DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

^:/— 187 ™
Uspieli lova god. 1800. n iovištili gradske obeine Sriemski Karlovci.
Po dobivenih slisžbeBili pođatcih ima gradska obdina Srim. Karlovci lovišta šumskih
1556 rali a poljskih 2422 rala. Zakupnik tih lovišta je gimn. profesor Petar Ninković,
Na tih lovištib ubijeno je tečajem god, 1890, a) koristne divljači: 2 divlje svinje,
200 zečeva, 30 trčaka, 50 prepelica, 20 prdavaca, 2 divlje guske, 30 divljih pataka,
50 lisaka, 80 šum. šljuka, 30 divljih golubova, 30 bravenjaka i drozdova, ukupno


524. — b) Grabežljive zvjeradi: 3 vidre, 2 divlje mačke, 15 lisica. 10 orlova i jastrieba,
20 sokolova, kobaca, piljuga i postoljaka, 3 sove i 50 vrana i svraka, ukupno
lOB; indi u svemu 627 komada.
Jarebice nastradale. U brodskoj okolici bilo je jesenas toliko jarebica, da su
naši lovci to s osobitim veseljem pozdravili. Da ee ta plemenita ptica ovdje tako
razplodila, neima dvojbe, da u prvom redu ide zasluga one, koji su lov svakom zgodom
i prilikom štitili i od zvjerokradica čuvali, onda dakako i sama priroda, osobito
blage zime od godine 1880. uvjetovala je jako povoljne okolnosti za razplod jarebica.
No ova. zima iztriebila ih je sasvim. I što je slmorašnih ptica ostalo preko zime, to ih
sve utamaniše jastrebovi i kobci. Te grabežljive ptiće, videć u najgušćem trnju jarebice
spuste se naglim letom dole na trnje, jarebice uplašene pobjegnu iz trnja, gdje je onda
grabilice na Čistom polju lako pohvataju/ Na taj način utamanjene su jarebice ovdje
sasvim, pa se stoga naše lovačko družtvo sprema^ da ovoga prolieća vise parih jarebica
nabavi iz Češke i izpusti kod nas. I, St,


Osobne viesti.


Imenovanje. Kod brodske imovne občine imenovani su: Dosadanji Šumarski
pristav Itau Stojanović kot. šumarom IL razreda sa sjedištem u Vinkovcih i privr.
šum. vježbenik Blaž Ištakovi ć privr. Šum, pristavom. Nadalje je imenovan dosadanji
privr. šumarski vježbenik II. banske imovne občine Andrija Lončarevi č u istom
svojstvu kod brodske imovne občine, sva trojica sa sustavnim! berivi.


Položio izpit za profesora iz šumarstva. Naš član i zemljak goap. Mi lan
ObradoviČ , rodom iz kršne Like, položio je početkom mjeseca ožujka t. ^. na c.
i kr. visokoj školi za zemljotežtvo u Beču strogi profesorski izpit iz šumarstva s vrl o
dobri m uspjeho m i to: iz šum. botanike, iz čuvanja šum^ i šum. entomologije,
nadalje iz gojenja i uporabe šuma. Mi našemu zemljaku srdačno čestitamo na tako lie-
pom uspiehu, buduč kako nam je znano, jest on prvi medju hrvat šumari, koji je položio
izpit za profesora iz šumarstva.


Čujemo nadalje, da je gosp. Obradovič pozvan u Beograd od kr. srbskoga ministra
za narodnu privredu Tanšanoviča, kamo se je on vec odputio. Fo svoj prilici
namjerava Obrađović stupiti u srbsku službu.


Sitnice.


Natječaj za poptinjenje izpražnjenib šumarskih mjesta u obsegu kralj.
Šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu razpisalo je pomenuto ravnateljstvo oglasom svojim
od 17. ožujka t. g. broj 1829. ex 1891. do 15. travnja 1891. a popunit se imaju


sHedeča mjesta:


a) Jedno mjesto šumara I. razreda sa godišnjom plaćom od 700 for. uz ostale
sistemizovane pristojbe; eventualno


b) četiri mjesta šumara IL razreda sa godišnjom placom od 600 for. uz ostale


sistemizovane pristojbe; eventualno


c) dva mjesta gumarskih kandidata m godišnju pripomoć ođ 560 for.; eventualno


d) dva mjesta šumarskih vježbenika uz godišnju pripomoć od 480 for. i