DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Produkcija ugljena u Kiaezkoj, doduše poznata još u staro doba, sveudilj
je i dan danas primitivna i neznatna.
Akoprem su uvjeti tvorbe ugljena najpogodniji i najrasprostranjeniji bili
za vrieme karbonske periode, to ipak i formacije, koje su sliedile iza ove,
sadržavaju tuj i tamo dosta omašne ugljene naslage. Tako sadržaje permska
formacija ugljevlja navlastito u onih krajevih, gdje je u savezu s gornjom


naslagom produktivne ugljevne formacije, Trias u Europi sadržaje ugljevja navlastita
u svojih gornjih naslagah ; isto tako sadržaje Kenper u južnoj Njemačkoj,
gornjoj Šlezkoj, Poljskoj, u dolnjo-austrijskih Alpah, u Francezkoj.i Kini ta


kodjer mjestimice dovoljno ugljena-
Jurska formacija a navlastito Lias u sjevernih Alpah, u Banatu i u okolini
PeSuha. Nu u nijednoj zemlji nisu ugljevlje sadržavajuće naslage mezozoičke
starosti tako omašne, kao što u kristaliničkom gorju Bengalske u južnoj Africi
i jugo-iztočnoj Australiji. Kređina formacija napokon sadržaje takodjer dosta
omašne ngljene naslage..
Za vrieme tercijarne dobe stvarale su se ugljene naslage mnogo obilnije,
no u-mezozoickih formacijah; nu te naslage imadu već bez iznimke obilježja
smedjeg ugljena.
Broj smedjo-ugljenih naslaga tako je omašan, da nije moguće ovdje se
upuštati u potankosti; s toga spominjemo ovdje samo to, da je u Njemačkoj
najgiavnija smedjo-ugljena formacija, tako zvani „Oligocan", a u Austro-IJgarskoj
Eocan^ i Miocan.
Cjelokupna se produkcija ugljena na zemlji već kroz,više godina a navlastito,
odkađa se parni stroj obćenito upotrebljuje, u zadnje doba naglo
umnožava. Po izjavi Williamsa iznašala je ona godine 1880. po prilici 328,
godine 188L do 360, a godine 1884. dapaše 406 milijuna tona.
Kod te cjelokupne produkcije zauzima Englezka prvo mjesto, te je godine
1879. producirala 134,008.228 tona, godine 1881- 154,184.300 tona a godine
1884. 160,757,815 tona, dočim ostale zemlje, koje i više ugljena imadu, niti
polovicu toliko nisu producirale.
PreteŽDost Englezke u toj produktivnoj grani umanjivat će se razmjerno
u onoj mjeri, u kojoj će se industrija ostalih ugljenom bogatih zemalja povećavati.
Još je jedan uzrok, s kojeg se Englezka s vremenom ne će moći
uzdržati kao prva zemlja u produkciji ugljena, intenzivnim naime izrabljivanjem
podzemnih kapitala, mora jednoč da nastupi posvemašno izcrpljenje.
Već prije mnogo godina stavili su englezki jztraživaoci, zabrinuti za budućnost,
pitanje; „kako će dugo još doteći podzemne ugljene zalihe. Vladi se
Eaglezkoj pnčmilo tada to pitanje toli važnim, da je godine 1871. riešenje
njegovo povjerila parlamentarnom izaslanstvu. - Godine 1860. procienio je
;Sl^´ " ´^´^´^´P´^ ugljenu zalihu do 4000 englezkih stopa dubljine na
79M3 milijuna tona, dočim ju je pomenuto povjerenstvo procienilo s 146.480
milijuna tona.