DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Razporimo li stablo na isti način kao grom,´ bez da ga dirnemo u koji
sisavac ili list, to prirast ove ozliede niti orfntiti ne će.
Usieci od najstarije dobe uzduž debla zarašćuju, a u prirastu o tom niti
traga nema.


Ako obsieeemo stablo povrb kore ili preko bieli, a ostavimo ga samo na
jednoj točki oboda netaknutim, to će 8vi sokovi ovdje prelaziti (neznatni dio
i^plaSe i neznatno prirast smeta), pak će stabk) zacieliti a prirast ,to skoro i
ne osjeća. . , -


Prevršimo li hrast, gdje nas volja, pa očuvajmo to ozliedjeno mjesto smolom
ili eim drugim, to će nam se kod prirasta one godine, u kojoj je prevršeno,
izvjestno pakazati, al taj isti hrast ne će za to poginuti, već će od godine do
godine napredovati, a njegova će krošnja, ili bolje reći kvantum lista dotjerati
do prvobitne a i veće količine, sbog česa će i prirast u istom razmjeru napredovati,
A žile? Iste godine prevršnje osušit će se i sisavci ii onom istom razmjeru,
u koliko je odsječeno lišće, nu prirodnim zakonom će se i to izjednačiti.


Izvede li se taj eksperioženat obratno sa žilami, kako se to i čini kod
mnogih presadnja, doći ćemo do istog rezultata, što nam koloturi na prorezih
nakon godina i godina dokazuju.


Kod sitnog šumarenja podsiecamo stabla i u zemlju, pa ovo izbija, a
obratno to ne činimo n. pr, da izsiečemo sve žile i izvan zemjje. Nu u deblu
ipak imade izbojne snage tako, da mogu i žile potjerati kao i krošnju, kako
je to n. pr. kod ključica vinove loze ili kod topola itd.; to je razno kod
raznih vrsti.


U ovom slučaju moramo tvrditi, da imade u deblu proizvodne snage u
pričuvi za krošnju kao i za žile, nu, prevršiv stablo, ostaje dio u istom zraku
i može napred, a oklaštriv žile, ne možemo ove staviti u zemlju sa hranivimi
česticami u dodir tako povoljno, kako to sisavac zabtieva; izvedemo li pak ove
pokuse u vodi, to ćemo se uvjeriti, da je izbojna snaga jednolika za žile i za
list. Na panj odsječeno stablo, doći će u svoj prirast časom podsjeka tek one
godine, kada bude kvantum lista njegovog izdanka tolik, kao što je bio onaj
cas. Nu u tom je razdobju daleko manji prirast, nego li bi bio, da-se u
krošnju dirnulo nije. Ođtuda i velika razlika dohodka m prirasta izmedju sitnogorice
i visoke šume.


Nu govori se o izbojnoj snazi i tvrdi: što je mladja stanovita šuma, koju
žeiiš pretvoriti u sitnogorica, to je veća budućnost njezine izbojne snage — a
to će izvjestno tako i biti, pak bi ovdje mogao ovako uztvrđiti: ako hrast kao
prahrast doživi 300 godina, onda smo kadri i izdanke od istog panja SOO godina
izčekivati predpostavljajući, da je tlo poput onog za podhrast i da nismo
ozliedom panj ili žile dirnuli tako, da su fizioložke bolesti nastati morale (to se
obično u praksi izvesti ne da).


Ako pak taj hrast posječerao u 200. godini, onda možemo samo 100 go^
dina s izdancima gospodajrii.