DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 23     <-- 23 -->        PDF

1I9


V


Šumska presadnja i njene posljedice.
L di«). Posljedice.


U ;,Šumarskom listu^^ od god 1887. na strani 113. priobćio sam razpravu
0 šumskoj sjetvi, a ovom razpravcfn pako nastojati ća prednavedeno jo5 nadopuniti.


Povod toirju bio je kod sjetve nedovolj^m uspjeh, držeći se propisa, u
kojekakvih knjigah o gojitbi šuma citiranih, a takov isti slučaj prisilio rne za
moje presadnje još 22. lipnja 1887. napisati za naše lugarstvo novu metodu
presadiije, koju ću i ovdje razpraviti, jer sam od tada do danas u izobilju presadnica
svih vrsti našeg humskog drveća pokušao, da se presadajcii^ najbolji
uspiesi postizavaju.


Nu slušajući na bečkom kongresu god. 1890. razpravu: ^Die waldbaulich


wirtlischaft]iche Bedeutung der Bestandesgninđung durch Pfianzung nna der
Eiijfluss naturwidriger Ausfuhrung der Pflanzungen auf die Bestandesentwickelung
(speciell der FicMe)", predavanu po šumarrJku Kožešniku i H. Reussu,
koja je otisnuta u brošuri: „Referate der Subsectioa´^ — osjetio sam osobito
iza prepirku, koli je površno šumarsko temeljno znanje o presadnji, pa se i
uvjerio, da se ove teme upravo s toga najvećina razpravljaju, jer su i ovim šumarom
uspiesi takodjer nedovoljni.
Šamarnik Kožešnik kritizira sve metode, koje se protive životoslovjii uilinstva
i koje fiziki tla ne ođgovarajuj pak pripovieda o goječenju žila kod presadjivanja
s Biermanovim svrdlom, i sa solingskom lopatom, te spominje, da na
ovaj način uzgojene sastojine, koje da su postale ,,parasitkraRk" pa prešle već
u svojoj 60. godini u crvenu trulež u tolikoj mjeri, da su se i
nedorasle izsjeći morale a tvrđi, da šume, ako ih ozliedjuje marva na žil^,
takodjer pravilno u crvenu trulež prelaze- Konačno se poziva na omorike,
što ih je izložio šumarnik Reuss pod „II. B" na bečkoj izložbi, kod kojih
da se opaža trulež žil^ samo zato, što da sii žile protunaravno u jami položene
(mjesto vodoravno vertikalno sgnječeno); nu on navadja kao uzrok tomu
pomanjkanje kisika.


Ovaj je izvjestitelj zaključio razpravu tvrdnjom, da se presadjuje po
onih metodah, koje odgovaraju nauci o životoslovju i fizici
tla i u tu svrhu da se izabiru samo biljke zdrave i u žila neozliedjene.


Šumarnik je Reuss razvitak umjetne sjetve i presadnje historično tangirao
i uspio dokazom, da se je umjetni uzgoj šume tek iza napoleonskih ratova,
kad je ciena drvu poskočila, sve to većma širio, a od kojih 30 godina ovog
stoljeća, da je presađjivaoje sjetvu iztislo, pa da i pored uzgoja danas u gospodarstvu
modernih u naravnom a osobito u umjetnom gojenju presadnja sjetvu
poti=;knie i da će svakako i u buduće tako ostati.


Time je htio izvjestitelj dokazati neizmjernu važnost presadjivanja,
osobito pako za omoriku.