DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1891 str. 1     <-- 1 -->        PDF

!<-


Br. 5. u ZAGREBU, 1 svibnja 1891. God. XV.


Ovogodišnja jubilarna gospodarsko-šumarska izložba.


u svih domaćih, a dielomice i u vanjskih, casopisih čitamo skoro svaki dan
razne viesti o ovogodišnjoj gospodarsko-šumarskoj izložbi, koja će se na slavu
50-godišnjeg obstanka hrvat.-slav. gospodarskoga družtva od 15. kolov. do
konca rujna t, g. u Zagrebu obdržavati.


I naše šumarsko družtvo suđieljuje pri tom, kako ie svakomu od naših
cienjenih čitatelja dobro poznato biti, te je odbor za šumarstvo i lovstvo svu
svoju djelatnost razvio, da cim dostojnije budu ove grane prigodom predstojećega
domaćega slavja zastupane.


Na čelu odbora za šumarstvo stoji naš velecienjeni p. n. gosp- družtveni
predsjednik kralj, šumar, ravnatelj Emil pL Durst, a odboru za lovstvo pak
presvjetli gosp. M. grof Bombelles. Šumarsko-lovačka izložba biti će skupna,
a smještena u paviljonu hrv.-slav. šumarskoga družtva, koji se već od početka
mjeseca travnja t, g. po ovdašnjem tesaru Arnhoidtu na opredieljenom mu
mjestu izložbenoga prostora postavlja. Paviljon će biti u istinu krasan, te obsiže
prostor od više nego 700 metara. ^


Od raznih izložitelja, koji su se do sada prijavili, navesti nam je slieđeće:


1. Aleksandet pl"Weiss, veledrvotržac u, Zagrebu, izložiti će bukovu i
hrastovu gradju.
2. Gospodarstveni ured brodske imovne obćine u Vinkovcih, izložiti će
kolektivno razne hrastove proizvode, imenito engleske i francezke robe, gospodarstvene
osnove svojih šuma, šumoviđe, tiskanice i t. d.
3. Šumsko-dohodarstveni ured gospodje Pranjice pL ahycz y u Čabru,
bukovu i jelovu gradju,
4. Gospodarstveni ured ogulinske imovne obćine u Ogulinu, izložiti će
kolektivno svoje proizvode.
5. Gospodarstveni ured otočke imovne obćine u Otočcu, izložiti će takodjer
kolektivno,
6. Gospodarstveni ured slunjske imovne obćine u Eakovcu kod Karlovca i
7. gospodarstveni ured II. banske imovne obćine u Petrinji, izložiti će
kolektivno svoje proizvode šumske i podjeđno lov.
. 13