DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 33     <-- 33 -->        PDF


129


sbog pašarenja, a pođpuno je i bezsmisao to isto tvrditi o biljkah, preduboko
zasadjenih.


Tražeći trule porastline po šumali, gdje ih nalazimo?


U Posavini i Podravini nalazi se trulež opravo u onih porastlina, koje
su u svojoj deblo ini iiajupravnije, najćišće pai najcjepkije n. pr. u sama brodske
imovne obćine u Gradini, Korijskojbari, u Migalovclh iti. a evo k tomu i rkzloga.


Te su Sume preko 300 god. stare, a samo Migalovce hv^fi kojih 90 godina ;
one su dakle na sasvim dobrom tlu, a uz to su morali u vrlo gustom sklopu
odrasti. Valjda su te šume god. 1848. jer m blizu i tira prisUipnije, preved
prebirane i tako su vjetrovi }n-ouzrocili kalanje uzduž srčine ili uzduž godova,
a mogao je napokon i to biti uzrok, što sa susjedne Sume cisto iz^jeceae, pa
je ovuda zadobio vjetar takvu zamašnu silu, da joj sastavina deblovine ne mogaše
odoljeti, a konafno moglo je utezanje i raztezanje unutarnjosti, proizvedeno
Savskom poplavom, biti tomu uzrokom. 0 dobi, dok na vrelih Save golieti ne
bijaše, nije niti poplava današnjih dimenzija u Posavini imala, a promjena toga
može i znamenito na prirast drva djelovati.


Spomenutim šuraam sasvim dodirne sastojine već nemaju truleži ili su
iznimne, pa tko onda može kazati, da sa pred 300 godina ovdje presadnice
uzrokom bile, ta tko danas pametan hrast biljkami presadjaje a svakako niesu
niti pred 300 godina lošije od nas mislili, a napokon se to niti pomisliti ne
da, što kod skoro istodobnih 100=000 jutara hrastika u brodsko-petrovaradinskoj
šumi, značajno trulih sastojina, raztrešenili oa slično opisauih stojbinah, tek
možda 5000 jutara nalazimo.


U Kutjevačkoj šumi Klasje, koja nije nikada poplavam izvržnia biUt. al
u ravnici leži, južni je dio trul, a taj dio leži tek 0´5—1 m. niže, nego li
susjedni dio ravnice, pa je ovdje manji prirast a i debloviua itd. stabh u drugom
sadržaju, ali za čudo natrula, no ovdje stoji, da je 1848. godine šuma preveć
progaljena bila, i da su ju vjetrovi zakrenuli.


U planini Krndija naći ćemo radi slaba tla ili prevelike starosti silu božju
kitnjaka vrhosuhog i polusuhog, dok su u doljnjoj deblovini sasvim zdravi; susjedno
do ovih na dobrom tlu u mješanju s bukovinom, gdje mnogo vlage
imade, te je položaj ubočen ili ra^-an, da kišnice mnogo ovdje ostaje, tuj imade
truleži ozdol žalibože i preobilno, akoprem je i ovih deblovina od najbolje tehničke
uporabivosti.


Kod dobrog tla u jarugah, ili na svježih obroucih nalazimo krasno razgranjen
kitnjak uz bukvu, nu i čelik od žila zdrav.
´ Te sam primjere naveo za lužnjak i kitnjak^ a da vidimo, je li inače kod


drugih vrsti drva?


K´>d svih su isti uzroci a u dokaz toga neka mi je dozvoljeno upravo za
omoriku navesti primjere.
´ U šumah Tarn-Tax--s u modruško-riečkoj žop .uiji imade samo vrlomaiiii


površina u ravnom i vlažnom položaju poput onih u LuoicaSu Me.lp odanu lU.,
isto je tako u šumah bivšeg kr. šum^ir. ureda Minskog u predjelu Lrlozko i