DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 213 ~
tako predložio sam ja odboru trgovaca i industrijalaca u Marseille-u, koji me
je imenovao svojim izvjestiteljem, izvješće o toj stvari s molbom, da se dužice
i drvo podpunoma izuzmu od cariue.


Uslobodjujem se, te vam jedan primjerak toga izvješća ovdje u priklopu
pripošaljem" itd.


Radi važnosti samoga predm.eta« o kcme se radi, donosimo clenjenim čitateljima
u prievodu izvješće B. Gairard-a sina. Odbor za trgovinu, industriju
i pomorstvo u Marseille-u dao je to izvješće u po:?.ebn()j brošuri štampati, a
tako ga i mi primismo sa prijateljske strane. Čitatelji će taj naći u kratiposabrane sve one praktične momente, koji će biti od velikog domašaja po
našu šumsku trgovinu, naročito se u glavnom odnosi na prodraju r}aši]i brastika.
Brošura počima kratkim govorom Gairard-ovim, a poslie toga sliedi redomice
razredba pojedinih carinskih ustanova, koje su naperene na inozemske dužice
i drvo. Svakomu će udariti u oči željezna volja sadanje fiancezkc viiide. što
no provejava sve nabrojene zaštitne nemani, a koje ustaju, da inozemskoj
šumskoj robi zatvore vrata francezkih tržišta. Francezki trgovci šumskom robom
te industrijalci sami će najviše novom carinskom tarifom štetovati, pa nije čudo,
da se je tamo razmahala po cieloj zemlji živahna agitacija i to baš naročito
proti onim carinskim ustanovama, koje se obaraju na inozemsko drvo i dužice.
Pa da čujemo izvješće g. B. Gairarđ-a sina.


Gospodo!


Odbor za komercijalne, industrijalne i pomorske probitke pozvao nas je,
da mu podnesemo izvješće o- zakonskoj osimvi, koja se odnosi na uvedenje ncvih
carinskih tarifa, pogledom na drvarsku granu i njezine proizvode, te pogledom
na inozemsku dužicu i vjerovatne posljedice, što bi ih ta osnova mogla imati
za ovu partiju.


Čast nam je dakle, da vam izpostavimo opažanja, koja su nam se nametnula
te studiju, kojom smo se pri tome pitanju bavili.


Mi držimo gospođo, da će s obćenitoga gledišta apMkacija carine onakove,
kakovu vladina carinska osnova traži, biti znamenita prepreka sveukupnoj trgovini,
napose pak trgovini inozemskim drvom i dužicama, pa da uza sve to
carina, naperena na inozemsko drvo i dužice^ niti će biti ođ znatne pomoći
trgovini francezkog drva,i dužica, niti agrikulturi, kojoj protekcijonisticki odbori
u pomoć digoše zaštitnu carinu, a niti šumskim posjedima, u ime kojih
zakonska osnova tarifu zasniva.


Osim toga agrikultura, uzevši ju sveukupno, u njezinoj universalnosti nije
direktno pri tome pitanju interesovana, jer je pozitivno svakome, da je šumski
posjed jedino apanaža države, nekojih obćina i zemaljskih veleposjednika, dakle
samih povlaštenika. Velika množina poljodjelaca i malih posjednika, a tih je u
Francezkoj sva sila, ne posjeduje šuma; ako ih nekolicina imade nešto stabala,
njihovi proizvodi su im nuždni za potrebe njihovih majura i za potrebe same
agrikulture.