DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1891 str. 3     <-- 3 -->        PDF

™- 51 ~


premačile prilike, koje su prvotno mjerodavne bile za zahtjev stroge potrajiio^ti
šuma; osobito se kod uprave državnih šurna ujamčenje stroge potrajnosti u
velike smatralo prvcni i najvažnijom zadaćom svib uredba, što su se u tu svrhu
ustanovile. Odlučujući razlozi za ovaj zahtjev mora da su po našem gornjem
razmatranju danas u bitnosti drugačiji, nego što su prije bili; ne odvažuje
naime obzir prama državi (Staatsraison) niti briga za stalno namirenje
potrebe na drvima za zajednicu, nego su to danas razlozi imovno-pravne (vermogensrechtiich)
i privatno - gospodarske naravi. poglavito pak ujamčenje
sumjernoga i stalnoga prihoda od šumskoga posjeda.


Ova dosad još možda premalo uvažena razlika izmedju prijašnjih i
sadašnjih uzroka zahtjeva stroge potrajnosti šuma čini se, da je upravo od
prevelike važnosti za odgovor na naše pitanje. Budući da su prije za obzirom
naprama zajednici bezuvjetno zaostajati morali privatni, a naročito novčani
interesi pojedinih posjednika šuma (ili takodjer i države kao takove), stupili su
ovi posljednji u današnje vrieme kao posvema ravnopravni u isti red s onim
obzirima, koji zagovaraju strogu postojanost privrede, pa i bilo na uštrb iz=
dašnosti. Dok se tada opravdanoj brizi za stalno pokriće potrebe na drvima
jedino udovoljiti moglo polučenjem što redovnijega prihoda drva, te je dakle
u tu svrhu stroga potrajnost šuma imala neposredno služiti kao sredstvo, to
se današnjoj namjeri o postignuću sumjerne privrede izjednačbom prihoda drvš,
tek posredno odgovara a ni to u podpunoj mjeri; nu ova se svrha i posve
neovisno od svakoga prihoda u drvima u kud i kamo podpuaijoj mjeri polučiti
može lih financijalnom izjednačbom privrede (ukamaćenjem odnosnih suvišaka
prihoda i t= d.).


Obzirom na ovu posljednju činjenicu zahtjev će potrajnosti i za takovu
vrst šumskoda posjeda, za koju se danas što stroža izjeđaačba prihoda smatra
neobhodno potrebnom, u budućnosti biti sveden na onu mjeru, koja će se iz
unutrašnjih razloga i u posve slobodnom gospodarstvu uzdržati moći: nu danas
bismo se ipak još ustručavali dopustiti, da obćine ili zaklade u svojim šumama
do dobre volje sieku i harače, e da bi utržak ovoga prihoda koristno uložile
na uhar onima, koji će ih u posjeda nasliediti.


Već iz ovoga posljednjega navoda sliedi, da za prosudjivanje zahtjeva
stroge potrajnosti, koja bi se još i danas dopuštati morala, treba razlikovati
više kategorija šumskoga posjeda.


Na stalnost i ujam.čenje prihoda imati će se uređjenje šumskoga gospodarstva
najviše obazirati kod takovih šuma, kojih su posjednici tek privremen i
užitniei, ili kojih svrha zahtjeva, da se poluče što primjerniji dohodci; ovakov
je u prvom redu šumski posjed svih crkvenih osoba i zaklada (biskupija, stohiih
kaptola, župa, sam.ostana, duhovnih redova i t. d.) isto tako kao svjetovnim
zakladama namjenjeni posjed šuma, nadalje idu ovamo šume obćinske, gradske
i sličnih zajedničtava, napokon cielokupui šumski imetak povjerbina (Fideicommis).


Kod ove će se vrsti šumskoga posjeda morati uvažiti za uredjenje uzgoja
sliedeća pravila: