DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

^ 172 —


razlikuja ^e strukturom i cjelokupnim sastavom. Prama tomu dakle imade i
dosta vrsti i suvrsti smedjeg ugljena. ^ ;
Drvenasti smedji ugljen ili t. z. ,,lignit" stvara krupne mase s vmljivom
još teksturom drvenine, u kojima se pojedina stabla i grane još jasnije razpoznavaju.
Obično je ili t zv. tvpični smedji ugljen krupan više ih manje čvrst
i gust te neravnoga ili ravno školkastoga loma. Sjajni ili smolasti ugljen crn je
i smolast te sastoji samo \z drvenine. Vošcasti je ugljen ili t. zv. „pjropiffit«
žuto-biel, pak služi za dobivanje parafina i pbotogena (mineralna ulja). Papirnasti
ugljen ili t. zv. smedji ugljen, koji se sastoji iz pomicavib i debljini
papira naličnih naslaga, pak mnogo pepela sadržava te je ponavlastito sposoban
za prigotavljanje plina i đr.:
Kao što je prelaz od treseta do smedjeg ugljena postepen i malo razlučiv,
to imade medju smedjim i kamenim ugljenom- još manje izražene razlike; a gdjekoji
smedji ugljen tercijarne starije dobe nalikuje tako kamenom ugljenu mladje
mezozoičke dobe, da je upravo nemoguće stalnu granicu povući medju njima.
Sastav kamenog ugljena, ako se odbiju pepelne sastojine popriečno je
sliedeći 70—
95% ugljika
3— 7% vodika
4—207o kisika
1—257o vodika
Kameni ugljeni razlikuju se takođjer medjusobno teksturom i fizikalnokemjčkim
sastavom.
Gdjskoje vrsti kamenog ugljena, kad se u zatvorenom prostoru ugriju,
umekšaju se te tvore više ili manje nabreknut, šupljikav koks (leš), druge opet
vrsti, kad se ngrija, malo se samo umekšaju, slabo nabubre, čvrsto se stisnu
te tvore gušći koks; napokon pak njekoje se razpadnu, te tvore prahu naličan
i mršav koks.
Polag oblika plamena, kojim izgara, razlikujemo ugljen s dugim i kratkim
plamenom; ostali su pak većinom kratki.
U običnom životu razlikujemo na<]alje plinasti i plamenasti ugljen, te koksov
i kovački ugljen.
U prve dvie vrsti spada ugljen, koji se uslied znatnog sadržaja vodika
lako upaljuje, m.nogo izhlapljivih sastavina producira te svietiim, dugotrajnimeadjavim plamenom izgara; dok se ugljen posljeđnih dviju vrsti mnogo teže
upaljuje, manje jasan i kratak plamen ima, te i manje izhlapljivih sastavina
producira. Kojim okolnostim se imadu pripisati gori opisane tehničke različnosti
pogledom na talivost, oblik plamena i koksa kod ugljena, to za sada još
nije točno u3tanovljeno„ Hvakako uvjetuju te okolnosti i pronijenljivi kemički
sastav, im pošto se opazilo, da se dva kadkada posve slično´ sastavljena
ugljena u tcbrJčkom pogledu ipak dosta razlikuju, s toga ne može ni kemička
narav istdi bi´i jedini izvor tim pojavom.


Kao daljnji produkt pougijenivanja smatra se anthracit, koji u svom tv