DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 85 -


DrugO; — 0 tome dozvolite rta i"nimo<:^rert Bpomersein — izrtjekvanje je
u Francezkoj slnipo. Vi biste mogli priporaeriuti, da je s prevozora gore. Posjecito
jedan lirast u glavonskoj Krajini, a drugi hrast kojih 50 kiloraetara od
Borđeaiix-a, i da bogme! dužice prvoga stabla projurit će veći pot, nego li
one, što bi ih ote;^:ao pred naslm vratima. I pamtite dobro, da ovdje, u ovome
sravDJivaiiju ne pazim na iuo, nego li na cienii provoza« Ima tomu po prilici
đvie godine te se tovar iz Trsta ili Ilieke u Bordeaux plaća po bačvi s 18 do
20 for. Plaćolo se, istina, i po 28 for., nu često je palo i na 13 i 10 for. U
Franeezkoj, iz Borđeaiix-a u Piouen plaća se po 20 for., za Nantes po 8 i 9 for.
Transport željeznicom nz postojeću sniženu tarifa iz Cette-a u Borđeaux plaća
se po 15 for. Ovo nekoliko brojeva navodim od prilike. Drugi troškovi, koji
sn s glavnim.prevozom skopčani, ravnaju se prema tomu, kako se kada pridesi.


Sto se ima odavle zaključiti? Da se mi najlasnije podmirujemo inozemskom
samom, da je ciena prevoza niža, pa da nama pače ako i uvedemo carinu na
surovinu, ne bi bilo mogućno, da suzbijemo prednosti, koje austro-ugarska
dužica pruža.


Ja sam naglasio, da nama treba godimice 45 do 60 milijuna dužica.
Eado bi znati, žto bi bilo iz nabili šuma u Franeezkoj za nekoliko godina.
Zaštita je potrebita, nu potrebita je i sloboda prometa. Ekonomistima i zakonodavcima
ima biti do toga, da se uporavi sjstem, koji je po nas najkoristniji.


Sada, gdje je francezkome bacvarstvu sav interes u tome, da se obskrbljuje
iz Austro-Ugarske, bilo bi djetinjasto pomoću revizije trgovačkoga ugovora tražiti
pogodovnost za zemlju, koja absolutno ne može, pače ni u srednju ruku, da
udovolji svakidanjim potrebama." ^^E. L,"


„Vrlo rado ustupamo naše stupce gornjemu listu, izpunjenomu interesantnim
đetails-ima i uza sve to njegova pisca upozorujemo na to, da hrastove šume
Blaisois-a, de li Tourraine-a, de la Sarthe-a, de F Anjon-a etc, medju kojima
se iztiču ogromni domanialui gustici De Blois, Rossj, Boulogne, Borce, Perseignes
etc, izobilno proizvode najljepših hrastova, koji imadu svu vrstnoću, koja se
za djelanje valjanih dužica iziskiva, pa da su prije jošte desetak godina bile u
velike eksploatovane. Loireska vinogorica, onda toli produktivna, nije crpila
drugdje za izdjelovanje bureta. Davno su stare prodajne ciene pale više nego
li za jedna trećinu usljed inozemske konkureacije, a sječine, koje su od davnine
uporabljene, pače i snižeBim cienama, težkom mukom dolaze do prodje."