DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 44     <-- 44 -->        PDF

6 —


^ 31. Naredba od 21. srlhnJB, 1879, br. 10008. i sve ine naredbe i propisi,
ii koliko sađržatajia ustanove ovoj ntiredbi protivne, stavljaju se orim izvan krieposti.


Karedba kr. zem. vlad© M g5, ožujka 1891. br. 36676 ex 1890. glede zaraeunanja
selitbenih pristojba. Povodom aastatšeg pitanja, kakve da imaj« putne troškove
gumarski ciuovmci imovnih obcina zara5unati pri^ocIoiB premieštenja sa jedne postaje
u drugu, koje leže n obsegu doti(5ne imovne obdine^ obnasla je kr. zemaljska vlada,
odjel za unutarnje poslove, odrediti Što slieđi:


Bnduć s jedne strane neima dvojbe, da kod ptemještenja gumar®kili činovnika
imovnih obdina sa službenih obzirah nastaju takođjer vanredni troškovi za d^tičnika
oštećenjem poku(5tva jtd. i baduć se a druge strane Činovnikom imovnih občina, pošto
se premjestiti mogu samo iz jedne postaje u drugu postaju u obsegu iste imovne občine^
nemogu dopitati iste selitbene pristojbe, koje pripadaju zemaljskim Činovnikom, koji se
premjestiti mogu od jednog u di^ugl kraj semlje na veliku daljinu, to se dozvpljuje,
da se u takovih slučajevih, ako dotični činovnik imovne obslužbenih obzira nije iti utili ili honoriiico Što dobio, mogu sliedeče selitbene pristojbe
zaračunati:


U ime odštete za poku<^tvo pripada neoženjenom činovniku polovica mjesečne
plače, oženjenom bez diece i do dvoje diece jedna mjesečna, a koji ima više od dvoje
diece, jedna i pol mjesečna plača.


Nadalje može zaračunati neoženjen i oženjen činovnik bez diece ili s jednim djetetom
kilometrinu za jedna kola, oženjen s više diece dvoja kola, a kod putovanja
pako na željeznici ili na parobrodu treba zaračunati one pristojbe^ koje pripadaju kr,
zem. činovnikom i stegnute dnevnice.


Kod promaknuča dotičnoga činovnika u viši čin, kojim Što dobiva in utili ili
honoriiioo, a bude isti ujedno premješten na drugu postaju, nepripadaju dotičniku nikakovi
selitbeni troškovi.


0 tom treba gospodarstveni ured tamošnje imovne obćine ananja i budučeg točnoga
ravnanja radi odmah shodno obavjetiti.


Sa drvarskog tržišta.


Uspjeti prodaje đrvS, u državnih šumali. Kod kr» Šumarskog ureda u Otočcu
bje vrhu jednogodišnjih drvnih etata na dne 16. travnja 1891. putem pismenih ponuda
dražba obdržavana, ter su tom sgodom stigle sliedeće ponude, i to:


1. Ponuda Antuna Eogovič a iz Ogulina, stavljena na u sjekoređu A I,, okružju
IV. Opaljenik babinpotočke šumarije nalazeče se, od prilike na 2735 m^ proeienjeno^
za tehničke svrhe sposobno bukovo drvlje uz eieuu od 1 for. 50 novČ. napram izkličnoj
cieni od 1 for. 80 novČ. po m´^.
2, Ponuda Ivana Mladine a iz Senja, stavljena na


a) u sjekoredu A II. Javorovo bilo, okružju II., sekciji 32/5 brložke Šumarije
nalazeče se, od prilike na 598 m´^ procienjeno, za tehničke svrhe sposobno bnkovo
drvlje uz cienu od 2 for. 20 novč., napram izkličnoj cieni od 2 for. 5 novč. po m^,
-^ zatim ntidja isti b) za u istom sjekoredu nalaze(5i se ogrievni bukovi etat, procienjen
od prilike na 7759 pr. m. I,, II i III. razreda za svaki prostorni metar popriečnu
cienu od 51 novč. napram izldičnoj cieni od 44 nove.; — nadalje nudja isti
trgovac c) za u sjekoredu A IL Mala Kapela, okružju II,, sekciji 3/1 Skara6ke Šumarije
nalaze(?i se od prilike na 2277 m"^ pocienjeni, za tehničke svrhe sposobni bukovi
etat, cienu od 1 for. 55 novč. napram izkličnoj cieni od 1 for. 30 novč. po m^ —


— i napokon d) ponudio je isti takođjer cienu od 1 for. 55 novč. napram izkličnoj
cieni od 1 for. 30 novč. po m^ za u sjekoredu A III. Markovac, okružju III. škaračke
šumarije nalazeće se, od prilike na 178 4 m-"^ procienjeno, za tehničke svrhe sposobno
bukovo drvlje.