DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

. . , . — 175 —


, Izvadimo iz stabla izsjecak lik 1. hki
mnorrs, t j . oBaj izbočak s komadićem
plašta, na kojem nalom pocima. Na naiićju
izsječka (fe Ss h ms m oz rs.sa) i na vanjskoj
plohi plašta, na kojoj je ovo naličje ležalo^
vidimo tamnu prugu, odnosno- pukotinu (p^)^
a to nije ništa drogo nego jedan dio naloma.
Ostali dio naloma razdrostire se, kako vidi


mo iz lika, preko ostalih plašteva, đaJje


u stablu.


Razmatramo li ostale plašteve prama osi
stabla, to ćemo opaziti, da su pukotine sve
uže, d^k se ne pretvore u pruge.


Terpentin, -.đošav usleđ naloma u doticaj,
sa zrakom, okisi se, pak iz stabla curi smola.
Ova se smola naslaže izmeđju prvoga plašta,
koji nalom pokriva (lik. 1. e) i izmedju plašta,
na kojem nalom počima (lik L a5 e c^), te se proteže
i samim pokotinama, odakle dolazi njihova
tamna boja Gore napomenute pruge svietle
su boje; kada se drvo, koje je bliže osi stabla — nije prelomilo — nego savinuto
i opet došlo u svoj prijašnji položuj, nastale su te pruge kao nastavci
pukotina.
Izprosjecamo li napomenuti izboSak sjekirom okomitim smjerom na os


stabkj to će ova kod svakoga udarca odskočiti ponješto natrag; njom možemo


dosta lako klimati, ali ju ne možemo posve lako izvući/ Procjenitelji kakvoće


drva znadu po ovom odskakivaoju prilićnom sigurnošću iztvrditi, da li je drvo


nalomljeno ili nije.


Često se dogodi, da je nalomom ozleđjen samo plašt, t j . najmlađji, a
cesto se dogodi i to, da nalom pocima na n-tom dielu debljine najmlađjega
plašta, dočim je ostali dio, idući prama vanjskoj plohi plašta, ostao cieL Ovaj
si zadnji pojav tumačimo tim, da plašt u ono vrieme, kada se nalom dogodio,
jošte nije postigao svoju podpunu debljinu.


Poznato je, da je omorika izvržena više izvali i prelomu nego jela, a to
isto vriedi i za nalom.


Veličina naloma je razna;, ona varira od -^ dlela najmlađjega plašta do ^
diela samoga stabla, dok ne prama jakosti bure u lom. ((^ = debljina najmlađjega
plašta, d^ = premjer debla na nalomu).


Kod omorike je izbočak, što pokriva nalom, okrugljast, obal, a kod jele
je više manje briđast.
Veličina izbočka varira sa starošću i veličinom naloma. ^


! .