DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF

"- 177 -™


os istoga izpadne iz svoga prijašnjega položaja: stablo raste smjerom nove obi,
godišnjaci postanu ekscentrični, a tim postaje stablo za tehničke svrhe rnauje
više nesposobnim.


Daske stabla, na kojem je veći nalom, lome se popiieko.
Nalom može biti uzrokooi prble i trulosti stabla, posto je otvoren put
kiši i raziiiDi gljivama n nutarnjost istoga.
U karpatskim šunianja marmaroške županije, harala je bura od juga
prama sjeveru 27. prosinca 18G8. Tom je prilikom izvalila i prelonjila:
1.0G3 kat, jutra prašume, podieglo . . , . je 78,600 stabala
986 „ „ 80—100 g, sastojina )


1.410
, , 60-80 , „ I
378 „ „ 4-0—60 „ (´ podteglo je 624.000 stabala
86 I I 80 I "i


ukupno na 3.923 kat. jutara
podieglo je 702.i300 stabala.


Osim toga oborila je bura 730.000 posve tankih stabala, koja su bik
prikladna samo za pravljenje sitnijih proizvoda, dakle podieglo je ukupno ] mii,
432 600 stabala.


Od g. 1868. vladala je slabija bura malo ne svake godine, dok nije došla
jača bura 26. lipnja 1885. Tom su prilikom njeke sastojine sasvim podlegle, a
bilo je i takovih, koje bura preskočilaj a one, što iza ovih leže, opet je
pustošila.


Ploha, na kojoj je bura g. 1885. harala, iznašala je 1.3i7 kat. jutara;
broj izvaljenih i prelomljenih stabala bio je 607,710. kubični sadržaj istih iznašao
Je 414.930 nv^. Od toga se upotrebilo 1.186 kat. metara sa 525.570 stabala
u iznosu 222.600 m^. Pogledom, na dobu oštetilo se: 40—60 god. sastojioa
23-67o, 61-80 god. sast 5M^/«, 81—100 god. sast : starijih sast, 25´37o´


Kod prodaje drž. šuma u Marmarošu dobivaju trgovci na nalcmljenom
Stablu 287,,, popusta, Nalom ovih stabala potiče stranom prije g. 1885. a stranom
od kasnijih godina. G 1890, prodano je oci ožujka do konca listopada po
prilici 15.000 nalomljenih stabala, što omorike, što jele. P. V


i » J. f^ JL J^« Ju^«


Družtvene viestL


Zapisnik sjednice upravljajućeg odbora hr^.^slav. šni^^arskoga dražtva,
obdržavane dne 14. veljače 1891. u družtvenih prostorna pod prcdsjednLCtvoni^p. n.


g. Milana pl. Duvsta, ^ u pvi.utriosti p. n. gg- odbcnnka :^ M V r^b a B i c a, ^i.. pi.
Galljufa, D. Trotzera, Y. I?.ačkoga, R. Fischbucna, 1. .voiava i .aju-^a
F. Keaterčanka.
^^