DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 42     <-- 42 -->        PDF

-^ 186 —.. "


može tako, da Ba prikladnom tlu stojeda po bagremovu crvcu ni napadnuto bilo nije; , _
b) što bagrem uslied svoje velike reproduktivne snage izgubljene mladice lahko
nadopunjuje.
Nekoji Članovi izaslanoga povjerenstva opazili su umanjivanje dapače podpuno izležavanje
crvea, a i prošle godine izašla je prema množini štitova posve malo ličmika.


Izležavanje crvca mora, da se pripiše hladnom kišovitom vremenu; od vede je
važnosti bilo ipak znatno pomnožanje koristnib kukaca, koji utamanjuju bagremovog crvca.
Od ovib koristnib kukaca poznati su nam do sele Anthribus varius Fabr. graškovom
žižku naliSan kukac od 2^4 do 4 mm. duljine, koji svoja jaja u ličinke crvca
unaša, te se ondje leže Coceophagua sentelarius Nees, 1—iVs mm, duga osa
najezdnica (Icbneumon), isto tako radi; Esohomus gnadripustulatus L., kao
ličinka i kao kukac tamani crvce i jaja, I Anthribus, kad se razvio jede jaja, te poždere
obično sva jajeta crvca, u kojem se razvio, Akoprem povjerenstvo nije opazilo
na napadnutim stablima nikakove vidljive štete koja bi se izravno napadaju crva pripisati
mogla, ipak se pozornošću mora pratiti svakodaljne pomnožanje i pojav toga crvca,
pa se zato posjednikom šuma preporuča sliedeće:


a) u svrbu predobrambe kako obično proti svim škodljivim zareznieima vriedi i^
ovdje gojitba šume na prikladnom tlu, te da se kod sadjenja šume rabe od sjemena
uzgajane biljke a ne bujice; b) kao obramba je umanjenje crvca što se opet postigne:


1. strukovnim priređjivanjem, t. j . iztriebljivanjem postisnutoga drveča.
2, odrezivanjem dolnjih grana napadnutoga drveča.
Obe dvie radnje valja, bezuvjetno u onom vremenu izvadjati, kad su se nalade
ženke na mladice Čvrsto prisisale, dok još nisu započele jaja leci, dakle u drugoj polovici
mjeseca travnja započinjajud radnjom^ treba da do 10. svibnja posve odstranimo
odrezane grane.


c) U vrtovima te u sjemenjacima uspješnim se pokazalo Štrcanje sa smiesom od
kamenoga ulja i mlieka ili sapunastom vodom.


Kod njekih zakržljatih bagremovih sastojina, koje su bile napadnute bagremovim
crvcem, došlo je povjerenstvo prigodom iztraživanja do uvjerenja, da se opažano osušivanje
grana i vršaka vise neprikladnom tlu, nego li bagremovom crvcu pripisati imade.


U takom je slučaju najsgodnije, da na dotičnom zemljištu posadimo drvede, koje
e tlu prikladno.


Konačno opažam, da su se u manjoj mjeri i na drugom drveču, osobito na
gledičiji, dudu^ Javoru kao i na trsu i na vočkah pokazali vanjštini ovom crvcu slični
crvci, i da bi se škodljivost konstatirati mogla. Da li je rod ovih potonjih crvaca
identičan s bagremovim crveem, to nije dosele dokazano, ter taj predmet zahtjeva
daljnjih istraživanja.


Lovstvo.


Uspjeh lova u lovištih vlastelinstva Našice. Tečajem god. 1890. nbijeno
je na lovištih preuzvišenoga gosp. grofa Ladislava P e j a č e v i č a od koristne divljači :
8 smdača, 95 ^ecova, 25 šijuka, 11 Iještarka, 7 7 trčaka, 17 golubova, 26 jarebica,
21 patka i 20 branjuga; od škodljive zvieradi: 3 vuka, 63 lisice, 1 kuna, 13 divljih
mačaka, 2 vidre, 12 tvoraca, 7 jazavaca, UO praaa, 35 dom. mačaka, 242 sokola i
jastreba, 88 vrana i 23 švrake. Ukupno ubijeno je koristne divljači 300 kom a škodzvieradi
599 kom. u svemu dakle 899 komada.


Ove podatke vadimo iz lista „Waidmannsh eil". Molimo ovim podjedno upravu
vlastehnstva Našice, da nam u buduče neposredno priobdi lovake 1 šumarske prilike da
nebuđemo morali iz inozemnih listova domaće viesti crpiti, kao baš u ovom slučaju´