DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1891 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 118 —


dva jut.ni. Sređuje je razmjerje na Rieci u aiečnju 5J^ C, u Senju 4´*]^ C,
dakle za 0-9´´ C, manje, odnosiio je taj mjesec u Senju za toliko hladniji.


Bura, jer suha i ledena, vegetacijije škodljiva, ali ipak vizrokom, da. zastupnici
mediteranske flore sižu duieko prama sjevera, što l)i inače nemoguće bilo. Ovo
je već Grisebaci-i iztaknao. ^ Hura, koja duva i po više dana, očisti ?;rak od
oblaka, r.a P^o osvanu usred zime liepi. topli dani. što je ZTuk usljed bure izgubio,
nadomješta mu toplo sance, koje i bilju osuncavanjeui izgubljenu toplinu
povraća. Ove su prorujene tako nagle, da ini se čovjek ne bi nadao. Danas je
bura davala i bvujila, kan´ da će polomiti i ono uialo stabarja, kad je sutia
tako toplo, da ti je zimski kapu^ pretežak Zemlja se tako ugrije, da sokovi
u billni počnra kolati veoma brzo, i biliiia, koja bi tek evala u veljači ili ožujku,
procvate u prosincu ili u siečnju. Kod grmova opazio sarn to naročito kod ši-
bike šute (Coronilia emeroiđes).


Podneblje je preko zime blago, ako i promienljivo, nestalno. Zato je u
IMmorju nekoje gnnlje va;^da-zeieno^ kojemu iišće u srednjoj Evropi popađa,
t, i. lišeo mu ne pada, dok novo nepotjera. Takav je grm Ligustrum vulgare,
Corop.i 11 a emeroldes i razne kupine ili ostnižice, pa su i smilje i
kus zimzeleni, samo im je lišće pusteoije. Prezimuje lišće od broć a (Galiuin
Molhigo).. b a I u š k e (Sternbergia lutea), strka (Arum italicum), trputca po


zidnoga (Piautago cariaata), žednjaka (Seduni acre), gušavice (Silene
Tenoreana) itd. Ima bilina, koje preko ciele zime cvatu, tako mrtva kop
riv a (Lamiuin maeulatum), k r u n č i n a (Parietaria diffusa), j a g u š a c (Senecio
vulgavis), od zimzelena grmlja ružmari n (Rosinarinus ofncinalis). Oko Božića
ima već cvatućih ljubica, a još u prosincu, dapače kad i kad u siečnju, na
novo procvalih raža. **
Kako je podneblje u Primorju blago, sviedoči i ta okolnost, što i mnogo
iz dalekih krajeva presadjeno bilje prezimuje. Tako n, pr. Aioe arborescens;
Yiicca alcifolia, i što nekojim bilinam tu plod dozrieva n. pr. oleandru,
doeim ga u hladnijih krajevih domovine ni ne zamiće. Vrst kaktusa
Opunti a vulgari s raste oko Bakra samoničice, gdje mjeseca lipnja
pi´ocvjeta itd.


^ H. Cori.it; ´D-iB Pflanzenleben d. Sciuveiz, ZliricU 1879, p. 22.
=^-* D. Hire: Flora okolice Bakarske. EM akademije, knj. 60. (Zagreb. 1884,).