DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 173 —


pičkom obliku prikazuje ugljen gust, cin kao željezo te kovinskog sjaja. Anthracit
sastoji, ako se odbiju pepelne tvari, iz:


88-98";´o ugljika


i´8~4-8% vodika


0—7% kisika i tragovi dušika.


Znatna množina ugljika podaje Anthraci´iu veliku gorivu snagu, naprotiv
tomu opet radi neznatne množine plinovitili sastavina ne može se iz njega producirati
plin a niti koks. — Kao što medju smedjaa i kamenim ugljenom, tako
isto nema izražene granice ni međju kamenim ugljenom i antracitom.


Osim do sada navedenih vrsti ugljena nalaze se u ugljenih naslaga još
neka druga mineralija, koja doduše svojim množtvom nisu zuatna, nu ipak su
kađkada od upliva na sastav ugljena a djelomice i u uzkom savezu stoje u ge~
netiSnom pogledu ga pongljenivanjem, (Nastaviti će se.)


Nalom od bure na omorikl i jelL


Medju elementarne faktore, koji nanasaju šumama štetu, spada i bura.
Ona uništuje ponajviše onakovo drveće, koje svojim korienjem ne zahvaća duboko
u zemlju. Medju ovakovo drveće spada omorika i jela.


Dosta je, da bura vlada nekoliko časaka, da nam razklima u korienju
najljepše šume, no ona kao da se tim ne zadovoljava, zahvaća i dalje, te drveće
posve izvaljuje.


Bura nije niti sa izvalom gotova; zadješ ii u ovakovu sumu, koliko je
stabala prelomljeno! Niti prelom nije sva šteta: drvlje, koje bura nije razklimala,
koje nije prelomila; drvlje, koje se čmi ua prvi pogled da je zdravo
ostalo i ovo nosi na sebi tragove užasnoga haranja, koje je pogledom na kašnji
razvoj stabla i na kakvoću drva od zamašnih posljedica.


Poslije bure odstrani posjednik šume ošfcećeno drveće, da mu se u sastojini
ne zaleg^i kukci, da se šteta ne razprostre dalje. Iza nekoliko godina
sieče se šuma, stabla se izradjuju \i tehničke svrhe, dolaze i pod pila. Stablo
je oguljeno, zdravo, na njemu nema niti najmanjega traga nalomu, a kada dobivenu
dasku hoćeš da metneš na njezino mjesto, ona ti popreko pukne. Uzrok
toga čudnovatoga pojava je bura.


Lik L ah cd (ai In c\ di — az U n dz) preJs´cavlja nam stablo, kako je izgledalo
one godine, kada je bura vladala. Recimo, da je ova vladala prije tri
godine.


Bura je vladala smjerom strjelice, a pošto odpor stanica drva nije mogao
da svlada silu bure, to se je stablo poprieko nalomilo [Lik, L plohaj; (i^u-^a)].
Prve godine iza bure obavilo se stablo novini plaštem c {ex ci), druge je godine
narastao plašt fifih), treće godine plašt g{oi9V