DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 10     <-- 10 -->        PDF

~ 202 —


Zaniffiiva je veprina svojim životom kao i prije opisano risje-I ona vrućinu
i zimu jedoako podnaša, pa bik ova i tako ljuta, da živa pod ledište pada.


Kod veprine vidimo nešto, što kod dragih bilina naše cvjetane ne opažamo,
da caime preko ljeta ne cvati, već joj secviet tek u kolovozu otvara i
cvati onda ciele zime do mjeseca travnja, kad joj se cviet razvije u onaj krasan
plod, koji opet tek u zimi dozrieva, I zato ima na veprini u zimi i plodacvieta. Veprina je dvodoma bilina; pestički je cvjetak (oevjeće) Ijubičasto-zelen
i posjeo u sredini listu nali6nih grančica, nad koji se nagnuo zelen jeziSac
poput krovića, da ga štiti proti nepogodam vremena,


A što da rečemo o najbujnijera zimzelenom nakitu hrvatskoga Primorja,
0 raznoličnom bršljanu (Heđera helix).


Bršljan povija drveće, najrađje hrastove; bršljan zasjenjuje kule, gradove,
gradine, podrtine i mirine, povijajuć im ljute rane poput melema; bršljan pretvara
golu Btienu i liticu u bujnu zelen i pritajiva tako strahotu krasa. U vinogradih
(naročito oko Bakra) sve su ograde (gromače) bršljanom obrasle, a cesto
se vine na vrbe i masline. I zidove i kuće i bliže stiene pokrio je u Bakru
bršljan. Poraste on u prilici grmova, uzdigne se kao stablo i udeblja kao
stegno. Cvati od početka rujna do i^onca listopada, a plod, razvijajuć se preko
ciele zime, doziieva istom s proljeća.


I jedna vrst šparoge krasan je nakit primorske iiore, jer je zimzelena.
Ona se ne drži zemlje, već laži po stablih i grmlju, uzdignuv se 2—3 met.
visoko, a mjestimice tako je obična, da ovija skoro svaki grm. Njezine tamnozelene,
krute i listu nalične grančice sa crno-modrimi bobami, liepo pristaju
primorskoj zimzeleni. Gorke mladice sabiru se mjeseca travnja i jedu. Po vrsti
je to Asparagus acutifolius.


Po kamenju i grmlju vije se i previja tetivica (Smilax aspera), u koje
je kožnat, obrubom bodljast list, bielo-pjegast. S proljeća krasi tetivica pećine
(osobito oko Ptieke) svojimi žutimi grozdovi, a u zimi crnimi bobami.


Osim samonikle zimzeleni imamo u Primorju i gojenih vazdszelenih grmova
i stabala, a na prvom je mjestu najkoristnije stablo na svietu — maslina
ili uljika (Olea europaea).


Imamo pitomih i đivljib maslina. Kao što podivlja n. pr. vinova loza, tako
podivlja lako i mashna. Takovih divljih maslina (01. europaea var. oleaster)
ima po primorskom krasu i po pećinah, gdje su obično grmolike, lišće im zagasitije,
a grane trnovite. Dalmatincu su to ,jbrindičane", dočim pitomu maslinu
zove „maslina vlastita".


U Primorju ima više odlika, kao: torkulice, fažolice, hmbulice, drobnice,
iošinjke, slinjače, koje su kao orah velike.


Kod nas razvila se maslina u cielom Primorju i po otocih, gdje joj podneblje
reć bi bolje prija, jer smo tu našli najkrasnije maslinjake. Obrubila je
maslina morski žal cielom iztočnom Istrijom, Primorjem do Dalmacije, nu najbujnija
je od Rieke do Setija.