DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Sa.ro strogo obdržavanje državnih izpita prisilno je sredstvo, da kandidat šu-
B^arstva mova Uu što bolj e teoretiĆBO i praktižno naobražon. Ovo potonje t.m v.še,
jer i sama visol^a naredba daje potonjem prvenstvo, ako zahtieva najmanje dvogodišnju


praksu. — . -, -,


Visoka naredba ide samo za tim, ,da budu hrvatski šumari u. svakomu pogleda
vrstui u prakti^uom životu.


Cieiijeni pisac tuži se na dulje trogodišnje školovanje na visokoj školi; nu — neka
mi oprosti — aaboravio je, da 2 u šumara nema bolje Škole od prirode, te
da šumar mora učiti, dok je živ ! 1 !


Ako se Gvoga potonjega ne držt, žalosta n je to šumar, pa makar imao naslov
i „ingenieur". -. ´
Cienjeni pisac pri koncu svoje razpravice navadja: da treba jasnom bojom obojadiaati
hrastove stupove, a drugom stapove od mlade vrbovine. Kamo to po


toBJe cilja, snamo mi jako dobro 1
Cienjeni pisaC´ mnije svršene Šumare sa kri´ževaSkog zavoda.
Akoprem misli cienjeni pisaCj da ga niesmo shvatili u njegovoj prispodobi hrasta


sa vrbovinom, to mu ipak moram kazati, da kao Što se hrastovo drvOj akoprem cienjeno,
može prema potrebi izraditi za svaku gradju, isto se tako moga viditi proizvodi
od vrbovine i u najve<5im salonima, dapače potonjoj se danas u umjetnom obrtu posvećuje
velika briga.


Pošto pak jedno i drugo drvo u našoj domovini dobro uspieva, to trebaju
Šumari svojski nastojati, da ovaj dar prirode sto bolje uzdrže, da mogu drugim ljudima,
koji niesu šumari, kliknuti i kazati: ^^šumarska je buduc^nost´^, ako budemo svoje
ljubili, a tudje štovali; — naprotiv sjetimo se one stare poslovice:


^Slogom rastu male stvari^ a nesloga sve pokvari!!!"
Ovo samo za sada na promišljanje i uvaženje, a da ne <5e u zaborav, to je naša
skrb, jer „na mladjima sviet ostaje." GašoVac, stubiSki šumar.


Tvornica za proizvadjanje tanina u Slavoniji. Po dobivenih viestih ustrojila
se je 1, siečnja t. g. tvornica tanina u mjestu Guuji pod trgovačko-sudbeno protokolovanom
tvrdkbm „Slavonska tvornica hrastova izvadka dioničarsko
družtvo´^ ; istim danom zapoMa je ista tvrđka tjeranje svog obrta. Članovi ravnateljstva
te tvornice su sUedeće tvrdke: M, L. Herco g i drug, ,ter N. Latzk o i A.
Foppe r iz Budimpešte, a nadalje Jakov Sorge r i drug iz Osieka. Ovo je do sada
već četvrta tvornica te vrsti obrta u Slavoniji, a želimo joj najbolji uspieh u njezinom
poduzeća´.


Dopisnica urednićtva,


P. n. gg, M. R. u Kutjevu, V. D, u Varaždinu, G. V. u Stubicl i A. J. u
Pleternici; Vaše članke i viesti uvrstismo u družtveni list; molimo da nas se i u
budude od slučaja do slučaja sjetite. ~ I. K. u Dugomselu: očekujemo obećano kao
što smo Vam jjosebno ve<5 priob6ili. ´
^ J. K. u Lipovljanih: Vašu viest nismo mogli prijo uvrstiti, đo<5i ie već na red;
biti će Dam veoma drago, da nam i nađaljs što pripošaljete


I ovom sgodom nepropuštamo, a da opetovano nezamoliino naSe eienjene surađn.
kei^ ostale pr.jate je Samarskog lista, da nam se dogodice jave, priposlav strukovne
<:daiske 1 me viesti, prikladne za naš organ ; biti <;emo jim osobito zahvalni.


Uredni6tTo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtTa. - Tisak G. Albrechta.