DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 38     <-- 38 -->        PDF

, — 86 — ´


Družtveoe viesiL´
utemeljitelji šumarskoga družtva postali su osim jur u posliednjem broja
0. 1. prijavljenili ličnosti, početkom t. g., takođjer i veletržac s drvima Nikola Srić a
iz Novoga u Primorju, ter posjednica parorezaonice 2a drva u Našicah, tvrdkaNeus
c h. 10 s s i S c b m i 11,
Skupna ialožba šumarskoga družtva. Na ovogodignjoj jubilarnoj gospodarskošumarskoj
izložbi u Zagrebu, osigurana je jur, hvala domoljubnim pođporam dičmb
dobrotvora, slavnih naših krajiških imovnih obdružtvBj podhvat taj ved i do sada osiguraše. A kako nam je i od strane kr. zemaljskog
Šumskog erara u to ime primjerena podpora stavljena u izgled, to ^^e je nadati, da će
„pavilon hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva^ biti svakako jedna od najljepših točka
te naše izložbe.


Odboru je pošlo za rukom nabaviti doista znamenitim troskom, nu zato i opet
u svakom pogledu svrsi dostojan pavilon, koji će se već za koji dan na izložbenom
trgu graditi, a imat će zatvoren prostor od vise nego 700 Setvornih metara. Da se
pak sav taj ogromni prostor i što ljepše, te svrsi shodnimi izložci lova i šumarstva
napuni, treba svakako i što življeg sudjelovanja od strane svih.članova
družtva na izložbi. Znamenite jur stigle prijave ovećih izložbenih skupina
kr, državnog šumskog ravnateljstva u Zagrebu, brodske, petrovaradinske, križevaĆke,
gjurgjevaćke, ogulinske, gradiške i drugo-banske imovne obćine, zatim grada Petrinje,
veleposjednika grofa M, Bombelleaa, gospoštije Ćabarske, Vladimira pl, Halpera i grofa
Janka Vojkfya, kao i poznatih trgovaĆkih tvrdka,´ A. Bačića, L, Blažića, A, Welsa,


C. Schlesingera, B. Weisa i F. Neubergera, već su nam same po sebi jamstvo, da će
šumarstvo, drvarski obrt kao i lov biti dostojno zastupani. Nu uzmemo li n obzir, da
se je od ostalih družtvenih članova do sada samo jedan družtvenome porivu glede
sudjelovanja kod skupne izložbe odazvao, to si smatrasmo svakako dužnošću ovime još
jednom p. n. naše gg. ćlanove u interesu stvari a naročito i sbog razporeda
mjesta u pavilonu upozoriti, da odnosne svoje prijave Ćim
prije predsjedništvu družtva dostaviti izvole. F. Ž. K.
TrgovaČko-obrtnička komora u Senju izdala je povodom dopisa predsjed


ništva hrvat.-slavon. šumarskog družtva u predmetu sudjelovanja ondje područnih drvo


tržaca kod ovogodišnje gospodarsko-Šumarske jubilarne izložbe okružnicu od 11. prosinca


1890. broj 971., koja glasi:


Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo priredjuje prigodom dogodišnje gospodarsko


sumarske jubilarne izložbe u Zagrebu skupnu izložbu šumarstva s osobitim obzirom na


proizvode domaće trgovine drvom i proizvode odnosnih obrta.


Družtvo sagradit će u tu svrhu posebni svoj paviljon, a mogu se skupnoj ovoj


izložbi osim s&mih Članova družtva pridružiti svojimi izložei i proizvodi takođjer svi ini


domaći drvotržci i šumski obrtnici, ako svoju namjeru najave pravodobno predsjedništvu


toga družtva.


Da izložba bude što dostojnija i podpunija slika toli razvite nam upravo šumske


trgovine i obrtničtva, predsjednlčtvo toga družtva obraća se takođjer na ovu trgovačko


obrtničku komoru radi moralne i materijalne podpore za svoj podhvat, navlastito pako


želi, da sto vise drvotržaca i šumskih obrtnika ovoga područja sndjolnje u tom poduzeću.


Isto predsjedništvo prima svaki i najmanji prinos kao i prijavu sa zahvalom


nastojat će^ da izložbeno poduzeće bude što više konstno za sve dionike.