DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 43     <-- 43 -->        PDF

., _ 139 ™


12. Čita se podnesak urednika „Šumarskoga Ibta" od 9, prosinca t g, o prihodu,
koji je unižao Z& oglase, odtisimte u posljednja dva tečaja lista Iz toga se
razabire, da je čitav taj prihod unatoč toga, da trošak tiska jedne strane lista oko
3 fon atojij ukupno samo 12 for. iznašao, — Odbor uzimlje to izYi&sie na znanje uz
primjetbu na oglase, objelodanjene u listu br. 6, 9, 10 od god. 1890. i br. 6 od
god. 1887. ter zaključuje ponovno, da se u buduće nikakovi ogiasi u „Šum. listu^^
oglašivati neimaju, vee´ ako tko želi oglasiti, da to može jedino uz odštetu kao prilo g
k list u razposlati dati. Natječaje, oglase dražbS. i tomu slične objave pako, da se
priobči samo u shodnom izvadku medju različite viesti lista.
13. Tajnik moli za punomoč, da smije kod stolara Budickoga ili kojega drugoga
naručiti shodni stalak i ormar za izloženje družtvenih spJsa na izložbi. — Za to se
opunovlaščuje tajnik uz naknadno odobrenje ugovorene naručbe,
14. Tajnik moli za dozvolu odtiska od 200 komada družtvenih pravila, jer d.L
takovih neima več u zalihi; zatim novih adresa za odpremu „Šumarskoga lista", ter
za naručbu tiskati se imajučih izkaznica (dekreta) za Članove družtvene pripomočne
zaklade, za dozvolu pokrića troška oko popravka družtvenih sagova (čilima), za nabavu
družtvenih vigneta i konačno za popravak poderanih stolaca. — Pokriče potrebitih
troškova u to ime dozvoljuje se na račun odnosnih stavaka proračuna.
DoČim su ostale točke dnevnoga reda, tičuče se zaključka računa za god. 1890.,
skontrovanja blagajne, ter i izbora urednika za ^Šumarski Hat^ u smislu §. 13. družtvenih
pravila, odgodjene za sliededu sjednicu obzirom na nedostatau broj prisutnih odbornika^
bude ova sjednica zaključena i nazočni zapisnik podpisan.


Ovaj zapisnik bje u sjednici od 14. veljače t. g. pročitan i uz podpis g. predsjednika
po gg. odbornicih M. Vrbaniću i B, Fisehbachu ovjerovljen.


Osobne viesti.


Imenovanja. Preuzvišeni gosp. ban imenovao je kot. obćiaskoga šumara u Ludbregu
Dragutina pl. Fodroczy-a kr. županijskim nadšumarom za obseg belovarskokriževaČke
županije sa sustavnimi berivi.


Nadalje imenovani su kotar, šamarima u privremenom svojstvu sa sustavnimi berivi:
Antun Jančikovič , dosada občinski šumar u Pleternici, za Šumsko-upravni
kotar Fleternicu, JakŠić i Kuševo; Franjo Migič , dosada obeinski šum. izvjest u
Kaptolu, za sumsko-upravni kotar Kaptol i Kutjevo, ter Slavoljub Koha r ov ič, dosada
obČinski Šumar u Vili<5selUj za šumsko-up ravni kotar Viličselo i Stražeman,


Sitnice,


Hajdrao tražiti brlog! (Lovska crtica iz gornje Krajine.) Štovani čitaoče i Ako
msi bio nikada pod Kapelom a ti neznaŠ i nevjeruješ što je zima. Ti nečeš vjerovati,
da može snieg neprekidno po 14 dana padati, te siromašne kućice naših vrlih brdjana
posve zamesti, tako da se pod sniegom izgube.


Pa kad još i bura svoju pjesmu zaurliče, onda je najbolje kod tople peci, a ako
imaš po koju kapljicu rujnog dalmatinca u kuci, tim bolje.


Sudbina odredila mi je selo Jasenak za moje sjedište.


Obrubito na okolo tlmornom gorom^ koja je vitkimi jelami i omorikanu porasla,
pruža tvome oku Čamu sliku, koja svoje d]-ažesti ni u zimskom vremenu ne gubi. Kad
su sniežni pahuljei cielu prirodu debelim ruhom pokrili^ te omorike iza naše siromašne
pravoslavne kapelice k*o sniežne piramide izgledale, opažao sam u sebi neko ugodno
ČTivstvo mira.