DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 35     <-- 35 -->        PDF

. "" 131 —


nictTo lista dalo odtisnuti, bez da svoje opazke, . Beoznaciv po tome svojeg
posebnog stanovišta .prema Manku samom, odnosno prema reflexijam na članak
nadovezanim. I ova okolnost a i refleksije sarae izazivlju me na odvrat g. piscu.
No prije nego li s ujime riupravim, želim već sada fztaći, da do ovog odvrata,
a niti do porodivših se uzbudjenja medju našimi šumari povodom gornjeg članka
nebi niti došlo bilo, kad bi cienjeno uredničtvo prije uvrštenja članka uvažilo
bilo okolnost da „Šumarski list" kao organ „hrv. slav. šumar, družtva**
neima zadatka biti žurnalom za podupiranje osobnih, i materialnih probitaka
„višom šumarskom naobrazbom oplemenjenih^^ već da je kao družtveni organ
zvan zastupati u svemu interese cieloga staliža ! Ja se živo nadam da u pogleda
ove izjave od većine članova našega družtva desaouviran nebuđem.


I ako s pouzdana izvora znadem, da si je cienjeno uredničtvo i ovom
prigodom pridržalo potrebnu rezervu i dolikujuću nepristranost, za željeti je
ipak i u interesu stvari i osoba, da u buduće uredničtvo lista i kod strukovnih,
a naročito kod radnja ovako zamašne naravi, članke i radnje svojimi kritičkimi
opazkami previdi, čemu bi se nastavšem nesporazumljenju predusrelo, a uređničtvu
podala prigoda, da mladjim suradnikom (kojih je žalibože veoma malen
broj — ured,) podade potrebnu direktivu u svakom pogledu.


A sada mi neka g. Obradović dozvoli, da se vinem do njegovih visina.
U njegovih, u članku na str. 36. nado vezanih reiSeksija nalazim dva diela: jedan,
u kojem on kao šamar u obće govori o šumarskoj struci i o probitcih,
koji će po istu iz njegovih premisa nastati, u kojem se diela s g. piscem susrećem
i slažem; i drugi diO; gdje on vuče paralellu izmedju „šumara" i
„ingenieura ~ šumara", ter ju aplikuje na naše specialne hrvatske šumarske
ođnošaje, u kojoj se paralelli s njime diameti´alno razilazim i to iz stvarnih i
etičnih razloga.


Što se tiče prvoga diela piščevih refleksija i ja kao ablturienta „samo
križevačke škole", kakovim mi se je čast predstaviti, pozdravljam s ne manjim
oduševljenjem nastojanje svih tehničkih struka, a po tom napose i nastojanje
visoke škole za zemljotežtvo, da se ab´turientom istih podieli naslov J5ingenieura",
i da se — što mi se čiui po razvoj realnih struka ne manje važnim


— rektorom tih zavoda podieli sjedište i virilni glas zemaljskih
saborih, kao što to pravo imadu rektori sveučilišta; o čemu je jur
nedavno s kompetentne strane i poradjeno..
Pozdravljam ta nastojanja a pozdravit ću još većma uzhitom i uspiehe
istih, ,jnit rad babe nit rad stričevi", već kao šumar -— šumarske struke
radi, as.razloga: što će se njoj, koja se danomice na temelju naučnih iztraživanja
sve to više otimlje pljenicam empirije, ter stupa na siazu znanstvenosti,
tako priznati položaj, koji ju temeljem ove medju inimi naukami
i strukami i punim pravom ide; kao i s razloga: što u tih uspjesih, a naročito
u iAodjenju virilnog sabor.^kog glasa za rektora vidim dovoljno garancija,
da će se glas struke, po najodličnijih predstavnicih zastupane, za njezin


razvoj, njezinu svrsishodnu aplikaciju, njeno upodpnnjenje i u njezina sta