DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 5     <-- 5 -->        PDF

svih ostalih ponajpače novčanih obzira i za gospodarstvo u državnim šamatna
aeopravtlaoo. To će se morati priznati, uzme´li se na um, da pučanstvo danas
na-mimjepolrebu drva putem obće trgovine i prometa, te da je država takovim
načinom lišena ove skrbi za zajednicu ; da napokon ujaračenje" što sumjernijega
prihoda, premda bi joj´ dobro došlo, ipak za državu nije od tolike važnosti kao
za užitnike povjerbina, zaklada i t. đ„ Dok je za ove posljednje šumski posjed
često glavni izvor dohodaka, sačinjava za država tek neku malu čest cielokupnoga
prihoda, te je svojom eventualnom nestalnošću po njega od sasvim neznatnoga
zamašaja.


Izuzamši one slučajeve, gdje je pučanstvo prinužđeno, da šarao iz st^a-
Bovitih državnih šuma ´ oamiruje^ svoje potrebe na drvima, ili gdje su šume
pretežno toj svrsi namienjene, da osiguravaju pučanstvu još postojeća prava
đrvarenja — na koje će se prilike uprava državnih šuma doista obazirati
morati, — nema nikakove zaprieke, da država u porabi svojih šuma slobodnije
postupa te se na novčano povoljniji uspjeh više obazire, nego li se to u obće
đogadja kod šumskoga posjeda naše prve kategorije. Uzdržavanje stroge potrajnosti
za svako pojedino šumsko okružje (Revier), gdje danas još nema potrebitih
uvjeta, biti će tim manje nuždno i shodno, pošto će se unutar tolikoga
državnoga posjeda šuma za cielokupnost prihoda svedjer postići moći neka
izjednačba koli izmedju bržega potroška suvišaka u zalihi toli izmedju zaostatka
u prihodu radi nepovoljnih tržnih priUka ili nedostatka sječivih šuma i pošto
će se nadalje takovo, velikim žrtvama postignuto, stanje normalnih šuma za
buduće koje preinačbe u podjelbi i omedjenju okružja vrlo često opet izgabiti*


Uza sve to će morati država kao što i vlastnici velikoga šumskoga posjeda"
osobito oko toga nastojati, da si postignućem uredjenoga razmjera medju dobnim
redovima osigura podlogu za stalan i sumjeran iznos prihoda iz svojih šuma,
te će i ovdje, a to još više, nego li i kod posve .slobodnoga privatnoga gospodarenja,
na to paziti morali, du se već kod prvoga uredjaja ne ustanove samo
dohodci za najbliže doba, nego da se takodjer postigne pregled one u buduće
očekivane preinačbe šumskih i prihodnih priHka.
Kao pravilo za upravne uredbe državnih šuma u obće pridodao bih dakle


1. i 2. točki programa ustanovljenog za drugu vrst šumskoga posjeda još
2. točku programa, koji ima vrieđiti za prvu kategoriju; u kojim se pako
državnim, šumama za sada još iz prije navedenih razloga zahtjev stroge potraJBOsti
uzpostaviti ima, te koje s toga spadaju u prvu od nas opredieljenu
kategoriju šuma, za one će takodjer i nepromjenjeno vrieđiti onaj za ovu posljednju
odredjeni program.
Kao gospodarska jedinica za postignuće normalne šume .ili ,provedbu
zahtjeva potrajnosti imale bi se u državnim, kao što i u velikim privatnim
šumama odabrati takove (odnosno" i poviše okružjž obsižuće) gTom.ađe ili odjeli,
koji su što manje izvrgnuti promjenama omedjenja službovnih okružja (Dienstreviers).