DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 18     <-- 18 -->        PDF

.-^ 210 —


a) krmceta jednako stupnju škodljivosti , 3


b) govedčefcii i kouja jednako 2


(U tom stadiju šunie čini krnice štetu poždirući sjeme t. j . prvi uvjet bu


dućoj sumi, zato je u tom stadiju veoma žkodljivo; rogata marha i kocj ne


preziru doduJe žira, ali ga ne traže, nego se drže više paše; zato je kod njih


škodljivost ozuacena sa stupujein 2.)


Ad Au. Predzabrana u trećoj godini, gdje imade i sjemenajedno i dvogodišujeg podinJadka. Tu će žteta biti kod
a) krmeeta, budući da i žir ždere i rovanjem mladim biljkam
škodi, jednaka stupnju . , . . . » --* -^ 3
b) kod rogate marhe i konja, budući da uz pašu i mlade biljke


oštećuju ^


Ad B. Žirom posijana ploha. Kod


a) škodljivost jednaka 3


b) „ ´ . 1


(Krme rovanjem uništi cielu sjetvu, đočim vol i konj osim paše nikoje
druge štete ne nanašaju.)


Ad C. 1—15 godišnja branjevina. Kod


a) škodljivost jednaka 2


1)) ´. „ / ´ ^


(U mladoj zabrani može krmće škoditi rovanjem, ti sijed će sa mnoge žilice
bud ozliedi, bud lb ođgrne, te se iste ili osuše ili pomrznu. Govedće i konj jesu
u tom stadiju nedvojbeno šumi najškodljivijiO


Ad I). 15—25 godišnja branjevina. Kod


a) škodljivost jednaka ,..,.. 1


b) „ „ 2


(U tom stadiju nije krmce šumi škodljivo; goveđce i konj mogu još brstenjem
škoditi)


Ad E, 25 godišnja sastojiaa sve do dobe, dok ne podje roditi žirom,
dakle circa do 80 godine. Kod
a) škodljivo.^t jednaka . ; . . 1


») r. « 1
(U tom stadiju ne pravi ni krmće, ni ostalo blago šumi znatnije Uete,)
Ad F. Popriecno 1.20 godišnja plod noseća sastojina. Kod
a) škodljivost jednaka 3


^ ^) ^ . ........´..".".´ 1


(krmce poždiruci žir; dočini se vol i konj više drže paše.)


Sbrojimr) ii sada sve brojke kod }y)jediriih pozicija, onda dobijemo brojku
skod!.nvo«t. kod a) = U, a kod b) --. 13. Iz toga sliedi: prvo, da je brojka
škodljivosti kod krimidi veća, nego kod vola i konja; drugo: da imamo samo
lodrai POZICIJU, kod koje je brojka škodljivosti jednaka svim trim vrstim sponienutc
marhe, a to je pozicija S; treće, da konj i govedče imaju svoje, a
krmce opet svoje pozicije, u kojima su najškodijiviji, a preciznije refieno: krmad