DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 3     <-- 3 -->        PDF

..... 195


35. Leopold Kerti, drvotržac u Velikoj Gorici^ raznu hrastovu gradju.
36. Vladimir pl. Halper-Sigetski, veleposjednik u Zajezdi. lovačku
sbirku i
37. B. Weiss, vlastnik parne pilane u Hruševcu, raznu bukovu gradju.
Kako se iz gornjih navoda razabire, prijavio se je znatan broj izložitelja,
a podjedno iztaknuti nam je, da je lovački odsjek eksekutivnoga odbora
jubilarne gospodarsko-šumarske izložbe u svih javnih glasilih upravio poziv glede
čim većeg sudjelovanja na upitnoj izložbi, imenito glede onih predmeta, koje bi
valjalo izložiti, i to:


a) izložke lovačkih trofeja, rogova, parožaka, krzna, koža, kostura, lubanja.
nakitnih pera, kao i nadjevene životinje s domaćih lovišta;
b) izložke starinskog i modernog lovačkog oružja^ te spremž, i sprava za
lov (željeznih i drvenih zamka, mreža, krljetka, plašila i t. d.);


c) izložke sprava, koje služe za uredjenje zverinjaka i fazanerija, lovačkih
koliba i t. d.^ zatim priredbe za gujezđarenje i legla kao i opreme za krmljenje
i mrieštenje divljači, a to sve n naravi, u slikah ili u mođellh;


d) statističke podatke o lovačkih družtvih, prihodu lovišta, o zvjerinjacih,
cienah i potrošku divljačine i t, d. u skrižaljkah, nacrtih i slično.
Osobito pak će dobro doći predmeti napred spomenute vrsti od historičke
vriednosti po lov i lovstvo u našoj domovini.
Osim toga priredit će se s izložbom stoke podjedno još i izložba domaćih
lovačkih pasa.


Uvjereni smo, da će sa svili strana naše domovine prijatelji lova i posjednici
svojski nastojati, da u čim većem broju udioničtvuju kod predstojeće
izložbe sa svojimi raznimi predmeti, da se tako predočiti može obćinstvu, što
sve liepa i zanimiva ima u Hrvatskoj na polju šumarstva i lova. Da će pak
ova izložba mnogobrojno posjećena biti, neima dvojbe. S toga sjedinjenimi silami
nastojmo svi, da svoje prinesemo na buduću izložbu i tako da U2veiičimo
sborom i tvorom ovu narodnu svečanost! M. V.


Pogled u floru hrvatskoga Primorja s osobitim obzirom na
šumsko drveće i grmlje.


(Svršava se.)


Međju grmljem i u sitnogorici ima u Primorju i alpinskoga bilja, pa koli


je zanimivo, kada čovjek lutajać prirodom, blizu mora nabasa na alpinku


i začudjen ju promatra.


U Dragi gornjoj, s iztočne strane vrha Sulina ima predjel Grmlje. Mjesto


Je hladovito, a tlo skoro cieiu godinu vlažno, iz kojega se sabire potok Martin


ščica. U tom smo kraju našli Cineraria alpestris var. ovirensis, koju


ttbrasmo i na obroneih Velikoga Risnjaka.