DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 25     <-- 25 -->        PDF

~ 121 ~


Iza ovih predavanja odsudio je ]^;jeki češki ^umairnik prosi okrstio ju sa „Stopselpiianzoiig% koja da žalibože takodjer ne uspieva, pa
je eksekutivno osoblje radi toga krivio.


Profesor je Heuschel opisao presadnja sa teoretićkoga giedi:i zadovoljio slušateljstvo bar djelomično, na na koncu te raz[)rave, kojoj je
množtvo europejskih kapaciteta prisustvovalo, nije se došlo do temeljnog zaključka,
pak je ciela razprava dokazala, da se pitanje o pv e s a d n j i m o r a j oš
proučavati.


Ja ću ovdje prije svega kušati, da razbijem neosnovane zaključke gore
pomenutih, a tek tada neka mi je dozvoljeno moju metodu presadnje otisnuti
uz propis, kako se ima upotrebiti.


U mom članku br. 8 godine 1890., pisanom u našem šum. listu, protumačio
sam, koji se uvieti stavljaju na dobro sjeme. Ovakovo sjeme smješteno
ili naravno ili umjetno na stojbieu svoje budućnosti, mora da norn^alno i uzorno
napreduje.


Ako biljku iz takovog sjemena uzgajamo umjetno po zakonih, kojimi bi ista
napredovala u prašumi, ili da bolje prispodobimo, ako takovu biljku pratimo
šumarskim fizioložkim okom u prašumi do onog časa, kada se predorasio
njezino stablo posuši i konačno sruši; to ćemo bez dvojbe sve najuzornije pravilnosti
u tom stablu uočiti. Deblovlna je što ljepše razvijena, krošnja nalik
obliku ugljenice, koja jednu trećinu ciele visine stabla zauzimaj pa grana uz
granu skoro simetrično razmještena, a list prekrio je grane poput najljepšeg plašta.


Korienje se ovakovog stabla upravo točno izpod kapala krošnje razmrežilo,
natječe se u svojoj pravilnosti sa krošnjom.


Motreć u prašumi takvo stablo prema stablu iste vrsti, iste dobe, na istoj
stojbini — ali stablo, koje je uzgojeno n. pr. bez ikakvih proredjivanja iza čistog
sjeka, gdje je starost svili susjednih stabala jednolika, ito opažamo u proljeće,
a što u jeseni?


Mi ćemo vidjeti, da se kod stabla u prvom slučaju list povrh cielog plašta
u isto vrieme razvija, da je list na doljnjih grana jednolik naprama svem ostalom
lišću, a da se je tako i plod razmjestio i da to tako godimice biva. U jeseni
se list postepeno i pojednako po cieloj krošnji suši i opada, a tako biva
i .^a plodom. Krošnja, a na ovoj list i plod, godimice biva sve to jačim, a postignuv
kulminaciju, kao god se to pomaožavalo, tako isto i postepeno bez ikakvih
naglih prelaza ni u samoj deblovini pada i pada, dok ss stablo ne sruši
na očigled motrioca, koji u onaj čas kod toli pravilnog prelaza i ne može da
dokuči razlog smrti, koja se nijednim drugim uvietom protumačiti ne da, već:
iznemogla je starca smrt, pa je fisioiožku al matematičnu smrt dočekao. Lišće
takovog starca bivalo je od godine iza napone periode manje u obliku i kolikoći
; isto je tako nestajalo i granja na krošnji, pa je i stablo reć bi zdravo
nu starošću iztrošeno od dana do dana matematično izčekivaio čas, u kojem se
za preporod nasljedstva u trulost razpršilo. Tako i izvanredni starci u ljudstvu
uz naravnu smrt dokončaju, pak se kaže: ci! je još umro.