DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Dosadašujimi primjerci bio bi dokazao, koliko mnogo treba, da so ozliedi
deblo i krošnja iz vana, a da životno pitanje individuuma u opastnost ne dodje.
Dopuštam, da imademo u neuredno rabljenih šumah mehaničkih ožlieda, koje
su osobito kišam i smrzli izvržene, n. pr. ako je neredovito prevršeno, usječeno
za spremu kišnice ili nezgodno nakoljeno i da sbog ovih ozlieda uzduž cielog
debla trulež uhvati pa tako i smrt stabla uzsliedi. ,


Prenesimo sve te ozliede na žile, pa ćemo se diviti njihovoj jakosti,
opornoj za svaku ozliedu.


Tako imademo smrieka, kojim se žile uzduž klisurine na 10 i više metara
stiene hvata, pak naliči deblovini tim, što strana do stiene obično sisavce imade,
dok je protivna strana zračnim nepogodam izvržena; imademo žila, koje se
kroz pećine protiskuju, a na strminah opaziti ćemo usljed raznih upliva svakovrstno
ozliedjenih žila, pa zar je deblovina takovih stabala trula, kako to gosp.
šumarnik Eeuss dokazuje? Nije. —


Ozliede dakle vanjske na krošnji, deblu i žiia mjestimice samo djeluju,
pak su brzo izlječive. Predaleko bi dakle išli, kad bi odsudili sva presadna
orudja onako, kako ih odsudjuju pomenuti referenti na kongresu, jer ako bi
ozlieda žila presadnica onakve posljedice imala, kako
si navedeni umišljaju, to bi se s mjesta i svako klaštrenje
u njemačkih i čeških šumah obustaviti moralo, i to tim
prije, što ovi priznaju, da mlada presadnica brže zacieljuje nego li odrasle šume,
koje se klaštre u svrhu, da dadu veće dohodke. :


Presadnice obrezanih žilica a u razmjer ju oklaštrene
imat će svakako manji prirast, dok se to ne izjednačiiza
par godina, a to je gubitak, koji izčezava — nutako obrezana
biljka u svom prirodnom razvoju nije inače u svom
fizioložkomrazvitkusmetana.


Obzirom pak na opisanu konsistenciju, makar se -žilica svrdlom, lopatom
ili klinom gdjegdje i i atisne i sgnječi, ako i jest to velika neprilika, nu opet
nije ono strašilo, kako se opisuje, jer mi nalazimo n. pr. da deblo ležeći na
deblu, kroz cieli svoj viek jedno drugo riba, pak na tom mjestu postanu gube,
al uzduž stabla prirast to i ne osieća. Tako isto naći ćemo kod čvorova´na žilama^
gdje se 0 kamen otisnu, da ondje žila uabrekne, nu stablo s toga u ničem
smetano nije. Drugo je, kako razložih, ozliediti sisavac ili lišće.


Da li se pak žile vertikalno ili horizontalno polože, i to nije životno pitanje.
Mi naime imademo cielih stabala, koja vise, pa ne nalazimo radi toga
gubitka u prirastu. Mi možemo u snop povezati cielu krošnju, nu neka je lišće
ipak toliko pristupno atmosferi kao i nepovezano, to će stablo bez zaprieke
napredovati- Povežemo li ga pak tako, da tek polovica do zraka može, bit će
i prirast na polovicu manji, a ostatak će se lišća vremenom posušiti. Tako je
isto i sa žilami.


Jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje biljke utisnute u obične škulje sa
svrdlom načinjene, nadošav i u neprilični položaj, neće sigurno doživotno bolo