuna, 8 jastrebova i preko i 00 vrana i avraka, ter se dnevice još po branjevina lisice
nalaze, naravno razpuzle.


Možemo stoga ovaj način tamanjenja grabežljivaca^ koji su u prvom redu podignuee
lovnih prilika priečili, ne samo svim šumarom već i svakom zakupniku lovišta