DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 31     <-- 31 -->        PDF

5. Mraživaoja bi nadalje imala dokazati, koliko djeluje´ na pol _____ _
TOst, sjemeBJaka, .njegovo znanstveno stanje kao što i porast i vid, ođuosno" Štetiije
li sjeme i biljka, akose usjemenjakdiralo(smoiarenjem,pođkresivanjemitd.).
6. Kod obira se ima odlučno paziti na kakvoću sjemena glede njegove
zrnatosti (težine sjemena), na postotak klica 1 snagu klicavosti.
7. Obzir se ima uvažavati i kod izbora biljaka u sjemeništu i razsađniku,
nadalje kod izbora stabala u prebornoj sječi i progalini.
Zatim uze riec šumaraik H. Reuss iz Dobriša^^ter izviesti u istom predmetu
što slieđi:


Izvršujući šumari će ne doista vrlo uzradovati opazivši, da je na dnevnom
redu pitanje o važnosti izbornoga odgoja u šumarstvu. Premda izučavanje i razjašnjivanje
ovamo spadajućih pitanja ne zasieea toliko u područje prakse, ipak


se obzirom na njezina razna izkustva i opažanja u mladim šumskim nasadima baš
u praksi često nađaje misao, da bi se kod zasađjivanja i uzgajanja šuma pažnji
na porietlo te izbor sjemena i presadnica mnogo veća vriedRost prilagati imala,
nego li se to do danas dogadja. Uvede li se naime sustavni obir u odgajanju,
sva je prilika, da će nam ovo pitanje postati mnogo jasnijim i to u takovom
smjeru, gdje ćemo lasnije naći i savjeta i pomoći, dofiim se dosele gotovo ni ne
zaađu uzroci, odakle nastaju te izčezavaju toli mnogobrojne premjenbe (Variation)
i izrodi, kao što i neki patoložki pojavi, što se dosad tumače onom, rekao
bi, kobnom teorijom o stanicam bludilicama (Seb-wermsporen),


Stupajući kroz mlade _napade, šumar će, promatra li ih pozorno sve do
onoga stupnja razvoja, gdje je od pojedinih stabala uzrastao sklop^ opažati nebrojene,
vanredne, da zagonetne pojave; premda će si mnoge od njih tumačiti
utjecajem spoljašnjih uzroka poradi neprestane i brze miene u krepčini i načinu
ovih pojava, kao što i radi njihova posve razlikog^izražaja na pojedinim, neposrednom
blizinom sđruženim stablima ipak će svedjer nastajati pitanje: Dokle se
dadu ova opažanja zasliedjivati na pojedinim stablima? Ne potječu li stanoviti
pojavi, što je već u prvom razvoju presadnica opaženo, možda od samoga sjemena?


0 nasljedstvenosti u bilinstvu i prenosivosti tipičnih svojstava, o utjecaju
sjemenjakova zdravlja na vrstnoću sjemena i kašnjega naraštaja do danas još
-vrlo malo znademo. Pojedinim se opažanjima i slučajnim izkustvima ne može
prilagati veća vriednost, dočim su pokusi, što ih bijahu gdješto izvadjali, urodili
posve spretnim rezultatima, koji ne samo da nisu ublažili postojećih protimba,
nego su ih još i više zaoštrili. Oni su pokusi svakako dokazali, da su kod dosadašnjih
izvađjaoja postojali uvjeti, koji su jednakost rezultata već u napried
činili dvojbenom.


Mje-li primjerice vrlo čudnovato^ što se prenos izvjestnih tipičnih osobina
premjenjuje po godišnjacima, ili što sjeme istoga sjemeajaka jedne godine nikakvih
osobitih svojstva ne prenosi, druge godine tek nekoja, a treće vrlo
mnoga?