DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 2     <-- 2 -->        PDF

8. Gospodarstveni ured L banske imovne obćine u Giiai, razni kućni obrt
i rude.
9. Gospodarstveni ured gradiške imovne obćle u Novojgradiški, kolektivnu
izložbu.
10. Gos])odarstveni ured petrovaradinske imovne obćine u Mitrovici,
kolektivnu Izložbu i lov.
11. Dragutin Schlesinger drvotržac u Zagrebu, raznu hrastovu robu
gradju \z ilosne.
12. Šumsko - gospodarski ured pre^vjet grofa Marka Bombelles a u
Komoru pošta Viniea i
13. presvjet- grof Janko Vojkffv u Zagrebu, lovačke izložke.
M. Poglavarstvo slob- i kr, grada Pefrinje, hrastovu gradju i biljke.
15. A. IMseher, đrvotržac u ISašicah, raznu hrastovu robu.
16. Neuschloss i Schmit, drvarska tvrdka u Našicah, hrastovu robu.
17. l-laviuiteljstvo tvornice „The oack extract Co. limited" (tvornica
tanina) u Županji.
18. Magistrat kompose^orata Turopolje, raznu hrastovu robu i lov.
19. Kr. kot. oblast u Karlovcu i
20. kr. kot. oblast u doij. Stubici, biljke.
2.1. Kr. nad.:^u}tiarski ured jnodrui^ko - riečke županije u OguIinUj izložbo
biljka i nasada na krasu.
22, Kr. nadšumar Eugen Bobiasch u Virikovcih, sbirku kornjača.
2)3. Tiobert Neunian, trgovina sjemena u Erfurtu, sbirku raznih preko


morskih četinjača.


24. Konrađ Ginzel vlastel. nadsutnar u Popovači, lovačka sbirku.
2o. E. Grell et Comp. tvornica zamka za grabežljivce, u Hajnau u
Slezkoj, razne lovačke zarnke.


26. Eudoif Zazula, kr. umir. nadlugar u Ravnojgori, razno drveće i
rukotvorine.
27. Poglavarstvo obćine Draganić i
28. poglavarstvo obćine Itiečica, raznu hrastovu gradju.
29. Kr, državno šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu, kolektivnu izložbu iz
svojih područnih šuma >s gg. N, Srića, Stiglić et Comp., A. Devčić,
Mrvoš 1 drug., T. Neuberger i sin, Socleto d´ importation de chcne
u Barču, Vuk i sinovi u Budimpešti, Lamarche u Capragu, Christian
Herman u Beču.
30. A. Bačić i. Kopajtić, drvarska tvrdka u Drenovcu kod varaždin.
Toplica, nizua
bukovu gradju.
al. Otto Navratil vlastel. šumar u Pleternici, lovačku sbirku.


32. Ne uho fer i m\ c. i kr. dvor. optiker i mekanik u Beču, razne
šumarske strojeve.
33. Prokop Agjić. kot. šumar imovne obćine u Glini, razne gljive.
:-il, Lujo Blažić, drvar veletržac u Sisku i