DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Mi ne nalazirao -i© bolesti Esikada´ i nigdje iiiaće uzrokovaBC, a držati ove
poslj.edic-010 toga, što sa žilice kod preBadoje osakaćene, po mom imiietija
neima razloga.


Druga fizioložku bolest truleža držati posljedicom toga, što su kod/presadnje
ožliedjene žilice drveta, kako to misli šumarnik Kožešnik, iliju držati
posljedicom toga, što se mladica preduboko usadila, kako to hoće šumarnik
Eeuss, svakako su eklatantne´bludnje, pak ´se upravo čudim, kako je to kod


razprave neopažeDO prošlo u prisuću fiziologa, patologa, anatoma i šumara, koji
posljednji to sve do danas biti moraju.
Stablo uzraslo u prašumi ne možete naći i nema ga i biti
ga ne može? da je trulo.


, Sve vrsti truleža ili vanjske ili nutarnje su posljedice iz novije doba šumarenja
ili pustošarstva ili uzrok ma kojeg uvieta, koji se .je protuprirodno u prašumo
uvukao.


Da ove tvrdnje dokažem, neka mi je´ dozvoljeno: tu bolest malko obširnije
opisati.


Utezanje i raztezanje (Schwinden und Qaellen) obće je pozlato svojstvo
kog stojećeg-živog i´ ležeceg-mrtvog stabla.


U prašumi nema ekstrema u´ suši, smrzavicii ma kojih atmosferickih
pojavih, kako to biti mora u šumi, koja po prirodi zahtieva, da je u podpunom
sklopu zastupana po svih dobnih razredih^ a ova je u sklopu prekinjena ili priebornim
sjekom ili proredjivanjem ili progaljivanjem, s toga ovi niti mehauične
one pojačane snage u utezanju i raztezanju kao posljednji proživiti ne imadu.


Uzev promatrati anatomično kolotur stabla iz prašume naprama koloturu
ma kojeg stabla iz modernog šumarstva, naći ćemo kod prve, da su godovi sasvim
pravilno poredani, motreć to od srca" pa do zadnjeg goda, koji je konac
naravne smrti.


Kod drugoga kolotura nalazimo u svakom razđobju inače razvijene godove.
Časom-su vrlo gusti, easom izvanredno široki.ili na sve mile oblike izražeDi,,
pak odaju, razbor00 ili sasvim nerazborno uzgajanje porastline, al zato u ovakovih
umjetnih produktih i patologija nalazi studija, pa nam bacili kao i u
ljudstvu životu, zadaju glavobolju.


Što je sočniji jedan dio-godova, to se i zamašnije flrikalno mienja drvo
u svojoj unutarnjosti, a da široki godovi više toga sadržavaju nego li gusti, neće
nitko podvojiti. Kod rastućega stabla, o kojem nam je govoriti, znano je, da
se sokovi od srca napram bieli umnažaju i da imade perioda, osobito kod srčikavog
(Kernholzer) drveća naprama bjeličavom (SpUntholzer), gdje se partije postepeno
naproti kori suše.


Jednom suha partija niti se tako razteže niti uteže kao ona, koja je puua
Hoka tečajem godine izmedju zimske dobe i suše u ljetu.


´ Prirodaje kao najumjetniji fizičar sagradila i nutanijost stablovme tako,


mehanično utezanje i raztezanje ne može stablu iz prašume sveze mgdje