DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^ — 203 —


Liepi su maslinjaci na Rieci, Trsatu, oko Kostrene Sv. Lucije i Barbare,
a Baro&ito od Crikvenice do Selca, gdje zahladjuju i samu cestu tik mora i
stvaraju tako lagodno šetalište uz žal morski. Prarna Senju biva maslina sve
rjedja^ nu viđjamo ju opet u vinograđili u Podgorja uz vjernu svoju pratilicu,
slađku smokvu.


Kod nas je maslina 4—6 met, visoka, ali biva dalje prarna jugu viša.
Deblo je nakrivljeno, grbavo, izpucauo, kora sivo-zelenkasta, a korjen osobito
jak i snažan, razvrieživ se na daleko; Tanke, pridignute grane izpTevijane su
nepravilno na sve strane. Bodkasto i napramno lišće nalikuje listu naše biele
vrbe, samo je sitnije, na licu tamno-zeleno, na naličju bjelkasto, s iztaknutom
srednjom žilicom i cielimi zavrnutim! okrajci.


Mjeseca lipnja razvija se po maslinah cviet, koji izbija iz listnih pazušica.
I listom i cvietom nalikuje maslina svomu srodniku biserovu drvu, mečkovcu,
kalini, kostenici ili zimolezii (Ligustrum vulgare). Cviet je u masline biel, Ijevkast,
ima samo dva prašnika i jedan pestić, te više njih poraste na jednoj češulji
(hostu, šepuriki), tako, da cvieće visi iza svakoga lista poput grozda. Šljivici
naličan plod zovu u Primorju „uljika", po otocih „uljikva". Dugoljasto je
jajast, ima u sredini tvrdu košticu „pešćunjku", te dozrieva koncem studena.


U vrtovih, vinogradih, oko kucah i po pećinah porasla je tamno-zelena
lovorika (Laurus nobilis). Osobito je bujna na Rieci, u Istri oko dražestne naše
Opatije i đruguđa.


I lovorika je svojim životom zanimiva. Opazismo, da se njezini cvjetni
krugljasti pupovi već u listopadu počmu razvijati, pak se onda razvijaju preko
ciele zime do mjeseca veljače ili ožujka, kada lovorika tako bujno procvate, da
se pod težinom cvieta grančice svijaju-, Cvjetni se pupovi razpuknu, vide se dapače
i prašnice, ali se lovorika ni za toplih zimskih dana ne razcvate.


Priđamo li spomenutomu zimzelenomu bilju još i razne tajnocvjetke, koje
se preko ciele zime po kamenju, medju razpukhnami, po zidovih i gromačah
zelene, pa uz potočiće i hladovita vlažna mjesta liepu onu pavenku, koja se
pruža poput saga; dodamo li odgojena drveća i grmlja Tuku^ Agave, Albizzie,
Aloe, cedrove, ćimprese, pinije, ružmarin, Aucube, Evonjmuse i razne kaktuse:
yidimo, da Primorac ima u zimi puno toga, što ga sjeća ugodna proljeća, do5im


botanik uživa, gledajući taj regio sempervirens mediteranske flore.


Želimo li promatrati, kako mediteranska flora liburnijskoga pojasa prelazi
u subalpinsku i alpinsku cvjetanu, liepa nam je zato prilika dana, ako od
morskoga žala putujemo do druge stepenice, a odavle se uzpnemo na koji vrh
prve stepenice.


Mi ćemo krenuti od lUeke Lujzijskom cestom preko Grobničkoga polja
prarna sjevero-zapadu, gdje se uzdiže impozantni Obriički sklop, a u njem i
vrh Grleš (1325 m). Na Grobničkom polju ima još zastupnika sredozemne flore,
akoprem od Sobola do vrha Huma ne ima nigdje grma, a tek od ovdje je porastao
medju kamenjem kržljavi hrast-medunac (Q. lanuginosa var. anisopada)
sa sitnim i malo ne kožnatim Ušćem, uzdignuv se samo jedan metar visoko, I